Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 87 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ekspresja i rola waspiny w regulacji funkcji jajnika świni

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: NZ9

  Kierownik: Patrycja Kurowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 2. Wpływ uprawnień w publicznym systemie emerytalnym na rozkład oraz strukturę majątku gospodarstw domowych w Polsce

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS4

  Kierownik: Marcin Wroński

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 3. Czy struktura semantyczna musi być strukturą teoriomnogościową? Metody reprezentacji w ontycznej wersji realizmu struktu...

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS1

  Kierownik: Agnieszka Proszewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 4. Archiwum dziewczyn: własne oblicza dziewczyn w kulturze wizualnej i literaturze

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS2

  Kierownik: Aleksandra Kamińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 5. Czasowe i przestrzenne koordynaty sukcesji kręgowców w późnej kredzie Pustyni Gobi

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: NZ8

  Kierownik: Łukasz Czepiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 6. Wpływ myślenia twórczego na uprzedzenia i stereotypy

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS6

  Kierownik: Agata Groyecka-Bernard

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 7. Behawioralne i neuronalne wskaźniki hamowania reakcji w sytuacji konfliktu – badania populacji osób dwujęzycznych

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS6

  Kierownik: Patrycja Kałamała-Ligęza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 8. Analiza obrazów radiologicznych metodami uczenia maszynowego w wybranych problemach klinicznych.

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: NZ5

  Kierownik: Michał Klimont

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 9. Synteza i badania aktywności biologicznej pochodnych związków naturalnych- salinomycyny i kolchicyny

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST4

  Kierownik: Dominika Czerwonka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 10. Międzygwiazdowe obiekty w Układzie Słonecznym

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST9

  Kierownik: Piotr Guzik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 11. Przedsiębiorstwa państwowe w krajach demokratycznych i autorytarnych – instytucje, politycy i przedsiębiorstwa

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS4

  Kierownik: Piotr Matuszak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Ekonomii

 12. Uwarunkowania prawne cyfryzacji administracji z wykorzystaniem technologii rozproszonych rejestrów

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS5

  Kierownik: Katarzyna Ziółkowska

  Uniwersytet Warszawski

 13. Liminalny aspekt bóstw w starożytnym Egipcie

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS3

  Kierownik: Dániel Takács

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 14. Istnienie i stabilność stacjonarnych rozwiązań nieliniowych równań Schrödingera

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST2

  Kierownik: Filip Ficek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 15. Neuronalne mechanizmy kontroli zachowania i teorii umysłu u mężczyzn ze skłonnościami pedofilnymi

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS6

  Kierownik: Jan Szczypiński

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 16. Przyroda w polskich sztukach wizualnych w latach 2000-2020 - analiza filozoficzna.

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS1

  Kierownik: Agata Kowalewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 17. Charakterystyka zmian neurorozwojowych oraz behawioralnych u mutanta tsc2vu242 Danio pręgowanego będącego modelem stward...

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: NZ3

  Kierownik: Magdalena Kędra

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 18. Psychospołeczne konsekwencje i moderatory traumy historycznej

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS6

  Kierownik: Magdalena Skrodzka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 19. Nieśmiertelność. Technokulturowe strategie współczesności

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS2

  Kierownik: Katarzyna Nowaczyk-Basińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 20. Spektroskopia gamma bardzo neutronowo-nadmiarowych jąder w otoczeniu powłok magicznych

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST2

  Kierownik: Monika Piersa

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 21. Lokalizacja Andersona fal spinowych w nanostrukturach magnonicznych

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST3

  Kierownik: Szymon Mieszczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 22. Profilowanie małocząsteczkowych związków organicznych w miodach o różnym pochodzeniu botanicznym

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: NZ9

  Kierownik: Ewa Makowicz

  Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii

 23. Wyznaczanie globalnych parametrów geodezyjnych z wykorzystaniem systemu satelitarnego Galileo

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST10

  Kierownik: Radosław Zajdel

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 24. Różnice indywidualne w zakresie dwuwymiarowego perfekcjonizmu oraz perspektyw czasowych a emocje okołostartowe oraz pozi...

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS6

  Kierownik: Wojciech Waleriańczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 25. Zmiany różnorodności funkcjonalnej zooplanktonu jako odpowiedź na zakwity sinicowe

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: NZ8

  Kierownik: Wojciech Krztoń

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 26. Złożona dynamika nieliniowych modów kondensatu polarytonów ekscytonowych

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST3

  Kierownik: Andrzej Opala

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 27. Efekty relatywistyczne i kwantowo-elektrodynamiczne w kilku-elektronowych układach atomowych i molekularnych

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST2

  Kierownik: Michał Siłkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 28. Indukowane światłem generowanie rodników alkilowych w następstwie rozerwania wiązań C-C i C-N

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST4

  Kierownik: Joanna Turkowska

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 29. Diazoalkany donorowo-akceptorowe w reakcjach indukowanych światłem widzialnym

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST4

  Kierownik: Katarzyna Orłowska

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 30. Reduktywna funkcjonalizacja amidów jako narzędzie do otrzymywania i dalszych transformacji trudno dostępnych imin

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST4

  Kierownik: Paweł Czerwiński

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 31. Rola oddziaływań pomiędzy podjednostkami i domenami w modulacji receptora GABAA przez protony.

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: NZ1

  Kierownik: Michał Michałowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 32. Przewodzące nanoszczotki polimerowe o strukturze donorowo-akceptorowej

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST5

  Kierownik: Anna Gruszkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 33. Wielociałowa fizyka kwantowa z ultrazimnymi atomami i cząsteczkami: dokładna dynamika i uczenie maszynowe

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST2

  Kierownik: Anna Dawid-Łękowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 34. Test granic gatunkowych w rzędzie Apochela (Tardigrada) z użyciem danych genomowych

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: NZ8

  Kierownik: Witold Morek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 35. Pierwsza obserwacja rozpadu B0s->Ds*K* i kalibracja detektora Upstream Tracker

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST2

  Kierownik: Wojciech Krupa

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 36. Obrazowanie antygenowo-swoistej odpowiedzi limfocytów w całych węzłach limfatycznych.

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: NZ6

  Kierownik: Paweł Matryba

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

 37. Czynnik transkrypcyjny TCF7L2 w regulacji różnicowania postmitotycznego i utrzymaniu pobudliwości neuronów wzgórza u mys...

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: NZ3

  Kierownik: Marcin Lipiec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 38. Polityka estetyki. Literatura jako narzędzie zmiany społecznej w praktyce artystycznej Brunona Jasieńskiego

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS2

  Kierownik: Kasper Pfeifer

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 39. Neuronalne i behawioralne mechanizmy regulacji emocji i pamięci autobiograficznej w zaburzeniu osobowości Borderline i d...

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS6

  Kierownik: Maria Kulesza

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 40. Usuwanie wybranych zanieczyszczeń środowiskowych z roztworów wodnych z wykorzystaniem immobilizowanej lakazy

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST8

  Kierownik: Katarzyna Jankowska

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 41. Nierównowagowa dynamika układów kwantowych w pobliżu punktów krytycznych

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST3

  Kierownik: Michał Białończyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 42. Sztuka ruchu i psychoanaliza w kulturze rosyjskiego srebrnego wieku do roku 1930

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS2

  Kierownik: Anastasia Nabokina

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 43. Charakterystyka strukturalna częściowo wysyconych form metalotionein cynkowych oraz ich rola w regulacji aktywności supr...

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST4

  Kierownik: Manuel Peris Diaz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 44. Związek zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego z marnowaniem jedzenia. Pośrednicząca rola sądów moralnych

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS6

  Kierownik: Michał Misiak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 45. Aptamery w badaniach nad mechanizmami procesów zakrzepowych zależnych od czynności płytek krwi i erytrocytów w urządzeni...

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: NZ5

  Kierownik: Katarzyna Derszniak

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 46. Badania strukturalne wpływu wybranych surfaktantów na właściwości amyloidogenne różnych form peptydu beta.

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST4

  Kierownik: Michalina Wilkowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 47. Osiągnięcia w grze na instrumencie jako efekt realizacji celu – rola afektu i intencji implementacyjnej.

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS6

  Kierownik: Zofia Mazur

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 48. Wpływ naprężeń resztkowych powstających w procesie produkcji laminatu na stateczność i nośność cienkościennych konstrukc...

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST8

  Kierownik: Paweł Czapski

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 49. Teoretyczne badania wpływu otoczenia na właściwości fotochemiczne i fotofizyczne wybranych związków heterocyklicznych...

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST4

  Kierownik: Mikołaj Janicki

  Politechnika Wrocławska

 50. Wzrost i charakteryzacja materiału wzmocnienia optycznego opartego na kropkach kwantowych InAs/InP dla zastosowań teleko...

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST5

  Kierownik: Paweł Holewa

  Politechnika Wrocławska