Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 158 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Studia etymologiczne nad liczebnikami w językach dagestańskich. Liczebniki główne.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS2

  Kierownik: Radosław Kanarkowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 2. Charakterystyka fizjologiczna i molekularna nowych szczepów bakterii z rodziny Enterobacteriaceae jako wydajnych produce...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ9

  Kierownik: Hubert Szczerba

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 3. "Embodied souvenirs". Heritage tourism, entrepreneurship and the cultural politics of dance in contemporary Havana (Cuba...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS3

  Kierownik: Ruxandra Ana

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 4. Synteza i charakterystyka nośników leków opartych na sztucznych egzosoamach do leczenia mikronaczyniowych powikłań cukrz...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Anna Drożdż

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 5. Transport ładunku i spinu w nanoukładach na bazie silicenu

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST3

  Kierownik: Bartłomiej Rzeszotarski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 6. Laserowanie z pojedynczych i sprzężonych podwójnych mikrownęk polarytonowych wykonanych z tellurków i selenków

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST3

  Kierownik: Krzysztof Sawicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 7. Zastosowanie obróbki laserowej do modyfikacji powierzchni tytanowych implantów słuchowych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Donata Kuczyńska-Zemła

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 8. Równowagi Nasha i rozwiązania optymalne w sensie Pareto w dynamicznych reprezentacjach wspólnych zasobów

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS4

  Kierownik: Michał Pająk

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 9. Mutacje wczesnych białek kaskady dopełniacza - charakterystyka funkcjonalna, potencjał aplikacyjny.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ6

  Kierownik: Aleksandra Urban

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 10. Metody słabej zbieżności dla równań fizyki i biologii matematycznej

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST1

  Kierownik: Tomasz Dębiec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 11. Identyfikacja deregulowanych czynników transkrypcyjnych oraz miRNA - istotnych elementów regulomu w patogenezie klasyczn...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ5

  Kierownik: Julia Paczkowska

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 12. Mechanizmy konwersji energii i cięcia kwantowego w wybranych związkach nieorganicznych domieszkowanych jonami Pr3+ i Yb3...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Karina Grzeszkiewicz

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 13. Materiały bioaktywne nowej generacji o wysokim potencjale terapeutycznym

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Barbara Zagrajczuk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 14. Połączone działanie agonistów receptorów adenozynowych i antagonistów receptora P2Y12 zwiększa hamowanie funkcji płytek ...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: Nina Wolska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 15. Rola oksygenazy hemowej-1 w kardiomiocytach otrzymanych z ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: Mateusz Jeż

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 16. Synteza i charakterystyka nienasyconych poliedrycznych silseskwioksanów i sferokrzemianów na drodze przemian katalityczn...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Kinga Stefanowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 17. Samo-asocjacja kapsuł supramolekularnych na bazie dynamicznych wiązań iminowych i beta-diketonowych.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Michał Kołodziejski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 18. Czynniki krajobrazowe i lokalne wpływające na występowanie wybranych inwazyjnych obcych gatunków roślin wzdłuż sieci dró...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: Dorota Kotowska

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 19. Konflikty społeczne a obszarowe formy ochrony przyrody. Studium zależności na przykładzie województwa małopolskiego....

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS4

  Kierownik: Marcin Rechciński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 20. Analiza funkcjonalna białka C6orf203 będącego nowym czynnikiem zaangażowanym w metabolizm ludzkiego RNA mitochondrialneg...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ1

  Kierownik: Anna Kotrys

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 21. Emisja typu charge-transfer w związkach krzemoorganicznych zawierających chromofor karbazolowy

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Karolina Rachuta

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 22. PRP40 pośredniczy w komunikacji pomiędzy transkrypcją, splicingiem i biogenezą miRNA

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ1

  Kierownik: Tomasz Gulanicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 23. Synteza, modyfikacja i charakterystyka zeolitowych materiałów dwuwymiarowych do zastosowań katalitycznych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Justyna Grzybek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 24. Interakcje lek-substancja powierzchniowo czynna w micelarnych nośnikach substancji aktywnych farmaceutycznie.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ7

  Kierownik: Katarzyna Malec

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 25. Porównanie właściwości funkcjonalnych podtypów a1-g2 i a1-b2-g2 receptora GABA(A) w kontekście interakcji międzypodjedno...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Marek Brodzki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 26. Opracowanie wysokoefektywnych materiałów elektrodowych bazujących na związkach miedzi dla stałotlenkowych ogniw paliwowy...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Anna Niemczyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

 27. Wydatki energetyczne, stres oksydacyjny i uszkodzenia DNA u węży w odpowiedzi na sezonowość środowiska termicznego

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: Stanisław Bury

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 28. Fizyka statystyczna sieci koewoluujących

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST2

  Kierownik: Tomasz Raducha

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 29. The relationship between social expectations, basic psychological needs, self-enhancement, and perceived changes in pers...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Joanna Gutral

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 30. Psychofizjologiczny model wyzwania i zagrożenia w e-sporcie

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Maciej Behnke

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 31. Kompozyty termoplastyczne PP/PBT wzmocnione włóknem bazaltowym

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Wojciech Ignaczak

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 32. Starożytne grobowce i nowi lokatorzy. Ponowne wykorzystanie grobów tebańskich w I tysiącleciu p.n.e.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS3

  Kierownik: Marta Kaczanowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 33. Programy "odnowy wsi" w przemianach społeczno-gospodarczych obszarów wiejskich

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Oskar Wolski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 34. Sytuacja kobiet świadczących usługi seksualne w świetle teorii uznania

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Anna Ratecka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 35. Synteza nowych funkcjonalnych układów metalosupramolekularnych na bazie ligandów ambidentnych i jonów metali d elektrono...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Anna Walczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 36. Taksonomia i ewolucja kompleksu Macrobiotus hufelandi (Tardigrada: Macrobiotidae)

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: Daniel Stec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 37. Projektowanie nanoczujników SERS do detekcji markerów chorobowych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Ewelina Wiercigroch

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 38. Chemia powierzchni materiałów węglowych - od układów modelowych do kompozytowych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Joanna Duch

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 39. Analiza struktury społecznej i poziomu życia w kulturze Nazca

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS3

  Kierownik: Dagmara Socha

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 40. Pomiar efektywności publicznych funduszy venture capital

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS4

  Kierownik: Marcin Bielicki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 41. Zachowania siedzące i ich społeczno-poznawcze predyktory

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Zofia Szczuka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 42. Badanie struktury elektronowej dichalkogenków metali przejściowych z uwzględnieniem fal gęstości ładunku na przykładzie ...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST3

  Kierownik: Iaroslav Lutsyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 43. Rola kinazy białkowej PKGIalfa i kanału jonowego TRPC6 w regulacji funkcji podocytów w warunkach fizjologicznych i wybra...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ4

  Kierownik: Patrycja Rachubik

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 44. TIME CRYSTALS

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST2

  Kierownik: Krzysztof Giergiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 45. Fluorofosforanowe analogi (oligo)nukleotydów jako narzędzia do badań procesów biologicznych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Marek Baranowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 46. Rozstrzygnięcia liczbowe. Studium z zakresu teorii i psychologii prawa

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Próchnicki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 47. Wybrane wskaźniki stanu zdrowia w grupie mężczyzn należących do subkultury bears.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ7

  Kierownik: Magdalena Mijas

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

 48. Opracowanie strukturalnego katalizatora do rozkładu N2O na podstawie funkcjonalnej korelacji: skład-morfologia-działanie...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Sylwia Gudyka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 49. Dyniowate i ich metabolity wtórne jako stymulatory biologicznej remediacji gleby zanieczyszczonej herbicydami z grupy fe...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ9

  Kierownik: Elżbieta Mierzejewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 50. Kompromisy ewolucyjne w kontekście specjalizacji i dyspersji u roślinożernych roztoczy

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: Alicja Laska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii