Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 36 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Bioarcheologia i archeologia krajobrazów represji Narodowo-Socjalistycznych: Perspektywa Europy Środkowo-Wschodniej

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paweł Konczewski

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 2. Dokładne i wydajne metody obliczeniowe oparte na formalizmie grupy renormalizacyjnej macierzy gęstości DMRG dla dużych c...

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Katarzyna Pernal

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 3. Transformacja energetyczna postsocjalistycznych spółdzielni mieszkaniowych

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: HS4

  Kierownik: Jan Frankowski

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

 4. Analiza nano-ruchów tkanek zdrowych i chorych oczu na potrzeby diagnostyki okulistycznej nowej generacji

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Ireneusz Grulkowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 5. Efekt nanoskali, trójwymiarowe uporządkowanie białek i jego wpływ na aktywność biologiczną i terapeutyczną

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Jonathan Heddle

  Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 6. Wpływ powojennych przesiedleń ludności na polsko-czeską współpracę transgraniczną

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Hynek Böhm

  Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

 7. Samoorganizacja polimerów o zdefiniowanej sekwencji w kierunku materiałów naśladujących systemy żywe

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: ST4

  Kierownik: dr Róża Szweda

  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

 8. Organizacyjne uczenie się w projektach innowacji miejskich

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Łukasz Damurski

  Politechnika Wrocławska

 9. Diagnostyka i badania mechaniczne starzonych warstw klejowych stosowanych w połączeniach konstrukcji drewnianych

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Arkadiusz Kwiecień

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej

 10. Intuicyjna współpraca z robotami domowymi w typowych sytuacjach

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: ST6

  Kierownik: dr Bipin Indurkhya

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 11. Małe gospodarstwa rolne i krótkie łańcuchy dostaw żywności w warunkach kryzysu gospodarczego - przykład pandemii COVID-1...

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Sebastian Stępień

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Ekonomii

 12. Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe Bifidobacterium jako nowe podejście w leczeniu alergii

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Sabina Górska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 13. Rola zaburzeń autofagii i upośledzenia funkcji peroksysomów w rozwoju NAFLD - strategie ich modulacji w celu poprawy sku...

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Mariusz Więckowski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 14. Efekty inercyjne w przepływie płynów w złożonych ośrodkach porowatych

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Maciej Matyka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 15. Heterogeniczne diamentowe nanoarchitektury biosensoryczne: opto-elektrochemiczne interakcje z układami przeciwciał

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Robert Bogdanowicz

  Politechnika Gdańska

 16. Edukacja na pograniczu człowieczeństwa: wyzwanie nowych technologii

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: HS6

  Kierownik: dr Krzysztof Skonieczny

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 17. Długoterminowy wpływ dużego pobrania skrobi we wczesnym okresie życia na funkcje żwacza

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Paweł Górka

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 18. Biologiczny kod zawęźlenia - identyfikacja wzoru zawęźlenia w biomolekułach na postawie metod AI

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Joanna Sułkowska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 19. Peptydowe kompleksy receptorowe w procesie kanalizacji auksyny i regeneracji u Arabidopsis.

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Ewa Mazur

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

 20. Określenie czasu życia urządzeń perowskitowych na podstawie przyspieszonych testów i zrozumienie mechanizmu degradacji w...

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: ST5

  Kierownik: dr Samy Almosni

  Fundacja Saule Research Institute

 21. Poprawa prognozowania parametrów orientacji Ziemi dla celów geodezyjnych w czasie rzeczywistym

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Jolanta Nastula

  Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

 22. Opracowanie wielofunkcyjnych związków wpływających na procesy zapalne układu nerwowego i deficyt cholinergiczny w chorob...

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Kinga Sałat

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

 23. Orientacja przedsiębiorcza polskich i czeskich organizacji pozarządowych podczas pandemii

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Paweł Mikołajczak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Finansów

 24. Kompozyty Cu-Mo o strukturze submikronowej i nanometrycznej oraz projektowanych właściwościach cieplnych

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Małgorzata Lewandowska

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 25. Big data w monitoringu ruchu turystycznego i waloryzacji kulturowych usług ekosystemowych na terenach leśnych w obrębie ...

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mariusz Ciesielski

  Instytut Badawczy Leśnictwa

 26. Wpływ krzemu na właściwości spektralne i fizjologiczne odmian gryki w warunkach ograniczenia wodnego

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Anshu Rastogi

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

 27. Fotofizyka i reakcje bimolekularne nanoklastrów metali

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Gonzalo Angulo Nunez

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 28. Wpływ biotopu na zróżnicowanie genetyczne, kondycję, mikrobiom oraz przebieg diapauzy embrionalnej u sarny europejskiej...

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Anna Korzekwa

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 29. Nowe stale ODS do zastosowań w ekstremalnych warunkach z wykorzystaniem ultradźwiękowej dyspersji nano-tlenków w połącze...

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Jarosław Mizera

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 30. Nieergodyczna dynamika w układach bez nieporządku

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Jakub Zakrzewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 31. Nisko-stratna magnonika sterowana prądem i fluksonami

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Jarosław Kłos

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 32. Kryształ fotoniczny na bazie fazy błękitnej dla zastosowań holograficznych: od mikrolasera do struktur przełączanych świ...

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: ST5

  Kierownik: dr Eva Oton Martinez

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 33. Spektroskopowe metody szybkiego fenotypowania drzew odzwierciedlające ich odporność ekologiczną

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Paweł Kozakiewicz

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa

 34. Rola obłoków w wykorzystaniu opóźnień w kontinuum w aktywnych galaktykach do pomiarów tempa ekspansji Wszechświata...

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: ST9

  Kierownik: prof. Bożena Czerny

  Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

 35. Dodatki do baterii o wysokiej energii opartych na jonach dwuwartościowych metali i organicznej katodzie

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Władysław Wieczorek

  Politechnika Warszawska

 36. Wielopasmowa predykcja skutków propagacji fal milimetrowych dla scenariuszy dynamicznych i stacjonarnych w trudnych i zm...

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Jan Kelner

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Elektroniki