Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 395 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ przeciwdrobnoustrojowej fotoinaktywacji na wirulencję szczepów Staphylococcus aureus kolonizujących chorych z atop...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Joanna Nakonieczna

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 2. Wpływ perinatalnej ekspozycji na selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny na strukturę i funkcje neuronów grz...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Grzegorz Hess

  Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

 3. Badania zniszczeń radiacyjnych w strukturach półprzewodnikowych przy zastosowaniu wiązki elektronów o ultra-niskiej ener...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr Iwona Jóźwik

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 4. Modelowanie numeryczne oraz analiza skurczowego ucisku naczyń na osadzanie się blaszki miażdżycowej w tętnicach wieńcowy...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Ryszard Białecki

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 5. Plastyczność neuronalna myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podstawowego lub maksym...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Marek Konarzewski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii

 6. Mechanizmy kontroli językowej leżącej u podłoża generowania mowy u osób dwujęzycznych: badania z użyciem funkcjonalnego ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 7. Inhibitory BET bromodomenowe I poprawa skuteczności terapii przeciwnowotworowej glejaka wielopostaciowego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Witold Korytowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 8. Prognozy teorio-decyzyjne w zastosowaniach biznesowych i makroekonomicznych: własności, modele, metody testowania i reko...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Joanna Bruzda

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 9. WYSPA DĄBKOWSKA W EPOCE KAMIENIA I EPOCE BRĄZU W ŚWIETLE MULTIDYSCYPLINARNYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Jacek Kabaciński

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 10. Stworzenie chromatograficznych narzędzi do badania tiazolidynowych pochodnych witaminy B6

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Rafał Głowacki

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 11. Kapitał B+R, sztuczna inteligencja i wzrost gospodarczy

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jakub Growiec

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 12. Fideikomisy familijne w Drugiej Rzeczypospolitej w świetle orzecznictwa sądów cywilnych. Dzieje funkcjonowania feudalnej...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Naworski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 13. Antyoksydacyjne i immunostymulujące oddziaływanie zróżnicowanych poziomów i wzajemnego stosunku lizyny,argininy i metion...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Jan Jankowski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt

 14. Atom. Substancja. System. Badania z zakresu ontologii topologicznej

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Janusz Kaczmarek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 15. Neolityczny rondel w Nowym Objezierzu. Społeczne i kosmologiczne aspekty zmian kulturowych na przełomie 6 i 5 tysiącleci...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Lech Czerniak

  Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

 16. Wieloskalowy model mechanizmów pękania materiałów niejednorodnych w warunkach obciążeń złożonych w ekstremalnie niskich ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Błażej Skoczeń

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny

 17. CHRONOSKOPIA RENTGENOWSKA - nowe narzędzie do badań sub-femtosekundowych procesów elektronowych w materii.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Jakub Szlachetko

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 18. Właściwości transportowe magnetycznych izolatorów topologicznych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Vitalii Dugaev

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

 19. Dopuszczalność dowodów w procesie karnym. Między poznaniem prawdy a rzetelnością i sprawnością postępowania.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Jerzy Skorupka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 20. Identyfikacja i funkcjonalna charakterystyka długich niekodujących RNA zaangażowanych w zależną od ATM odpowiedź na uszk...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 21. Kształtowanie się podmiotowości i biografii jednostek w obliczu przemian neonowoczesnego społeczeństwa

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Paweł Pieniążek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 22. Promieniowanie grawitacyjne w czasoprzestrzeniach o dodatniej stałej kosmologicznej.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Jerzy Lewandowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 23. Jakość w społecznościach internetowych produkujących dobra intelektualne - wpływ struktury społecznej, procedur i zaanga...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Rychwalska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 24. Metagenomika i metabolomika stolca do identyfikacji dysbiozy korelującej z leczeniem przeciwnowotworowym

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Jerzy Ostrowski

  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy

 25. Synteza kompleksowych związków srebra i cynku na bazie kazein i białek serwatki oraz nanocząstek srebra i tlenku cynku p...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST4

  Kierownik: dr Paweł Pomastowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

 26. Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare'a w XX i XXI wieku: zasoby, strategia i recepcja.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 27. Automatyczna analiza systemów współbieżnych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST6

  Kierownik: prof. Sławomir Lasota

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 28. Społeczne przekazywanie emocji w zbliżonych do naturalnych warunkach systemu Eco-HAB

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Ewelina Knapska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 29. Wzrost metodą epitaksji z wiązek molekularnych i badanie heterostruktur topologicznych półmetali z ferrro i antyferromag...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Janusz Sadowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 30. Analiza mechanizmów zwiększonej efektywności substancji przeciwdrobnoustrojowych względem biofilmu w obecności wirująceg...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Karol Fijałkowski

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

 31. Obrazowanie OCM w ocenie potencjału rozwojowego oocytów i wczesnych zarodków ssaków

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Anna Ajduk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 32. Inflamasom jako regulator kancerogenezy skórnej- badania molekularne i kliniczne.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Lesiak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 33. Czerwone nowe i ich pozostałości

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST9

  Kierownik: prof. Romuald Tylenda

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 34. Konstytucjonalizm europejski. Pluralistyczna koncepcja relacji prawa unijnego i krajowego w orzecznictwie sądowym

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Andrzej Wróbel

  Akademia Leona Koźmińskiego

 35. Astronomia gwiazdowa z pomocą globalnej zrobotyzowanej sieci teleskopów "Solaris"

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST9

  Kierownik: prof. Maciej Konacki

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 36. Rozszyfrowanie "kodu nukleosomalnego" zminay dostępności chromatyny w komórkach nowotworu mózgu w odpowiedzi na terapię ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Jakub Mieczkowski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 37. Nieliniowe modele matematyczne i badania doświadczalne nagrzewania tarciowego kolejowego układu hamulcowego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Michał Kuciej

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 38. Modulacja burzliwości w układach emulsji ciecz-ciecz z uwzględnieniem wpływu mieszania i transportu masy na przebieg zło...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Magdalena Jasińska

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 39. Zróżnicowanie gatunków z rodzaju Calypogeia pod względem zawartości terpenoidów oraz ich antymikrobiologicznej aktywnośc...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Wiesław Wasiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 40. Nowe związki typu Heuslera na bazie metali ziem alkalicznych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Klimczuk

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 41. DALEX: Lokalne, brzegowe i globalne objaśnienia złożonych modeli uczenia maszyn

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Przemysław Biecek

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 42. Pomiar promieniowania kosmicznego najwyższych energii w ramach Współpracy JEM-EUSO - przygotowanie elementów detektora, ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST9

  Kierownik: dr Jacek Szabelski

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 43. Związki Alkoksylowe oraz Alkilonadtlenkowe Metali: Utlenianie versus Protonoliza Modelowych Związków Metaloorganicznych....

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Janusz Lewiński

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 44. Świadkowie Holokaustu - społeczeństwo polskie na terenach okupowanych wobec zagłady Żydów (1939-1945)

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Barbara Engelking

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 45. Wpływ indukowanego hipoksją czynnika Hif-1 alfa oraz czynnika transkrypcyjnego Foxn1 na ukierunkowanie procesu gojenia u...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk