Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 158 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Analiza i zastosowanie kwantowego wyszukiwania przestrzennego

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST6

  Kierownik: Adam Glos

  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk

 2. Lokalizacja loży powstałej po chirurgicznej resekcji guza piersi metodami dopasowania obrazów

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST6

  Kierownik: Marek Wodziński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 3. Dyskryminacja krewniacza i terytorializm szczepów Proteus mirabilis oraz ich zróżnicowanie genetyczne i fenotypowe

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ1

  Kierownik: Dawid Gmiter

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 4. Wieloaspektowość zachowań grzebalno-rytualnych związanych z kremacją na podstawie wybranych cmentarzysk tzw. kultury łuż...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS3

  Kierownik: Agata Hałuszko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 5. Synteza i charakterystyka nośników leków opartych na sztucznych egzosoamach do leczenia mikronaczyniowych powikłań cukrz...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Anna Drożdż

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 6. Rola czynników transkrypcyjnych Smad w cyklicznej regulacji komórek macierzystych mieszka włosowego

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: Patrycja Daszczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 7. Psychofizjologiczne i psychologiczne korelaty mizofonii

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Marta Siepsiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 8. Własności magnetyczne łupków gazonośnych dolnego Paleozoiku z obszaru północnej Polski

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST10

  Kierownik: Dominika Niezabitowska

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 9. Zachowania siedzące i ich społeczno-poznawcze predyktory

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Zofia Szczuka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 10. Ocena roli wybranych białek neuronalnych i mikroglejowych w patogenezie schizofrenii - badania w modelu zwierzęcym.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ4

  Kierownik: Katarzyna Chamera

  Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

 11. Wykorzystanie reacji przegrupowania eterów winylowych i alkoksydienów w syntezie wysoce sfunkcjonalizowanych związków ka...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Anna Domżalska-Pieczykolan

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 12. Inżynieria odwrotna przetwarzania informacji w sieciach złożonych z wykorzystaniem wnioskowania statystycznego

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST6

  Kierownik: Robert Paluch

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 13. Jakościowa i ilościowa analiza nukleotydów o znaczeniu biologicznym lub terapeutycznym przy użyciu spektrometrii mas

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Dominika Strzelecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 14. Identification, phenotypic and functional analysis of myeloid-derived suppressor cells in ovarian cancer in terms of the...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Karolina Okła

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski

 15. Konflikty społeczne a obszarowe formy ochrony przyrody. Studium zależności na przykładzie województwa małopolskiego....

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS4

  Kierownik: Marcin Rechciński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 16. Interferometryczne zobrazowania radarowe z wykorzystaniem dopasowanej trajektorii nośnika radaru

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST7

  Kierownik: Jędrzej Drozdowicz

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 17. Możliwości i indywidua. O naturze modalności de re i strukturze jednostkowych przedmiotów

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS1

  Kierownik: Karol Lenart

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 18. TIME CRYSTALS

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST2

  Kierownik: Krzysztof Giergiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 19. Znaczenie egzocytozy i receptora IL10RA względem indukcji supresji odpowiedzi immunologicznej w raku jelita grubego popr...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ5

  Kierownik: Łukasz Zadka

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 20. Zmiany plastyczne mózgu towarzyszące nabywaniu języka migowego - efekty multimodalne i specyficzne dla modalności. Badan...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Anna Banaszkiewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 21. Opracowanie strukturalnego katalizatora do rozkładu N2O na podstawie funkcjonalnej korelacji: skład-morfologia-działanie...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Sylwia Gudyka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 22. Interakcje lek-substancja powierzchniowo czynna w micelarnych nośnikach substancji aktywnych farmaceutycznie.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ7

  Kierownik: Katarzyna Malec

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 23. Mechanizmy transportu międzykomórkowego w drewnie wtórnym

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: Aleksandra Słupianek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 24. Poznawcze konsekwencje gniewu

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Kinga Szymaniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 25. Rola oksygenazy hemowej-1 w biologii komórek inicjujących czerniaka i melanogenezie

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: Anna Kusienicka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 26. Rzadkie choroby metaboliczne - studium antropologiczne

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Anna Chowaniec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 27. Międzypokoleniowe oraz indywidualne uwarunkowania procesu parentyfikacji w rodzinie

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Judyta Borchet

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 28. Spotkanie cywilizacji. Prawo Królestwa Jerozolimskiego i państw krzyżowców, a kształtowanie się społeczeństwa i Kościoła...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS3

  Kierownik: Konrad Komarnicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 29. Nowy krytyczny region w Kauzalnych Dynamicznych Triangulacjach na torusie

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST2

  Kierownik: Dániel Németh

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 30. Modelowanie numeryczne zapłonu wymuszonego i samozapłonu w turbulentnych przepływach wielofazowych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST8

  Kierownik: Jakub Stempka

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 31. Mechanizmy anomalii self u osób w grupie ryzyka psychozy - znaczenie doświadczeń traumatycznych oraz zniekształceń pozna...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Renata Pionke

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

 32. Analiza zmian architekturalnych jądra komórkowego neuronów i astrocytów w eksperymentalnych modelach stresu i depresji....

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ4

  Kierownik: Katarzyna Pels

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 33. Explanation of human rights in light of contemporary analytic metaphysics

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS5

  Kierownik: Szymon Mazurkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 34. The relationship between social expectations, basic psychological needs, self-enhancement, and perceived changes in pers...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Joanna Gutral

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 35. Wpływ nanocząstek na dynamikę oraz strukturę fazową ciekłych kryształów poddanych zmianom temperatury i ciśnienia...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST3

  Kierownik: Szymon Starzonek

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 36. Analiza granic międzyfazowych w nowoczesnych kompozytach tlenki metali ziem rzadkich-stop magnezu/aluminium z wykorzysta...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Krzysztof Matus

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 37. Status ofiary zbrodni w międzynarodowym prawie karnym

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS5

  Kierownik: Patryk Gacka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 38. Metody cyfrowe w archeologii. Studium doliny Huarmey [Digital methods in archaeological research. Huarmey Valley case st...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS3

  Kierownik: Julia Chyla

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 39. Zastosowanie obróbki laserowej do modyfikacji powierzchni tytanowych implantów słuchowych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Donata Kuczyńska-Zemła

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 40. Równowagi Nasha i rozwiązania optymalne w sensie Pareto w dynamicznych reprezentacjach wspólnych zasobów

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS4

  Kierownik: Michał Pająk

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 41. Sytuacja kobiet świadczących usługi seksualne w świetle teorii uznania

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Anna Ratecka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 42. Synteza nowych funkcjonalnych układów metalosupramolekularnych na bazie ligandów ambidentnych i jonów metali d elektrono...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Anna Walczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 43. Mechanizmy konwersji energii i cięcia kwantowego w wybranych związkach nieorganicznych domieszkowanych jonami Pr3+ i Yb3...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Karina Grzeszkiewicz

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 44. Badanie właściwości fononowych i termicznych cienkich warstw materiałów niskowymiarowych.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST3

  Kierownik: Arkadiusz Gertych

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 45. Plastyczność mózgu podczas nauki czytania dotykowego: podejście wielomodalne

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Jacek Matuszewski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 46. Chemia powierzchni materiałów węglowych - od układów modelowych do kompozytowych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Joanna Duch

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 47. Rola komórek dendrytycznych w patogenezie pierwotnego łysienia bliznowaciejącego oraz zastosowanie refleksyjnej mikrosko...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ5

  Kierownik: Agata Kłosowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

 48. Synteza analogów 1-hydroksywitaminy D3 ze zmodyfikowanym pierścieniem A

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Adrian Fabisiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 49. Engineering multicomponent optical materials containing sulfonamides using quantum crystallography approach

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Joanna Wojnarska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 50. Nanokompozyty metal-białko - synteza, charakterystyka oraz zastosowanie

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Anna Król-Górniak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii