Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 98 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Koncentracja miary

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 2. Badania tożsamości i właściwości fizykochemicznych układów aktywnych substancji biologicznie czynnych z wybraną cyklodek...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Magdalena Paczkowska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 3. Aktorzy-Sieci w kolektywach hakerskich

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS6

  Kierownik: Marcin Zaród

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 4. Późnomodernistyczne tendencje w polskim filmie fabularnym

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS2

  Kierownik: Miłosz Stelmach

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 5. Wpływ przewidywanej częstości i kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych na orientację uwagi. Badania okulograficzne i E...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS6

  Kierownik: Marta Ratomska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 6. Ograniczone, niezmiennicze relacje równoważności

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST1

  Kierownik: Tomasz Rzepecki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 7. Udział jądra przykomorowego podwzgórza w neuronalnym mechanizmie oreksygenicznego działania relaksyny-3 u szczura

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ4

  Kierownik: Alan Kania

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 8. Dynamika i plastyczność sieci funkcjonalnych ludzkiego mózgu w czasie procesów poznawczych

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS6

  Kierownik: Karolina Finc

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

 9. Analiza biosygnałów w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST7

  Kierownik: Michał Placek

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 10. Wpływ żelsoliny i tymozyny beta 4 na inwazyjność komórek czerniaka

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ3

  Kierownik: Aleksandra Makowiecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 11. Prace Hansa Süssa von Kulmbach (zm. 1522) dla zleceniodawców w Polsce

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS2

  Kierownik: Masza Sitek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 12. Analiza stabilności interfejsu molekuła-metal za pomocą spektrometrii masowej jonów wtórnych.

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST4

  Kierownik: Jakub Ossowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 13. Naruszenie symetrii izospinowej przez oddziaływanie silne w podejściu opartym na teorii funkcjonału gęstości

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST2

  Kierownik: Paweł Bączyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 14. Generacja ultrakrótkich impulsów laserowych w zakresie spektralnym 1 um z wykorzystaniem niskowymiarowych nasycalnych ab...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST7

  Kierownik: Maciej Kowalczyk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 15. Oksaborole i triolborany: synteza i badanie wybranych właściwości

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST5

  Kierownik: Krzysztof Borys

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 16. Właściwości elektronowe i chemiczne w skali nanometrycznej powierzchni półprzewodnikowych oraz ich wpływ na wzrost struk...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST5

  Kierownik: Dominik Wrana

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 17. Paryskie tożsamości współczesnych powieściopisarzy francuskich - od drugiej połowy XX wieku do współczesności

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS2

  Kierownik: Clara Zgoła

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 18. Międzymodalna neuroplastyczność w ludzkim mózgu

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS6

  Kierownik: Łukasz Bola

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 19. Reaktywność tioli w reakcjach addycji i sprzęgania z nienasyconymi związkami organicznymi i metaloidoorganicznymi (Si, G...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST5

  Kierownik: Krzysztof Kuciński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 20. Badanie swoistości rekombinowanych ligandów EBA merozoitów zarodźca Plasmodium

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ6

  Kierownik: Agata Zerka

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 21. Conversions between the Nicene and the Homoian Christianity in the Germanic successor kingdoms from the 5th to the 7th c...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS3

  Kierownik: Marta Szada

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 22. Chiralne salenowe układy molekularne i supramolekularne

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST5

  Kierownik: Małgorzata Petryk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 23. Analiza wpływu wybranych leków przeciwpsychotycznych na proteom jądrowy w mózgu szczura

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ3

  Kierownik: Bożena Skupień-Rabian

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 24. Wykorzystanie układów mikroprzepływowych do tworzenia i badania dwuwarstw lipidowych

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST4

  Kierownik: Magdalena Czekalska

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 25. Spektroskopia fotoakustyczna kryształów van der Waalsa oraz struktur o kontrolowanej ilości warstw

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST3

  Kierownik: Szymon Zelewski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 26. Liczba kopii genów MHC i wielkość repertuaru TCR u nornicy rudej: zmienność, selekcja i hipoteza optymalności.

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ8

  Kierownik: Magdalena Migalska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 27. Rola białka Hsp72 w regulacji wrażliwości na insulinę w mięśniach

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ4

  Kierownik: Katarzyna Kolczyńska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 28. Modyfikacje induktorów odporności roślin w celu zwiększenia ich efektywności biologicznej

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ9

  Kierownik: Piotr Lewandowski

  Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

 29. Topologiczna analiza genów oraz domen chromatynowych z wykorzystaniem nowej wysokorozdzielczej metody wizualizacji oraz ...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ2

  Kierownik: Paweł Trzaskoma

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 30. Niestandardowe modele arytmetyki i formalne teorie prawdy

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS1

  Kierownik: Michał Godziszewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 31. Rola wybranych białek transportujących i regulujących gospodarkę lipidami i kwasami tłuszczowymi w etiopatogenezie zespo...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ5

  Kierownik: Paula Mosińska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 32. Modyfikowane nanorurki TiO2: otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST5

  Kierownik: Paweł Mazierski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 33. Przewidywanie właściwości sekwencji biologicznych w oparciu o analizę n-gramów

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ2

  Kierownik: Michal Burdukiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 34. Sterowanie właściwościami wielofunkcyjnych biomateriałów prostych i kompozytowych jako potencjalnych układów dla inżynie...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST8

  Kierownik: Michał Dziadek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 35. Czynniki genetyczne w dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznej z prekursorów limfocytów T (T-ALL): ocena wartości pr...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ5

  Kierownik: Bronisława Szarzyńska-Zawadzka

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 36. Metaforyczny charakter konceptualizacji w prawie z perspektywy kognitywnej - analiza filozoficznoprawna

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS5

  Kierownik: Marek Jakubiec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 37. Użytkowanie przestrzeni na osadach neolitycznych w świetle badań geoarcheologicznych

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS3

  Kierownik: Mateusz Krupski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 38. Nanostrukturyzacja tlenków manganu alkaliami w kierunku zwiększenia ich katalitycznej aktywności w reakcji utleniania sa...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST5

  Kierownik: Tomasz Jakubek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 39. Badania fukcjonalne ludzkich i wirusowych metylotransferaz związanych z biosyntezą 5' końca mRNA.

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ1

  Kierownik: Diana Toczydłowska

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 40. Własności lokalizacyjne fal spinowych w planarnych kryształach i kwazikryształach magnonicznych.

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST3

  Kierownik: Justyna Rychły

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 41. Kazania augustiańskie. Między glosą a tekstem.

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS2

  Kierownik: Dorota Masłej

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 42. Komunikacja między Moskwą a prowincją w świetle suplik zbiorowych z lat 1613-1649. Studium z kultury politycznej Państwa...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS3

  Kierownik: Marta Jaworska-Oknińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 43. Mechanizm formowania się nekroz z "komórek akumulujących Zn" w liściach tytoniu z uwzględnieniem roli apoplastu w tym pr...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ3

  Kierownik: Aleksandra Weremczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 44. Projektowanie i synteza narzędzi molekularnych do badań struktury i funkcji końca 5' mRNA (kapu) oraz badanie ich komple...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ1

  Kierownik: Marcin Warmiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 45. Architektura jako środek reprezentacji władzy książęcej i królewskiej w Małopolsce doby jednoczenia i konsolidacji Króte...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS2

  Kierownik: Piotr Pajor

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 46. Asymetryczne hydrosililowanie ketonów z zastosowaniem kompleksów octanu cynku

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST5

  Kierownik: Marcin Szewczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 47. Is general relativity deterministic? Some case studies

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS1

  Kierownik: Juliusz Doboszewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 48. Swobodna ocena dowodów – analiza teoretycznoprawna

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS5

  Kierownik: Bartłomiej Kucharzyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 49. Stateczność i nośność cienkościennych konstrukcji kompozytowych z uszkodzeniami BVID

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST8

  Kierownik: Adrian Gliszczyński

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 50. Gry jako palimpsesty tradycji literackiej

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS2

  Kierownik: Michał Żmuda

  Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Humanistycznych