Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 289 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Dzieje zamku Castello dei Tre Cantoni w Scicli w świetle źródeł archeologicznych jako przyczynek do dyskusji na temat ge...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Sławomir Moździoch

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 2. Efektywne wsparcie redukcji kosztów złej jakości powietrza z wykorzystaniem wysokiej rozdzielczości downscalingu

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Maciej Kryza

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 3. Równania różniczkowe cząstkowe na obszarach i rozmaitościach subanalitycznych

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Guillaume Valette

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 4. Produkcja ceramiki w Tyrze od epoki brązu do późnej starożytności: diachroniczna i technologiczna definicja tradycyjnej ...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS3

  Kierownik: dr Francisco Núñez Calvo

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego

 5. Badania eksperymentalne i symulacje numeryczne zjawisk cieplno-przepływowych w przeciwprądowym przepływie w kanałach rów...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Mariusz Markowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

 6. Badania nad kompleksowym wykorzystaniem bogatych w związki fenolowe odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego do otrzyman...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Monika Kalinowska

  Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

 7. Opracowanie zaawansowanego mikro-makroskopowego modelu zjawisk transportowych w procesie ciśnieniowo powstrzymywanej osm...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Piotr Łapka

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 8. Horyzonty i promieniowanie grawitacyjne

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Jerzy Lewandowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 9. Molekularne determinanty specyficzności wejścia zjawisk plastycznych w synapsach GABAergicznych hipokampa

  Konkurs: OPUS 22 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Jerzy Mozrzymas

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 10. COLDSPOTS – ośrodki niskich temperatur gruntu w Sudetach

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Marek Kasprzak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 11. System monitorowania stanu cieplno-wytrzymałościowego elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych ze szczególnym uwzgl...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Magdalena Jaremkiewicz

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 12. Obrazowanie w ultra gęstych obrazowodach endoskopowych

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Rafał Kasztelanic

  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

 13. Astrocyty międzywarstwowe u naczelnych – od profilu molekularnego do funkcji in vivo

  Konkurs: OPUS 22 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Aleksandra Pękowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 14. Zrównoważona intensyfikacja w rolnictwie jako droga do ekoefektywnego sektora rolnictwa w kontekście nadchodzących wyzwa...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Adam Wąs

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomii i Finansów

 15. Przed feminizmem. Kobiety i świat polityki w Anglii, Francji i Polsce c. 1750-1830

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dorota Wiśniewska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 16. KOLEKCJE SPORNE. NOWE PODEJŚCIE DO DZIEDZICTWA POKAZÓW ETNOGRAFICZNYCH W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Dagnosław Demski

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 17. Genetyczne podłoże komunikacji wokalnej i jego znaczenie w udomowieniu psów

  Konkurs: OPUS 22 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Wiesław Bogdanowicz

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 18. Powstawanie i recykling skorupy w archaicznej Antarktydzie

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST10

  Kierownik: dr Daniel Dunkley

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 19. Systemy modyfikowanych poli(2-oksazolin) selektywnie wyłapujące jony z błon komórkowych bakterii - nowe podejście do pol...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST4

  Kierownik: dr Natalia Oleszko-Torbus

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

 20. Wpływ rzeczywistych niedokładności kształtu na wytrzymałość, utratę stateczności oraz nośność cienkościennych belek i ko...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Piotr Paczos

  Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej

 21. Badanie mowy zaburzonej i funkcji prymarnych za pomocą artykulografu CARSTENS AG501 i analizatora rozkładu pola akustycz...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Anita Lorenc

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 22. Ewolucja nieklasycznych genów MHC klasy I i repertuarów receptorów limfocytów T u salamander

  Konkurs: OPUS 22 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Wiesław Babik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 23. Dwie strony tej samej monety? Badanie potencjału współpracy międzyparlamentarnej w Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Karolina Borońska-Hryniewiecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 24. Lipidowe nanomateriały ciekłokrystaliczne do rekonstytucji i badan fizykochemicznych białek membranowych

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Renata Bilewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 25. W kierunku rozwoju nowych funkcjonalnych nanomateriałów: Ustalenie zależności wytwarzanie-struktura-właściwości dla poje...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Oleksandr Kryshtal

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 26. Leksykon Prasy Prus Królewskich

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Chlewicka

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny

 27. Zakorzenienie społeczne w relacjach międzyorganizacyjnych. Studium porównawcze przedsiębiorców sektora turystycznego...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 28. Jak mocno może bić martwe serce? Rozważania na temat współczesnej literatury sanskrytu.

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Lidia Sudyka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 29. Model dojrzałości organizacyjnej do wspierania zatrudnialności osób neuroróżnorodnych

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Tomczak

  Politechnika Gdańska

 30. Rozwikłanie chronologicznej, geograficznej i tafonomicznej złożoności występowania nosorożca włochatego w plejstoceńskic...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Kamilla Pawłowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 31. Sieci kłącza, obieg znaczeń i treści oraz konteksty offline internetowego handlu narkotykami

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Piotr Siuda

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 32. Polaryzacja przestrzenno-czasowa dostępności i wykluczenia społecznego związanego z transportem zbiorowym poza aglomerac...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Niedzielski

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 33. Nierówności a niepewność

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS4

  Kierownik: dr Lucas van der Velde

  Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii (FAME)

 34. Geomorfologiczne skutki turystyki i rekreacji: Analiza ilościowa i monitorowania degradacji szlaków turystycznych w obsz...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST10

  Kierownik: dr Aleksandra Tomczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 35. Chodzenie do kina w Polsce pod okupacją niemiecką. Programowanie kin i preferencje filmowe wieloetnicznych publiczności ...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Andrzej Dębski

  Uniwersytet Wrocławski, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta

 36. Wpływ geometrii wiązki rurek na wymianę ciepła podczas wrzenia objętościowego w warunkach termodynamicznych zbliżonych d...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Bartosz Zajączkowski

  Politechnika Wrocławska

 37. Śledzenie wpływu senescencji komórek na tworzenie nowotworowych komórek macierzystych z w warunkach in vitro z wykorzyst...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Patrick Perrigue

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum NanoBioMedyczne

 38. Przywództwo opinii w nowoczesnych platformach społecznościowych

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Paweł Korzyński

  Akademia Leona Koźmińskiego

 39. Nowe mechanizmy działania białka MFT, warunkujące wrażliwość nasion Medicago truncatula na kwas abscysynowy podczas kieł...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Joanna Banasiak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 40. Opracowanie i analiza metody optycznej do nieinwazyjnego wyznaczania przepływu krwi w naczyniach siatkówki i naczyniówki...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST7

  Kierownik: Ewelina Pijewska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 41. Wyobraźnia prawnicza

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Bartosz Brożek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 42. Algebraiczne i teorio-miarowe metody w teorii operatorów

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Jan Stochel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 43. Analiza funkcji kompleksu SF3 w krwiotwórczych komórkach macierzystych

  Konkurs: OPUS 22 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Maciej Cieśla

  Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk

 44. Kształtowanie społeczeństwa postpandemicznego w Polsce. Protest uliczny w dobie Covid-19

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Joshua Dubrow

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 45. Jak język operacji ogranicza komunikację afektu: podstawowe spostrzeżenia neuropoznawcze dla wielojęzycznego, napędzaneg...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Guillaume Thierry

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 46. Uporządkowane polarnie trójwymiarowe struktury miękkiej materii

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Damian Pociecha

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 47. Rola NANOS3 w modulowaniu procesów genetycznych we wczesnych etapach rozwoju ludzkich komórek gametogenicznych oraz znac...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Kamila Kusz-Zamelczyk

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 48. Synteza i badania strukturalne/biofizyczne modelowych oligomerów mRNA/mt-tRNA w celu określenia roli modyfikowanych nukl...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Grażyna Leszczyńska

  Politechnika Łódzka

 49. Arytmetyka i geometria ciał z operatorami

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Piotr Kowalski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 50. Właściwości zmęczeniowe stopów na bazie Ni-Mn-Ga otrzymanych metodą szybkiej krystalizacji

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Maciej Szczerba

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk