Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 395 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Metody oparte na uczeniu się zapewniające wysoką jakość sterowania odpornego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Wojciech Paszke

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 2. Molekularne determinanty selektywnego transportu będącego udziałem roślinnych transporterów ABCG

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Michał Jasiński

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 3. Kompleksowe badania nad enzymatyczną hydrolizą natywnych i chemicznie modyfikowanych struktur końców 5' różnych RNA prze...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Edward Darżynkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 4. Kombinatoryka obiektów skończonych i skończenie generowanych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Tomasz Łuczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 5. Rola FAM46C w fizjologii komórek B

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Seweryn Mroczek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 6. Międzypłciowe relacje rówieśnicze a dobrostan psychospołeczny w okresie wczesnej i początku środkowej adolescencji...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Paweł Grygiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 7. Teoretycznoprawne podstawy prawnej ochrony zwierząt. Kompleksowe opracowanie pojęciowych, systemowych i komparatystyczny...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Tomasz Pietrzykowski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 8. Oddziaływanie aerozolu na własności mikrofizyczne, optyczne i radiacyjne mgły.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Markowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 9. Analiza procesów innowacyjnych - ujęcie schumpeterowskie

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Lipieta

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa

 10. Nieinwazyjne metody redukcji zjawiska habituacji w marketingu elektronicznym

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jarosław Jankowski

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

 11. Hybrydowe metody detekcji uszkodzeń silników synchronicznych z magnesami trwałymi w napędach elektrycznych ze sterowanie...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Teresa Orłowska-Kowalska

  Politechnika Wrocławska

 12. Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii w Polsce

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Witold Płotka

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 13. Strategiczna krótkowzroczność a wyniki firmy

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Wojciech Czakon

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 14. Badania wpływu prędkości odkształcania na właściwości sprężysto-plastyczne Gumo Metalu w zakresie obciążeń quasi-statycz...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Elżbieta Pieczyska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 15. Wczesne i późne korelaty świadomości. Badanie struktur i połączeń neuronalnych zaangażowanych w świadome doświadczenie p...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Michał Wierzchoń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 16. Poszukiwanie nowych genów warunkujących predyspozycje do wykonywania określonych rodzajów wysiłku fizycznego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Paweł Cięszczyk

  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Wychowania Fizycznego

 17. Wpływ powszechnie występujacych czynników środowiskowych zaburzających funkcję endokrynną na rezerwę jajnikową.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Joanna Jurewicz

  Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera

 18. Etnopolityka. Studia nad etnosem i rasą w Polsce, polityka i międzynarodowy obieg wiedzy 1918--1958

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Olga Linkiewicz

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 19. Rewolucja, której nie było. Mobilizacja polityczna i procesy państwotwórcze na poimperialnych pograniczach. Polska i Fin...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Wiktor Marzec

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 20. Reakcja opadów śniegu i deszczu na współczesne zmiany klimatu i cyrkulację atmosfery w Europie

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Ewa Łupikasza

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

 21. Czy możemy obserwować w pobliskich galaktykach spiralnych podgrzewanie gazu międzygwiazdowego przez rekoneksję magnetycz...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST9

  Kierownik: dr Marek Weżgowiec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 22. Badania aktywności i stabilności barwników gomfreninowych z ekstraktów Basella alba L.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Sławomir Wybraniec

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 23. Żołnierze muzułmańscy w armii francuskiej w czasie I wojny światowej a polityka multikulturalizmu

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Jerzy Zdanowski

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

 24. Regulacja fotomorfogenezy Arabidopsis thaliana przez Elongator - białkowy kompleks epigenetycznie regulujący ekspresję g...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Magdalena Wołoszyńska

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 25. Jak wyjaśnić zachowania siedzące: zrewidowany refleksyjno-impulsywny model HAPA

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Aleksandra Łuszczyńska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 26. Opracowanie trójwymiarowego wieloskalowego modelu numerycznego opartego o koncepcję cyfrowej reprezentacji materiału do ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Łukasz Madej

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 27. Globalna i lokalna reorganizacja chromatyny w odpowiedzi komórki na dwuniciowe pęknięcia DNA - badania metodami fluoresc...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Jerzy Dobrucki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 28. Korelaty percepcyjne i akustyczne akcentu rytmicznego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr Janina Mołczanow

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

 29. Adopcja jako proces, doświadczenie i instytucja. Perspektywa antropologiczna

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Ewa Maciejewska-Mroczek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 30. Opracowanie hybrydowego modelu bioreaktora kapilarnego do badania wpływu zmiennego stężenia glukozy na metabolizm oraz s...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Piotr Ładyżyński

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk

 31. Filozoficzna Analiza Współmierności Dostosowania. Case Study: Ewolucja Indywidualności

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS1

  Kierownik: Adrian Stencel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 32. Millenarystyczny mesjanizm brazylijskich sertoes: ujęcie historyczno-ejdetyczne

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Mieczysław Jagłowski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 33. Przemiany "polskiego jedzenia" w kosmopolitycznym pejzażu jedzeniowym

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Fabio Parasecoli

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 34. Dynamiczny wybór próżni w rozszerzeniach Modelu Standardowego - konsekwencje kosmologiczne w kontekście badań doświadcza...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Zygmunt Lalak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 35. Śród-eemskie oscylacje klimatyczne. Rekonstrukcja w oparciu o multidyscyplinarne badania kopalnych osadów jeziornych Rów...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Irena Pidek

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 36. Koherentne Modele i Wydajne Algorytmy dla Duplikacji Genomowych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Paweł Górecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 37. Interdyscyplinarne spojrzenie na aktywność kumaryn w kierunku centralnego układu nerwowego - badania behawioralne, anali...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Krystyna Skalicka-Woźniak

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny

 38. Analiza warunków atmosferycznych odpowiedzialnych za powstawanie zjawisk burzowych na terenie Europy: porównanie paramet...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST10

  Kierownik: dr Mateusz Taszarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 39. Analiza przepływów turbulentnych z fazą dyspersyjną – wpływ dwustronnego sprzężenia pędu oraz grawitacji na statystyki r...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Bogdan Rosa

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

 40. Charakterystyka biochemiczna metylotransferazy SETD3 człowieka

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Jakub Drożak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 41. Bezbiopsyjna analiza metabolomiczna i lipidomiczna nerek jako krok w kierunku lepszej oceny jakości narządów selekcjonow...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Barbara Bojko

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 42. Opracowanie multifunkcjonalnych szczypiec optycznych i mikrorobotów do badania wpływu zlokalizowanej hipertermii na komó...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST7

  Kierownik: dr Sławomir Drobczyński

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 43. Ocena obecności oraz charakterystyki miazdzycy tętnic wieńcowych w badaniu tomografii komputerowej bez kontrastu

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Mariusz Kruk

  Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 44. Ocena ilości i składu chemicznego zanieczyszczeń emitowanych podczas procesów samozagrzewania się odpadów węglowych symu...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Monika Fabiańska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

 45. Rola RNazy Mcpip1 w upośledzonym funkcjonowaniu śródbłonka towarzyszącym niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Jerzy Kotlinowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 46. Cienkowarstwowe źródła światła o przestrajalnej emisji w zakresie 1000-2000 nm bazujące na koloidalnych, półprzewodnikow...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Artur Podhorodecki

  Politechnika Wrocławska

 47. Wielowartościowe tlenki metali przejściowych jako katalizatory redoksowe - od badań podstawowych do projektowanych właśc...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Zbigniew Sojka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 48. Na granicy dwóch światów. Aglomeracja chotyniecka scytyjskiego kręgu kulturowego - etap I: badania terenowe

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Sylwester Czopek

  Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Humanistycznych

 49. Rola aktywności sportowej w budowaniu kapitału społecznego w Polsce

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Biernat

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 50. Źródła i mechanizmy odporności gospodarczej regionów w Europie Środkowo-Wschodniej

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Paweł Gajewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny