Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 98 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Modyfikowane nanorurki TiO2: otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST5

  Kierownik: Paweł Mazierski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 2. Sterowanie właściwościami wielofunkcyjnych biomateriałów prostych i kompozytowych jako potencjalnych układów dla inżynie...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST8

  Kierownik: Michał Dziadek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 3. Udział wariantu histonowego H2A.Z w transkrypcyjnej regulacji ekspresji genów u Arabidopsis thaliana

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ1

  Kierownik: Weronika Sura

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 4. Topologia przestrzeni konfiguracyjnych dla cząstek na grafach

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST1

  Kierownik: Tomasz Maciążek

  Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

 5. Precyzja dotyku u osób zdrowych i z ostrym oraz przewlekłym bólem kręgosłupa lędźwiowego

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS6

  Kierownik: Wacław Adamczyk

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Wychowania Fizycznego

 6. Projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej nowych amidosiarczanowych inhibitorów sulfatazy steroidowej ...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ7

  Kierownik: Mateusz Daśko

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 7. Badanie swoistości rekombinowanych ligandów EBA merozoitów zarodźca Plasmodium

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ6

  Kierownik: Agata Zerka

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 8. Porfiryny jako efektywne katalizatory fotoredoks w reakcjach tworzenia wiązań C-C

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST5

  Kierownik: Katarzyna Rybicka-Jasińska

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 9. Udział jądra przykomorowego podwzgórza w neuronalnym mechanizmie oreksygenicznego działania relaksyny-3 u szczura

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ4

  Kierownik: Alan Kania

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 10. Dynamika i plastyczność sieci funkcjonalnych ludzkiego mózgu w czasie procesów poznawczych

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS6

  Kierownik: Karolina Finc

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

 11. Liczba kopii genów MHC i wielkość repertuaru TCR u nornicy rudej: zmienność, selekcja i hipoteza optymalności.

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ8

  Kierownik: Magdalena Migalska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 12. Swobodna ocena dowodów – analiza teoretycznoprawna

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS5

  Kierownik: Bartłomiej Kucharzyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 13. Rozumienie przyjaźni oraz doświadczenia z nią związane u młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz r...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS6

  Kierownik: Mateusz Płatos

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 14. Stateczność i nośność cienkościennych konstrukcji kompozytowych z uszkodzeniami BVID

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST8

  Kierownik: Adrian Gliszczyński

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 15. Badanie natury zjawisk krytycznych w rozcieńczonych półprzewodnikach ferromagnetycznych.

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST3

  Kierownik: Grzegorz Mazur

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 16. Polimerowe diody elektroluminescencyjne oparte na układach matryca-emiter

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST5

  Kierownik: Ewelina Witkowska

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 17. Właściwości elektronowe i chemiczne w skali nanometrycznej powierzchni półprzewodnikowych oraz ich wpływ na wzrost struk...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST5

  Kierownik: Dominik Wrana

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 18. Uruchamiana przez rezonans plazmonów powierzchniowych synteza różnych nanostruktur srebra.

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST5

  Kierownik: Jan Krajczewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 19. Santi Gucci Fiorentino: artysta-przedsiębiorca w Polsce XVI wieku

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS2

  Kierownik: Olga Hajduk

  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

 20. Uniwersytety w cieniu kryzysu. Radykalizm polityczny studentów Uniwersytetów Warszawskiego i Wiedeńskiego w latach 30. X...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS3

  Kierownik: Izabela Mrzygłód

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 21. Kazania augustiańskie. Między glosą a tekstem.

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Dorota Masłej

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 22. Rola pamięci miejsca w kształtowaniu obecnych postaw międzygrupowych

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS6

  Kierownik: Anna Wnuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 23. Ograniczone, niezmiennicze relacje równoważności

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST1

  Kierownik: Tomasz Rzepecki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 24. Chiralne salenowe układy molekularne i supramolekularne

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST5

  Kierownik: Małgorzata Petryk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 25. Komunikacja między Moskwą a prowincją w świetle suplik zbiorowych z lat 1613-1649. Studium z kultury politycznej Państwa...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS3

  Kierownik: Marta Jaworska-Oknińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 26. Analiza biosygnałów w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST7

  Kierownik: Michał Placek

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 27. Modelowanie oscylacji namagnesowania wzbudzanych przez spinowo spolaryzowany prąd w cienkich warstwach ferromagnetycznyc...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST3

  Kierownik: Jakub Chęciński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 28. Odpowiedź odpornościowa w procesach przebudowy i regeneracji mięśnia sercowego w następstwie zawału. Rola makrofagów tka...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ1

  Kierownik: Mateusz Tomczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 29. Pojęcie filozofii w dziełach wczesnych myślicieli arabskich

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS1

  Kierownik: Karol Wilczyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 30. Nowe metody uczenia reprezentacji w Deep Learningu

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST6

  Kierownik: Stanisław Jastrzebski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 31. Gry jako palimpsesty tradycji literackiej

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS2

  Kierownik: Michał Żmuda

  Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Humanistycznych

 32. Rola wybranych białek transportujących i regulujących gospodarkę lipidami i kwasami tłuszczowymi w etiopatogenezie zespo...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ5

  Kierownik: Paula Mosińska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 33. Generacja ultrakrótkich impulsów laserowych w zakresie spektralnym 1 um z wykorzystaniem niskowymiarowych nasycalnych ab...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST7

  Kierownik: Maciej Kowalczyk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 34. Identyfikacja i charakterystyka miRNA biorących udział w procesie rozmnażania generatywnego u Marchantia polymorpha.

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ3

  Kierownik: Halina Pietrykowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 35. Królewskie miary niehiperboliczne oraz zastosowania pseudometryk Feldmana-Katoka i Besicovitcha

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST1

  Kierownik: Martha Łącka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 36. Optyczne zderzenia tlenku węgla z argonem - przewidywania teoretyczne i szerokopasmowe pomiary optycznym grzebieniem czę...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST2

  Kierownik: Grzegorz Kowzan

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 37. Badania tożsamości i właściwości fizykochemicznych układów aktywnych substancji biologicznie czynnych z wybraną cyklodek...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Magdalena Paczkowska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 38. Reaktywność tioli w reakcjach addycji i sprzęgania z nienasyconymi związkami organicznymi i metaloidoorganicznymi (Si, G...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST5

  Kierownik: Krzysztof Kuciński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 39. Użytkowanie przestrzeni na osadach neolitycznych w świetle badań geoarcheologicznych

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS3

  Kierownik: Mateusz Krupski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 40. Sygnalizacja estrogenowa w patofizjologii jelit

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ5

  Kierownik: Damian Jacenik

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 41. Nanostrukturyzacja tlenków manganu alkaliami w kierunku zwiększenia ich katalitycznej aktywności w reakcji utleniania sa...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST5

  Kierownik: Tomasz Jakubek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 42. Nowe katalizatory metaloorganiczne immobilizowane na nanocząstkach magnetycznych

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST5

  Kierownik: Iwona Misztalewska-Turkowicz

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Chemii

 43. Analiza wpływu wybranych leków przeciwpsychotycznych na proteom jądrowy w mózgu szczura

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ3

  Kierownik: Bożena Skupień-Rabian

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 44. Badania kompleksów wybranych hemoprotein i ich przemian w układach biologicznych metodami spektroskopii molekularnej

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST4

  Kierownik: Jakub Dybaś

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 45. Mózgowe mechanizmy kontroli emocji: Rola procesów uwagowych i poznawczych w reinterpretacji

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS6

  Kierownik: Tomasz Ligęza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 46. Projektowanie i synteza narzędzi molekularnych do badań struktury i funkcji końca 5' mRNA (kapu) oraz badanie ich komple...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ1

  Kierownik: Marcin Warmiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 47. Asymetryczne hydrosililowanie ketonów z zastosowaniem kompleksów octanu cynku

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST5

  Kierownik: Marcin Szewczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 48. Dynamika struktury heterogenicznych katalizatorów opartych na nanokrystalicznym złocie w reakcjach utleniania-redukcji (...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr Maciej Zieliński

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 49. Is general relativity deterministic? Some case studies

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS1

  Kierownik: Juliusz Doboszewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 50. Naruszenie symetrii izospinowej przez oddziaływanie silne w podejściu opartym na teorii funkcjonału gęstości

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST2

  Kierownik: Paweł Bączyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki