Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 896 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wartości i preferencje polskich gospodarstw domowych na rynku zintegrowanym. Pomiar, analiza i ewaluacja

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Adam Sagan

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych

 2. Modernistyczne modele przeładu literackiego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

  Instytut Badań Literackich PAN

 3. Filogeneza palearktycznych pasikoników podrodziny Tettigoniinae (Insecta: Orthoptera: Tettigoniidae) w oparciu o cechy m...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Beata Grzywacz

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

 4. Integracja rynków finansowych Polski i innych wybranych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowej...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Sławomir Bukowski

  UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Wydział Ekonomiczny

 5. Nowe polieterowe powierzchnie przeciwdziałające adsorpcji protein

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Alicja Utrata-Wesołek

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 6. Obniżenie ekspresji IRP1 (Iron Regulatory Protein 1) w stresie oksydacyjnym: molekularne mechanizmy, wpływ na komórkowy ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Paweł Lipiński

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 7. Terytorialne zróżnicowanie umieralności w Polsce

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Muszyńska

  SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

 8. Tadeusz Łomnicki (1927-1992). Życie aktora.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Maria Napiontek

  Instytut Sztuki PAN

 9. Twórczość i przedsiębiorczość w organizacjach

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Wojciech Dyduch

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 10. Analiza transkryptomów ogórka w rozwiązaniu zagadnienia determinacji płci roślin

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Magdalena Pawełkowicz

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

 11. Nowoczesny model badań komórek raków piersi, jelita grubego i prostaty w warunkach in vitro

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Piotr Rieske

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 12. Niekonwencjonalnie zbrojone elementy betonowe o podwyższonej odporności udarowej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Cichocki

  POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

 13. Struktura etniczno-religijna ludności współczesnej Polski

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Marek Sobczyński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 14. Analiza naprzemienności załamka T w wektokardiogramach wysokiej rozdzielczości dla oceny ryzyka wystąpienia arytmii komo...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr Dariusz Janusek

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

 15. Badania wpływu efektów konformacyjnych na widma ECD enonów cisoidowych.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Jadwiga Frelek

  Instytut Chemii Organicznej Polska Akademia Nauk

 16. Allosteryczna regulacja aktywności proteasomu - jak to działa?

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Jankowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 17. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Natalia Potoczek

  WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL LOUIS UNIVERSITY NOWY SĄCZ

 18. Wpływ redukcji emisji CO2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Adam Kupczyk

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 19. Interakcje przestrzenne i efekty zewnętrzne zmian użytkowania ziemi na obszarach metropolitalnych Polski

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Piotr Korcelli

  INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN

 20. Modelowanie i sterowanie w półaktywnych układach zawieszenia pojazdów mechanicznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Jerzy Kasprzyk

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 21. Mechanizm zniszczeń obrazów panelowych z uwzględnieniem struktury przyrostów rocznych drewna i rzeczywistych fluktuacji ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Roman Kozłowski

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 22. Krytyczność Kwantowa w Ferromagnetycznych Gęstych Sieciach Kondo i Nadprzewodnikach Ciężkofermionowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Vinh Tran

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 23. Kontrolowana, międzyfazowa synteza i właściwości cienkich i grubych warstw nanostrukturalnych kompozytów zespalanych pol...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Mikołaj Donten

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 24. Analiza interakcji pomiędzy elementami cytoszkieletu i składnikami szlaków transportu pęcherzykowego w syncytiach zaindu...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Mirosław Sobczak

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Botaniki

 25. MEtody i NArzędzia Inżynierii Dokumentu przyszłości (MENAID)

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: prof. Bogdan Wiszniewski

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 26. Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mariusz Łapczyński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 27. Badania polisacharydowych składnikiów ściany komórkowej bakterii Enterococcus faecium

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Kaczyński

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 28. Krajobraz kulturowy

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Beata Frydryczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Kultury Europejskiej

 29. Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Barbara Bojewska

  Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów

 30. Stosowanie instytucji rozprawy przez organy administracji publicznej w postępowaniu podatkowym

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Krzysztof Teszner

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 31. Ciecze jonowe jako związki amfifilowe - właściwości i zastosowanie w procesach separacji

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Katarzyna Materna

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 32. Rozwój metod dotyczących podstawowych problemów projektowania nieliniowych układów analogowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Michał Tadeusiewicz

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 33. Integracja i transfer wiedzy z organizacji naukowych i badawczych do przedsiębiorstw

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Dariusz Trzmielak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 34. Metody zwiększenia przepływności w sieciach WLAN ponad 1 Gb/s

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Paweł Szulakiewicz

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 35. Wartościowanie efektów środowiskowych w analizie kosztów i korzyści inwestycji w niskoemisyjne źródła energii

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Ligus

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 36. Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Paweł Starosta

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 37. Rola oddziaływań pomiędzy ErbB2/ErbB3 i kompleksem tetraspanina CD151/integryny wiążące lamininę w raku sutka: Implikacj...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Radzisław Kordek

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 38. Badanie nowych zjawisk nadprzewodzących w funkcjonalnych strukturowanych nanomateriałach.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Krzysztof Rogacki

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

 39. Metylacja i ekspresja genów indukowanych interferonem i rybawiryną (TP53, BCL-2, PRKR, MxA i OAS) a genotyp, poziom wire...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. Jacek Wysocki

  Instytut Genetyki Człowieka PAN

 40. Badanie roli białka OxyR w indukcji profagów lambdoidalnych, w tym pochodzących ze szczepów EHEC i przenoszących toksynę...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Marcin Łoś

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 41. Badanie możliwości przenoszenia zakażeń spumawirusami ze zwierząt gospodarskich i towarzyszących na człowieka

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Magdalena Materniak

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 42. Analityczne i numeryczne modelowanie procesu nieustalonej generacji ciepła w elementach tarciowych układów hamulcowych...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Oleksandr Jewtuszenko

  POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Wydział Mechaniczny

 43. Badanie struktury partonowej hadronów w procesach rozpraszania wysokoenergetycznego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Krzysztof Golec-Biernat

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 44. Zastosowanie stabilnych kategorii wiązek wektorowych do teorii reprezentacji algebr

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Hagen Meltzer

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny

 45. Wysokoenergetyczne zderzenia cząstek w poblżu ekstremalnych czarnych dziur

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST9

  Kierownik: prof. Marek Abramowicz

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 46. Zwalczanie karteli środkami prawa administracyjnego i prawa karnego. Studium z zakresu prawa antymonopolowego i prawa ka...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji