Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 502 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zaawansowana analiza depozytów wapnia i czynników wzrostu w chrząstce nasadowej celem dokładnego poznania fizjologii kos...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Stanisław Moskalewski

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 2. Problem Littlewooda w Z/pZ, słabe zbiory Sidona oraz stopień regularności równań

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Tomasz Schoen

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 3. Znalezienie nowych genetycznych uwarunkowań rozwoju układu komorowego mózgu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Vladimir Korzh

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 4. Modele, metody i algorytmy obliczeniowej nauki o sieciach

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: prof. Przemysław Kazienko

  Politechnika Wrocławska

 5. Zmiany w profilu transkryptomicznym i proteomicznym oraz elementach historii życia Daphnia w odpowiedzi na związki alkil...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Elżbieta Grzesiuk

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 6. Peptydy produkowane przez bałtyckie cyjanobakterie - od identyfikacji do wyboru związku wiodącego (from hits to leads H2...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Hanna Mazur-Marzec

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 7. Alternatywne strategie rozrodcze (jajorodność/żyworodność) w filogenezie zróżnicowanej grupy ślimaków lądowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Anna Drozd

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 8. Genetyczne mechanizmy tolerancji marchwi na zasolenie gleby

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Rafał Barański

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 9. Szerokopasmowe sprzęgacze kierunkowe w technice sprzężonych linii symetrycznych pobudzanych różnicowo.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Sławomir Gruszczyński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 10. Odkrywanie wiedzy z danych o pacjentach 65+ z zaostrzeniami przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) w województwie...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Maciej Godycki-Ćwirko

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych

 11. Mechanizmy molekularne działania litu w depresji i manii: model zwierzęcy i analiza kliniczna w chorobie afektywnej dwub...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Joanna Twarowska-Hauser

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Medyczny

 12. Ekonomia gospodarstw domowych w rodzinach trzypokoleniowych. Rola altruizmu wewnątrz gospodarstwa domowego w dystrybucji...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Bartczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 13. Skarb groszy praskich z okolic Wałbrzycha

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Borys Paszkiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 14. Losowe zachłanne algorytmy kolorowania hipergrafów.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Jakub Kozik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 15. Analiza genotypowa, haplotypowa i poziom metylacji wybranych genów w kontekście dopaminergicznej teorii motywacji do dzi...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Paweł Cięszczyk

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

 16. Badania struktury przestrzennej i trwałości kompleksów receptorów makrocyklicznych z anionami w fazie gazowej za pomocą ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Witold Danikiewicz

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 17. Zmienność genetyczna oraz czynniki wpływające na poziom zarażenia i rozprzestrzenianie się sparganozy (Spirometra erinac...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Marta Kołodziej-Sobocińska

  Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

 18. Wpływ niekodujących RNA na rozwój komórek nerek oraz karcinogenezę

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Jan Wrzesiński

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 19. Wpływ dużego odkształcenia na mikrostrukturę i właściwości stopu Ti-29Nb-13Ta-4,6Zr do zastosowań biomedycznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Halina Garbacz

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 20. Modulacja w cechach krtaniowych u Polaków uczących się języka angielskiego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Geoffrey Schwartz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 21. In medio castrorum. Statuaryczno-epigraficzny pejzaż centralnej części rzymskiego obozu w Novae

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Tadeusz Sarnowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 22. Zbadanie procesu redukcji w wodorze wieloskładnikowych materiałów tlenkowych oraz synteza materiałów termoelektrycznych ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Bogusław Kusz

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 23. Kryteria oceny wewnętrznej spójności modelu procedury karnej. Analiza porównawcza.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Hanna Kuczyńska

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 24. Materiały elektroaktywne o strukturze mezoporowatej w urzadzeniach magazynujących energię elektryczną

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Krzysztof Winkler

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 25. Opracowanie wieloskładnikowej szczepionki podjednostkowej ograniczającej poziom kolonizacji jelit kurcząt przez pałeczki...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Agnieszka Wyszyńska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 26. Wykorzystanie nowych niskocząsteczkowych inhibitorów w zależnym od kinazy PERK szlaku UPR dla leczenia jaskry pierwotnej...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Ireneusz Majsterek

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 27. Idiosynkratyczny charakter reprezentacji ja a przywoływania ja jako układu odniesienia w formułowaniu sądów społecznych...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Jerzy Karyłowski

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 28. Wpływ podatku bankowego na rynek międzybankowy w Polsce i pozostałych krajach UE

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 29. Relacja wieloletniej zmarzliny z rzeźbą, budową geologiczną i komponentami kriosfery w oparciu o badania geofizyczne prz...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Mariusz Majdański

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 30. W poszukiwaniu biomarkerów chorób reumatycznych - kompleksowa analiza profilu metabolomicznego, polimorfizmów i ekspresj...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Katarzyna Bogunia-Kubik

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 31. Molekularne wskaźniki osteoinduktywnych materiałów - próba standaryzacji ewaluacji biomateriałów in vitro

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Anna Osyczka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 32. Zmiany epigenetyczne odpowiedzialne za strukturę chromatyny i ekspresję genów w replikacyjnym i przyspieszonym starzeniu...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Anna Bielak-Żmijewska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 33. Analiza zniszczeń radiacyjnych pozycjoczułych planarnych mikro-paskowych sensorów krzemowych dla fizyki wysokich energii...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST2

  Kierownik: dr Agnieszka Obłąkowska-Mucha

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 34. Sprawiedliwość wynagradzania

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Marta Juchnowicz

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 35. Racjonalne projektowanie nanomagnetyków molekularnych: synteza, charakterystyka, opis teoretyczny oraz komputerowe model...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Czesław Rudowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 36. Idea apolityczności prawoznawstwa wobec krytyki nowoczesnej filozofii wiedzy

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Adam Sulikowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 37. Fenomenologiczne mechanizmy prefabrykowania przestrzeni mentalnych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Wojciech Krysztofiak

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 38. Więcej niż lit: modelowanie obliczeniowe elektrolitów dla ogniw jonowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Andrzej Eilmes

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 39. Interakcja pomiędzy traumą, osobowością a funkcjami poznawczymi jako predyktor zwiększonego rozwoju psychozy w populacji...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Łukasz Gawęda

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 40. Ograniczenie wnikania metali ciężkich do roślin uprawnych dzięki zastosowaniu aktywatora transportu wapnia

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Małgorzata Wierzbicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 41. Dualna metoda pomiaru dawek promieniowania jonizującego w czasie rzeczywistym w oparciu o wysokoczułe kryształy luminesc...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Barbara Marczewska

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 42. Periodycznie kontrolowane układy wielociałowe

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Jakub Zakrzewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 43. Nowe układy typu rdzeń / otoczka na bazie TiO2: Synteza, charakterystyka i ich zastosowanie jako fotokatalizatorów do us...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Ryszard Kaleńczuk

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 44. Mobilność przestrzenna i społeczna w doświadczeniu biograficznym i generacyjnym mieszkańców małego miasta

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Wojciech Łukowski

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 45. Rozmiar komórek a zdolność organizmów zmiennocieplnych do funkcjonowania w zróżnicowanych warunkach termicznych i tlenow...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Marcin Czarnołęski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 46. Badania nad rolą niskocząsteczkowych RNA w odpowiedzi na stres wysokiej temperatury w jęczmieniu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Katarzyna Kruszka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 47. Miniaturowy transmisyjny mikroskop elektronowy typu MEMS

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Anna Górecka-Drzazga

  Politechnika Wrocławska

 48. Nowe ekrany scyntylacyjne na bazie warstw monokrystalicznych mieszanych perowskitów i tlenków

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Yuriy Zorenko

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Fizyki

 49. Ścieżki sukcesu, drogi odwrotu - wzorce kariery wyborczej i cyrkulacji elit w polskim wielopoziomowym systemie rywalizac...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Jarosław Flis

  Uniwersytet Jagielloński, Centrum Badań Ilościowych nad Polityką

 50. Analiza numeryczna i weryfikacja doświadczalna metod wyznaczania krytycznego współczynnika uwalniania energii w przypadk...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr Sylwester Samborski

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny