Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 158 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ podwyższonej temperatury na cechy historii życia oraz dynamikę populacji i strukturę zgrupowań Daphnia spp.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: Marcin Dziuba

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 2. Submezoskalowe procesy w warstwie granicznej atmosfery nad niejednorodną pokrywą lodową.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST10

  Kierownik: Marta Wenta

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 3. Rola oksygenazy hemowej-1 w biologii komórek inicjujących czerniaka i melanogenezie

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: Anna Kusienicka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 4. Wpływ światła na biologię i ekologię lęgową ptaków gniazdujących w dziuplach

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: Paweł Podkowa

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 5. Międzypokoleniowe oraz indywidualne uwarunkowania procesu parentyfikacji w rodzinie

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Judyta Borchet

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 6. Zastosowanie nowych metodyk analitycznych w badaniu właściwości detoksykacyjnych nanocząstek selenu w stosunku do związk...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Magdalena Borowska

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 7. Modelowanie numeryczne zapłonu wymuszonego i samozapłonu w turbulentnych przepływach wielofazowych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST8

  Kierownik: Jakub Stempka

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 8. Carbon nanotubes in medical imaging

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Mateusz Tomczyk

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny