Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 158 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zastosowanie metod uczenia maszynowego i symulacji molekularnych w badaniu zależności pomiędzy sekwencją, strukturą a fu...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ1

  Kierownik: Jan Ludwiczak

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 2. Psychofizjologiczny model wyzwania i zagrożenia w e-sporcie

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Maciej Behnke

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki

 3. Kompozyty termoplastyczne PP/PBT wzmocnione włóknem bazaltowym

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Wojciech Ignaczak

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 4. Starożytne grobowce i nowi lokatorzy. Ponowne wykorzystanie grobów tebańskich w I tysiącleciu p.n.e.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS3

  Kierownik: Marta Kaczanowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 5. Ultrashort pulse generation in 2 um spectral range using nanomaterial-based saturable absorbers

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST7

  Kierownik: Maria Pawliszewska

  Politechnika Wrocławska

 6. Rola tlenu i insuliny w odpowiedzi komórek czerniaka na leki celowane in vitro

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: Marta Ośrodek

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 7. Mutacje wczesnych białek kaskady dopełniacza - charakterystyka funkcjonalna, potencjał aplikacyjny.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ6

  Kierownik: Aleksandra Urban

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 8. Metody słabej zbieżności dla równań fizyki i biologii matematycznej

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST1

  Kierownik: Tomasz Dębiec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 9. Problem relacji między rdzenną ludnością a wewnętrznymi migrantami. Studium przypadku z prowincji Moluki (Indonezja)....

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS2

  Kierownik: Simona Sienkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 10. Taksonomia i ewolucja kompleksu Macrobiotus hufelandi (Tardigrada: Macrobiotidae)

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: Daniel Stec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 11. Tkanka kalusowa jako układ modelowy do badania biosyntezy i akumulacji karotenoidów u marchwi uprawnej (Daucus carota L....

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ9

  Kierownik: Tomasz Oleszkiewicz

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 12. Synteza i charakterystyka nienasyconych poliedrycznych silseskwioksanów i sferokrzemianów na drodze przemian katalityczn...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Kinga Stefanowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 13. Fotokatalityczna funkcjonalizacja azotowych pierścieni heteroaromatycznych z utworzeniem wiązania C-C

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Łukasz Ciszewski

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 14. Badanie struktury elektronowej dichalkogenków metali przejściowych z uwzględnieniem fal gęstości ładunku na przykładzie ...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST3

  Kierownik: Iaroslav Lutsyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 15. Polska recepcja przekładowa dzieł trojga pisarzy "złotego wieku" anglojęzycznej literatury dla dzieci – George'a MacDona...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS2

  Kierownik: Aleksandra Wieczorkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 16. Współzależność i odrębność: relacja między poznawaniem innych i siebie w procesie mentalizacji

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS1

  Kierownik: Adrianna Smurzyńska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 17. Aktywność białek związanych z migracją w komórkach eukariotycznych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: Zbigniew Baster

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 18. Fluorofosforanowe analogi (oligo)nukleotydów jako narzędzia do badań procesów biologicznych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Marek Baranowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 19. Metody badania białek związanych z metabolizmem końca 5' mRNA oparte na nukleotydowych sondach molekularnych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Renata Kasprzyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 20. Czas psychologiczny a funkcjonowanie poznawcze

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Joanna Witowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 21. Wpływ podwyższonej temperatury na cechy historii życia oraz dynamikę populacji i strukturę zgrupowań Daphnia spp.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: Marcin Dziuba

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 22. Submezoskalowe procesy w warstwie granicznej atmosfery nad niejednorodną pokrywą lodową.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST10

  Kierownik: Marta Wenta

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 23. Algorytmy grafowe w różnych modelach obliczeń rozproszonych i równoległych.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST6

  Kierownik: Krzysztof Nowicki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 24. Zastosowanie reaktorów przepływowych do prowadzenia i optymalizacji procesów syntezy związków organicznych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Anna Pawłowska-Zygarowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 25. Wpływ dodatków stopowych na mikrostrukturę i własności mechaniczne umacnianych roztworowo stopów cynku przerabianych pla...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Wiktor Bednarczyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 26. Zastosowania rentgenowskiej analizy strukturalnej i metod krystalografii kwantowej w badaniach kryształów związków o pot...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Monika Wanat

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 27. Zmiany struktury krajobrazu w otoczeniu wybranych parków narodowych w kontekście uwarunkowań planistycznych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS4

  Kierownik: Michał Jakiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 28. Honor bez egzageracji. Polska magnateria wobec paryskich wyrobów luksusowych 1730-1810

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Konrad Niemira

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 29. Transport ładunku i spinu w nanoukładach na bazie silicenu

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST3

  Kierownik: Bartłomiej Rzeszotarski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 30. Laserowanie z pojedynczych i sprzężonych podwójnych mikrownęk polarytonowych wykonanych z tellurków i selenków

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST3

  Kierownik: Krzysztof Sawicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 31. Wpływ czynników prozapalnych mikrośrodowiska guza na indukcję fenotypu inwazyjnego komórek epitelialnych gruczołu piersi...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: Dominika Piasecka

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 32. Synteza i badanie nematycznych materiałów ciekłokrystalicznych o zwiększonej fotochemicznej stabilności w zakresie promi...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: dr Marta Pytlarczyk

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 33. Regulacja różnicowania systemu przewodzącego w pędzie kwiatostanowym Arabidopsis thaliana

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: Magdalena Biedroń

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 34. Polimorfizm fenotypu zimowego w populacji chomicznika dżungarskiego (Phodopus sungorus)

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: Anna Przybylska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 35. Ramanowska aktywność optyczna związków biologicznie czynnych: badania monomerów oraz złożonych układów supramolekularnyc...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Monika Hałat

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 36. Intersubiektywność badań śladów kryminalistycznych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS5

  Kierownik: Marta Nawrocka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 37. Automatyczna parametryzacja obrazu siatkówki oka ludzkiego

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST6

  Kierownik: Agnieszka Stankiewicz

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 38. Badanie mechanizmu ładowania elektrod kondensatora elektrochemicznego z użyciem mikrowagi kwarcowej oraz ich degradacji ...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: dr Anetta Płatek-Mielczarek

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 39. Analiza funkcjonalna białka C6orf203 będącego nowym czynnikiem zaangażowanym w metabolizm ludzkiego RNA mitochondrialneg...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ1

  Kierownik: Anna Kotrys

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 40. Emisja typu charge-transfer w związkach krzemoorganicznych zawierających chromofor karbazolowy

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Karolina Rachuta

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 41. Wybrane wskaźniki stanu zdrowia w grupie mężczyzn należących do subkultury bears.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ7

  Kierownik: Magdalena Mijas

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

 42. Synteza, modyfikacja i charakterystyka zeolitowych materiałów dwuwymiarowych do zastosowań katalitycznych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST5

  Kierownik: Justyna Grzybek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 43. Metal accumulation and tolerance to zinc and lead of suspension-cultured cells of selected Viola L. species from metalli...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: Klaudia Sychta

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 44. "Włoch rodem, chytry i przebiegły"? Polska kariera Gaetana Ghigiottiego, 1760-1796

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS3

  Kierownik: Rafał Waszczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 45. Poszukiwanie nowych mechanizmów neurodegeneracji w czasie rozwoju ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3 w mysim modelu kno...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: Kalina Wiatr

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 46. Galaretowaty zooplankton w Oceanie Arktycznym - ekologia, różnorodność i rozmieszczenie w dobie zmian klimatu

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: Maciej Mańko

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 47. Adekwatność wentylacji podczas oddychania w częstotliwości 0.1 Hz i jej wpływ na afekt i układ sercowo-naczyniowy.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Mikołaj Szulczewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 48. Czynniki wpływające na intensywność konfliktu płciowego u roztoczy z rodziny Acaridae

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Aleksandra Łukasiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 49. Wewnatrz- i międzygatunkowa zmienność morfometryczna w wybranych grupach chrząszczy związanych z ekosystemami leśnymi...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ9

  Kierownik: Jakub Goczał

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 50. Charakterystyka fizjologiczna i molekularna nowych szczepów bakterii z rodziny Enterobacteriaceae jako wydajnych produce...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ9

  Kierownik: Hubert Szczerba

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii