Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 147 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Identyfikacja habitatów dennych Laguny Weneckiej na podstawie badań echosondą wielowiązkową

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST10

  Kierownik: Łukasz Janowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 2. Transmisja rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykański

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS2

  Kierownik: Ewa Uniejewska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 3. Spektroskopia ramanowska w badaniu rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby z wykorzystaniem izolowanych komórek wąt...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST4

  Kierownik: dr Ewelina Matuszyk

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 4. Osobliwości przekształceń harmonicznych

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST1

  Kierownik: Michał Miśkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 5. "Zodiacus vitae" Marcella Palingenia Stellata jako dzieło renesansowego humanizmu. Monografia historycznoliteracka.

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS2

  Kierownik: Ewelina Drzewiecka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 6. Regulacja mechanizmu NMD u Arabidopsis thaliana: nowe czynniki białkowe i fizjologiczne znaczenie tego procesu

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ1

  Kierownik: Aleksandra Sulkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 7. Małżeństwo w systemie wartości mazurskich staroobrzędowców

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS2

  Kierownik: Aleksandra Wąsiewska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 8. Eleonory Kalkowskiej (1883-1937) polsko-niemiecka twórczość i jej recepcja

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS2

  Kierownik: Anna Dżabagina

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 9. Graphitization of SiC surfaces in Si flux

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST5

  Kierownik: Piotr Ciochoń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 10. The water, the sand and the folk: understanding the role of water in the social life of the oasis-cities of Shan Shan Ki...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: Kasper Hanus

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 11. Ekspresja i oddziaływanie wybranych miRNA z docelowymi mRNA w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ6

  Kierownik: Ewelina Kałużna

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 12. Wpływ narracji o "moralnych przykładach" na pojednanie międzygrupowe

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS6

  Kierownik: Marta Witkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 13. Deliberacja w perspektywie hermeneutycznej. Od teorii języka do praktyki politycznej.

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS5

  Kierownik: Wojciech Ufel

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 14. Wrażliwość na zmiany prawdopodobieństwa w decyzjach ryzykownych. Rola kontekstu i poziomu zdolności numerycznych.

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS6

  Kierownik: Kamil Fulawka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 15. Mechanizm inwazyjności gruczolaków przysadki zależny od mikroRNA.

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ5

  Kierownik: Beata Rak

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 16. Modyfikowane nanoporowate warstwy anodowego tlenku tytanu(IV) - charakterystyka i zastosowania biomedyczne

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST5

  Kierownik: Anna Pawlik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 17. Prognoza wpływu zmian klimatu na ustrój hydrologiczny rzek i funkcjonowanie siedlisk rzecznych i dolinowych

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST10

  Kierownik: Joanna O'Keeffe

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 18. Kolekcja muzykaliów Joannesa Chrysostomusa Zalaskiego jako źródło do badań kultury muzycznej Śląska w czasach rekatoliza...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS2

  Kierownik: Katarzyna Spurgjasz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 19. Globalna identyfikacja mRNA regulowanych przez PUM1 i PUM2 oraz ich białkowych kofaktorów, w modelu nasieniaka człowieka...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ1

  Kierownik: Maciej Śmiałek

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 20. Metrologia oddziaływań optomechanicznych z układami mikroelektromechanicznymi MEMS

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST7

  Kierownik: Karolina Orłowska

  Politechnika Wrocławska

 21. Kształtowanie układów przestrzennych i urbanistycznych dawnych kolejowych ośrodków granicznych Polski

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Weronika Dragan

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

 22. Ewolucyjne i ekologiczne interakcje między wybranymi taksonami chrząszczy, a endosymbiotycznymi bakteriami.

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ8

  Kierownik: Michał Kolasa

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 23. Dolne ograniczenia złożoności problemów rozwiązywalnych w czasie wielomianowym

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST6

  Kierownik: dr Adam Polak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 24. Dynamika topologiczna uogólnionych układów B-wolnych

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST1

  Kierownik: Aurelia Dymek

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 25. Rozwojowo-zależna indukcja biogenezy mitochondriów podczas różnicownaia neuralnego ludzkich komórek iPS

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ3

  Kierownik: Justyna Augustyniak

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 26. Wektory własne macierzy przypadkowych - teoria i zastosowania

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST1

  Kierownik: Wojciech Tarnowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 27. Measurement of W boson production in Pb+Pb collisions at 5.02 TeV with the ATLAS detector

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST2

  Kierownik: Piotr Janus

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 28. Sposoby postrzegania zwierząt egzotycznych w drukach ulotnych, 1500-1650.

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: Konrad Bielecki

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 29. Badania przyczynowości we współczesnej ekonomii

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS1

  Kierownik: Mariusz Maziarz

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów

 30. Populacja dorzecza górnej Wisły od 2 połowy X w. do połowy wieku XIII na podstawie badań archeologicznych i antropologic...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: Anna Kubica-Grygiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 31. Ocena ryzyka odpryskiwania betonu w pożarze

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST8

  Kierownik: Katarzyna Mróz

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej

 32. Radykalizm polistopadowy wobec procesów modernizacji: ewolucja postaw głównych przedstawicieli (1832-1888)

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Kuligowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii

 33. Środowiskowe uwarunkowania sukcesu ekologicznego gatunków inwazyjnych: Prunus serotina, Quercus rubra i Robinia pseudoac...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marcin Dyderski

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 34. Rekonceptualizacja podstaw biologii populacyjnej; przypadek interakcji zwierząt z mikroorganizmami

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS1

  Kierownik: Adrian Stencel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 35. Rola dioksygenaz E. coli AlkB i ludzkiej ALKBH3 oraz glikozylazy AlkA E. coli w naprawie adduktów akroleiny do adeniny i...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ1

  Kierownik: Małgorzata Dylewska

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 36. Nierównowagowa fizyka statystyczna układów kropek kwantowych: fluktuacje prądowe i termodynamika przepływu informacji...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST3

  Kierownik: Krzysztof Ptaszyński

  Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

 37. Hydrożele zawierające trehalozę - badania nad syntezą, charakterystyką oraz wykorzystaniem biomedycznym

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST5

  Kierownik: Małgorzata Milewska

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 38. Fale gęstości ładunku i magnetyzm w rodzinie związków LnNiC2 (Ln - lantanowiec).

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST3

  Kierownik: Marta Roman

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 39. Analiza molekularna C-terminalnych regionów białek Methoprene tolerant i Germ-cell expressed z Drosophila melanogaster....

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ1

  Kierownik: Marta Kolonko

  Politechnika Wrocławska

 40. Zastosowania mikroprzepływów w biologii i medycynie

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST4

  Kierownik: Witold Postek

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 41. Charakterystyka neuronów jądra niepewnego szczura - elektrofizjologiczne badania in vivo

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ4

  Kierownik: Aleksandra Trenk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 42. Materiały funkcjonalne oparte na magnetycznych nanokapsułkach węglowych - synteza i zastosowanie w nanomedycynie, elektr...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST5

  Kierownik: Artur Kasprzak

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 43. Przypadki ultraperyferyczne w zderzeniach ołów-ołów w danych z Run2 w eksperymencie CMS

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST2

  Kierownik: Marek Walczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 44. Mapa świata z jarmarcznej ulotki - czeska dziewiętnastowieczna twórczość kramarska w perspektywie etnolingwistycznej...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS2

  Kierownik: Maciej Mętrak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 45. Rola prezbiterów i diakonów we wspólnotach monastycznych poźnoantycznej Galii

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: Jerzy Szafranowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 46. Zależne od U1 snRNP hamowanie poliadenylacji - w poszukiwaniu mechanizmu

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ1

  Kierownik: Łukasz Szewc

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 47. Systematyka brzuchorzęsków z rodziny Chaetonotidae (Gastrotricha, Chaetonotida) z wykorzystaniem metod taksonomii integr...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ8

  Kierownik: Małgorzata Kolicka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 48. Rola MCPIP1 w procesach fizjologicznych i patofizjologicznych naskórka

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ4

  Kierownik: Piotr Konieczny

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 49. NCN-cyklometalujące ligandy pirenowe oraz ligandy tridentne w syntezie mono- i binuklearnych związków kompleksowych

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST5

  Kierownik: Dawid Zych

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

 50. Evolution of open quantum systems governed by unitarily covariant quantum channels

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST2

  Kierownik: dr Katarzyna Siudzińska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej