Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 158 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Pomiar efektywności publicznych funduszy venture capital

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS4

  Kierownik: Marcin Bielicki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 2. Określenie roli szlaku TGFbeta1/Smad w procesie fenotypowego przejścia fibroblastów oskrzelowych w miofibroblasty w astm...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: Dawid Wnuk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 3. Kształtowanie przestrzeni miejskiej w warunkach pół-peryferyjnego kapitalizmu. Rynek nieruchomości w perspektywie dewelo...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Krzysztof Gubański

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 4. Rola oksygenazy hemowej-1 w kardiomiocytach otrzymanych z ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: Mateusz Jeż

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 5. Czynniki krajobrazowe i lokalne wpływające na występowanie wybranych inwazyjnych obcych gatunków roślin wzdłuż sieci dró...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: Dorota Kotowska

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 6. PRP40 pośredniczy w komunikacji pomiędzy transkrypcją, splicingiem i biogenezą miRNA

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ1

  Kierownik: Tomasz Gulanicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 7. Niedyskursywne praktyki społeczne. Próba wyjścia poza racjonalistyczny paradygmat filozofii społecznej

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS1

  Kierownik: Amadeusz Just

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 8. Badanie zdolności oraz mechanizmów sorpcyjnych układów biokoloidalnych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Agnieszka Rogowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii

 9. Rola odczuwania wdzięczności a dzienny dobrostan psychiczny pacjentek onkologicznych i depresyjnych - badania dzienniczk...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Joanna Sztachańska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 10. Dyniowate i ich metabolity wtórne jako stymulatory biologicznej remediacji gleby zanieczyszczonej herbicydami z grupy fe...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ9

  Kierownik: Elżbieta Mierzejewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 11. Opracowanie wysokoefektywnych materiałów elektrodowych bazujących na związkach miedzi dla stałotlenkowych ogniw paliwowy...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Anna Niemczyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

 12. Wpływ światła na biologię i ekologię lęgową ptaków gniazdujących w dziuplach

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: Paweł Podkowa

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 13. Molekularny mechanizm nowej strategii indukcji apoptozy w eksperymentalnej celowanej terapii przeciwnowotworowej

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: Damian Klóska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 14. Zastosowanie nowych metodyk analitycznych w badaniu właściwości detoksykacyjnych nanocząstek selenu w stosunku do związk...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Magdalena Borowska

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 15. Fizyka statystyczna sieci koewoluujących

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST2

  Kierownik: Tomasz Raducha

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 16. System detekcji i identyfikacji materiałów wybuchowych z zastosowaniem wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST7

  Kierownik: Malwina Liszewska

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki

 17. Life among the ruins. Khirbat edh-Dharih and southern Transjordan in the Middle Islamic period (from the late 10th to 14...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Makowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii

 18. Zastosowanie soli pirydyniowych w fotochemicznych reakcjach funkcjonalizacji wiązań wielokrotnych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Katarzyna Goliszewska

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 19. Identyfikacja i właściwości niekonwencjonalnych produktów zaawansowanej glikacji występujących w surowicy ludzkiej....

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ4

  Kierownik: Kinga Gostomska-Pampuch

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 20. Studia etymologiczne nad liczebnikami w językach dagestańskich. Liczebniki główne.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS2

  Kierownik: Radosław Kanarkowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 21. Zależność energetyczna produkcji mezonów pi w zderzeniach jądro-jądro

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST2

  Kierownik: Michał Naskręt

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 22. Marka osobista prezesa zarządzającego przedsiębiorstwem a siła marki przedsiębiorstwa

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS4

  Kierownik: Anna Górska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 23. "Embodied souvenirs". Heritage tourism, entrepreneurship and the cultural politics of dance in contemporary Havana (Cuba...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Ruxandra Ana

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 24. The importance of cryptogams in the primary succession process and soil development in the forelands of Svalbard glacier...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr Paulina Wietrzyk-Pełka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 25. Różnice w spoczynkowej aktywności mózgu jako potencjalny biomarker zachowań samobójczych w schizofrenii.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Bartosz Bohaterewicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 26. Funkcjonalizowane, ceramiczne i ceramiczno-polimerowe rusztowania wytwarzane z użyciem surfaktantów do zastosowań w inży...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Ewelina Cichoń

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 27. Programy "odnowy wsi" w przemianach społeczno-gospodarczych obszarów wiejskich

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Oskar Wolski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 28. Ścieżki sygnałowe uczestniczące w regulacji wakuolarnej H+-ATPazy w warunkach stresu kadmowego.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ1

  Kierownik: Magdalena Zboińska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 29. Identyfikacja deregulowanych czynników transkrypcyjnych oraz miRNA - istotnych elementów regulomu w patogenezie klasyczn...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ5

  Kierownik: Julia Paczkowska

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 30. Materiały bioaktywne nowej generacji o wysokim potencjale terapeutycznym

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Barbara Zagrajczuk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 31. Wpływ N6-metyloadenozyny (m6A) wprowadzanej przez metylotransferazę (MTA) na prawidłową biogenezę mikroRNA Arabidopsis t...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ1

  Kierownik: Susheel Bhat

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 32. Wielo-kryterialna ocena nośności ściskanych prętów cienkościennych z materiałów typu FML

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST8

  Kierownik: Dominik Banat

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 33. Aktywacja powierzchni solami diazoniowymi

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Mariusz Sandomierski

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 34. Projektowanie nanoczujników SERS do detekcji markerów chorobowych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Ewelina Wiercigroch

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 35. Analiza struktury społecznej i poziomu życia w kulturze Nazca

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS3

  Kierownik: Dagmara Socha

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 36. Połączone działanie agonistów receptorów adenozynowych i antagonistów receptora P2Y12 zwiększa hamowanie funkcji płytek ...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: Nina Wolska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 37. Ocena układu tioredoksyny jako nowego celu terapeutycznego w ostrej białaczce limfoblastycznej B komórkowej

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ5

  Kierownik: Klaudyna Fidyt

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 38. Analiza wpływu zjawisk przepływowych na proces spalania nienormatywnych paliw gazowych zawierających związki azotu

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST8

  Kierownik: Joanna Jójka

  Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu

 39. Ekstremalna Biomimetyka: funkcjonalizacja odnawialnych, trójwymiarowych matryc biopolimerowych oraz ich zastosowanie jak...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST8

  Kierownik: Sonia Żółtowska

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 40. Samo-asocjacja kapsuł supramolekularnych na bazie dynamicznych wiązań iminowych i beta-diketonowych.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Michał Kołodziejski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 41. Rola kinazy białkowej PKGIalfa i kanału jonowego TRPC6 w regulacji funkcji podocytów w warunkach fizjologicznych i wybra...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ4

  Kierownik: Patrycja Rachubik

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 42. Wpływ wybranych chemokin na właściwości komórek nerwowych i przekaźnictwo synaptyczne w obszarze kompleksu ciała migdało...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ4

  Kierownik: Joanna Sowa

  Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

 43. Structural characterization of Mei-P26 protein - a central regulator of RNA biosynthesis during stem cell fate decision

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ1

  Kierownik: Anna Salerno-Kochan

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 44. Synteza analogów 2-metyleno-19-norkalcytriolu ze zmodyfikowanym łańcuchem bocznym.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Paweł Brzemiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 45. Rozstrzygnięcia liczbowe. Studium z zakresu teorii i psychologii prawa

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Próchnicki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 46. Rozwój neuronalnych sieci przetwarzających mowę i pismo u dzieci o typowym i nietypowym rozwoju czytania

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Katarzyna Chyl

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 47. Polityka Polski w obszarze międzynarodowych migracji do sektora opieki nad osobami starszymi w latach 2007-2018

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS5

  Kierownik: Kamil Matuszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 48. Porównanie właściwości funkcjonalnych podtypów a1-g2 i a1-b2-g2 receptora GABA(A) w kontekście interakcji międzypodjedno...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Marek Brodzki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 49. Informacyjna rola sensomotorycznych stanów ciała w kształtowaniu treści świadomości wzrokowej

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Paweł Motyka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 50. Kompromisy ewolucyjne w kontekście specjalizacji i dyspersji u roślinożernych roztoczy

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: Alicja Laska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii