Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 48 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ewolucja ról uczestników stosunków międzynarodowych w regionie Arktyki

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Łuszczuk

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji

 2. Królowa Rycheza i wdowieństwo władczyń we wcześniejszym średniowieczu

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Grzegorz Pac

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 3. Kształtowanie się pogranicza i relacji zachodniobałtyjsko-słowiańskich u progu wczesnego średniowiecza

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mirosław Rudnicki

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 4. Podstawy informatyki i inżynierii kwantowej

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr Adam Rutkowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 5. Zachowania polityczne wyborców mongolskich w ujęciu kulturowym

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Oyungerel Tangad

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Centrum Badań Środkowoazjatyckich

 6. Projektowanie i synteza bifunkcjonalnych koniugatów peptydowych o potencjalnych właściwościach proliferacyjnych i antymi...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST5

  Kierownik: Paulina Kosikowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 7. Wytwarzanie bakteriofagów wykazujących właściwości katalityczne enzymów redoks

  Konkurs: FUGA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Katarzyna Szot-Karpińska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 8. Nowe N-chelatujące katalizatory metatezy olefin, synteza i zastosowanie.

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Katarzyna Szwaczko (Glegoła)

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Chemii

 9. Publicznoprawny i prywatnoprawny konflikt interesów na przykładzie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Niewiadomski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 10. Międzynarodowe i polskie teorie gender i queer oraz ich wpływ na polską literaturę XX i XXI wieku w kontekście literatur...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Piotr Sobolczyk

  INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN

 11. Wpływ zakażenia grzybem rośliny żywicielskiej Sanguisorba officinalis na rozwój oraz immunokompetencję męskich i żeńskic...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Ewa Śliwińska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 12. Polityka rodzinna w Polsce i w Europie: modele instytucjonalne, uwarunkowania. Analiza konfiguracyjna typu "fuzzy-sets".

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dorota Szelewa

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 13. Religijność rodzin ateńskich w starożytności

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Przemysław Siekierka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 14. Kod rozpoznania RNA w oddziaływaniach RNA-domena białkowa RRM

  Konkurs: FUGA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Martyna Nowacka

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 15. Czytelnik w społecznej rzeczywistości medialnej. Empiryczne badanie roli i miejsca odbiorcy w polskim systemie komunikac...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Bogdan Balicki

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny

 16. Metody geometryczne w informatyce kwantowej

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr Zbigniew Puchała

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 17. Recepcja twórczości dramatycznej Marivaux w Polsce - źródło inspiracji i powody nieporozumień

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Piotr Olkusz

  INSTYTUT SZTUKI PAN

 18. Podatność kolonii mrówek na pasożytnictwo społeczne oraz wpływ pasożytów społecznych na dostosowanie kolonii gospodarzy...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Magdalena Witek

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 19. Brama Morawska - komunikacyjny węzeł środkowej Europy w epoce miedzi. Kontakty kulturowe eneolitycznych społeczności Gór...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Tomasz Chmielewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 20. Zwarte grupy kwantowe i nieprzemienne procesy stochastyczne

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Anna Wysoczańska-Kula

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 21. Kazimierz Ajdukiewicz - u źródeł systematycznej aksjologii dynamiki wiedzy naukowej

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Katarzyna Gan-Krzywoszyńska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 22. Polskie tzw. partykuły spajające związane z procesem wnioskowania a ich bułgarskie odpowiedniki. Porównawcze studium sem...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Kisiel

  Instytut Slawistyki PAN

 23. Analiza mechanizmu odpowiedzialnego za zmiany sprawności sensomotorycznej u osób z chorobą Parkinsona i określenie ich z...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ilona Laskowska

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

 24. Projektowanie nowych związków, wpływających na agregację beta-amyloidu oraz przekaźnictwo cholinergiczne, metodami model...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Marek Bajda

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 25. Izotopizacja modeli kosmologicznych

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST9

  Kierownik: dr Orest Hrycyna

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 26. Historia środowiskowa Bizancjum. Rola zmian klimatycznych, tożsamości etnicznej oraz procesów kulturowych w rozwoju rela...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Adam Izdebski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 27. Ida Fink - monografia twórczości

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Bartłomiej Krupa

  Instytut Badań Literackich PAN

 28. Czy hiperaktywacja kinazy mTOR prowadzi do zaburzeń różnicowania komórek nerwowych?

  Konkurs: FUGA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Bartosz Tarkowski

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 29. Companions in Normativity

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Joanna Klimczyk

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 30. Teatr osób poddanych resocjalizacji i zagrożonych wykluczeniem społecznym w Polsce

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Magdalena Hasiuk-Świerzbińska

  INSTYTUT SZTUKI PAN

 31. Badanie gwiazd nowych karłowatych i nowych rentgenowskich w oparciu o obserwacje i analizę danych fotometrycznych i spek...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST9

  Kierownik: dr Artur Rutkowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 32. Efekty łamania supersymetrii w rozszerzeniach Modelu Standardowego i ich eksperymentalna weryfikacja w LHC

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr Tomasz Jeliński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 33. Wpływ zmian klimatycznych na stan środowiska naturalnego płytkowodnych terenów morskich zamieszkałych przez rzadkie gatu...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Anna Wąchnicka Kosiorek

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi

 34. Oblicza polskości. Antropologiczne studium zróżnicowania tożsamości narodowej i obywatelskiej.

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Pasieka

  Instytut Slawistyki PAN

 35. Skokowe procesy Markowa i ich zaburzenia schroedingerowskie

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Kamil Kaleta

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 36. Ekologiczne znaczenie obecności litycznych bakteriofagów w procesie rozwoju czarnej nóżki i mokrej zgnilizny ziemniaka p...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Robert Czajkowski

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 37. Badania spektroskopowe polimerowych materiałów elektroluminescencyjnych do zastosowania w tranzystorach polowych emitują...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr Gabriela Wiosna-Sałyga

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 38. Znaczenie międzypokoleniowego transferu matczynych przeciwciał dla rozwoju i funkcjonowania odporności potomstwa ptaków ...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Rafał Martyka

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 39. "Z metodologii badań nad źródłami twórczości: figura muzy i współczesne formy jej (nie)obecności"

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Bogna Obidzińska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie, Wydział Filozoficzny UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

 40. Mancza jako ziemia literatury. Kulturowy status tras literackich

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Magdalena Barbaruk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 41. Tematem badań będzie charakterystyka fotoelektrochemiczna cienkich warstw półprzewodników organicznych takich jak: fuler...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Kornelia Lewandowska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 42. Zróżnicowane rodziny planetoid jako brakujące ogniwo w historii Układu Słonecznego

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST9

  Kierownik: Dagmara Oszkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

 43. Tytuł projektu badawczego: "Widmontologie nowoczesności. Genezy". Tematem projektu jest pojęcie widma, które stanowi jed...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jakub Momro

  INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN

 44. Badanie własności elektronowych układów grafenowych umieszczonych na podłożach charakteryzujących się przerwą energetycz...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr Paweł Dąbrowski

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 45. Ekologia wybranych mchów i wątrobowców wodnych Sudetów w zróżnicowanych warunkach troficznych

  Konkurs: FUGA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Szymon Jusik

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 46. Kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej w drugiej połowie XX wieku. Studium zmian.

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Ewelina Szpak

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 47. Transformacje metali śladowych i trwałych zanieczyszczeń organicznych (POPs) w atmosferze

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Patrycja Siudek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii, Zakład Analizy Wody i Gruntów

 48. Potranskrypcyjna regulacja ekspresji RNA u Eukaryotów przy udziale cytoplazmatycznych UTP-transferaz

  Konkurs: FUGA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Zbigniew Warkocki

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN