Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 129 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Funkcjonalna charakterystyka błonowych białek z podrodziny SLC35A

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: Paulina Sosicka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 2. Stymulowany związkami chemicznymi translacyjny odczyt przedwczesnych kodonów STOP w wybranych genach zaangażowanych w pa...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ4

  Kierownik: Maciej Dąbrowski

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 3. Wczesne schematy dezadaptacyjne i cechy temperamentu - indywidualne predyktory objawów pourazowego zaburzenia stresowego...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Karolina Staniaszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 4. Synteza i badanie wybranych właściwości nowych związków fenyloboronowych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: Alicja Matuszewska

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 5. Afekt w literaturze i teorii modernizmu

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS2

  Kierownik: Agnieszka Dauksza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 6. Rekonstrukcja ścieżek dyfuzji liganda z białka

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST3

  Kierownik: Jakub Rydzewski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 7. Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na tempo wzrostu lądowego równonoga Porcellio scaber

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: Terezia Horvathova

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 8. Jądra ciepła dla operatora Bessela

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST1

  Kierownik: Kamil Bogus

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 9. Środki o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w przywozie w rozumieniu art. 34 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Eu...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Miłosz Malaga

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 10. Typy lęku i depresji: Różnice i podobieństwa w funkcjonowaniu poznawczym i afektywnym.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ewa Domaradzka-Woropińska

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 11. Strukturalne aspekty oddziaływania ludzkich białek PD-1/PD-L1 oraz niskocząsteczkowe inhibitory tego oddziaływania.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ1

  Kierownik: Krzysztof Żak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 12. Teoria modeli z działaniem grupy skończonej

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST1

  Kierownik: Daniel Hoffmann

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 13. Poprawność motywacyjna badań wyceny warunkowej opartych na preferencjach deklarowanych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS4

  Kierownik: Ewa Zawojska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 14. Możliwe mechanizmy modulacji aktywności enzymatycznej syntazy prostaglandyny H2 w kształtowaniu wrażliwości płytek krwi ...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: Karolina Siewiera

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Nauk Biomedycznych

 15. Kryptoteologiczna obrona świeckości. Antropologia Hanny Arendt wobec tezy o sekularyzacji

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS1

  Kierownik: Rafał Zawisza

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 16. Zastosowania spektroskopii Ramana do detekcji wybranych substancji w tkankach

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST7

  Kierownik: Maciej Wróbel

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 17. Modelowanie i analiza przestrzennej struktury i dynamiki chromatyny w jądrze komórkowym.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ2

  Kierownik: Przemysław Szałaj

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 18. Znaczenie kinazy sfingozyny 1 oraz sfingozyno-1-fosforanu w doświadczalnym modelu choroby Parkinsona oraz w farmakologic...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: Joanna Motyl

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 19. Badanie wpływu parametrów modeli oddziaływań wielkich energii na rozwój WPA i możliwości pomiarowe eksperymentu JEM-EUSO...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST9

  Kierownik: dr Zbigniew Plebaniak

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 20. Neuronalne mechanizmy pamięci asocjacyjnej oraz długoterminowej materiału werbalnego nacechowanego emocjonalnie - badani...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Monika Riegel

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 21. Poszukiwanie i analiza statystyczna układów podwójnych w Obłokach Magellana

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST9

  Kierownik: Michał Pawlak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 22. Lean Thinking w zarządzaniu jakością opieki zdrowotnej

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS4

  Kierownik: Małgorzata Fiałkowska-Filipek

  Politechnika Wrocławska

 23. Znaczenie morfologii filamentów sinicowych w obronie przed wyjadaniem i w konkurencji o zasoby pokarmowe

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: Łukasz Wejnerowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 24. Sensy i znaczenia nadawane przez adolescentów ich doświadczeniom bycia w związkach uczuciowych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Kamila Kacprzak

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 25. An Edition of Unpublished Greek Documentary Papyri from Roman Egypt [Edycja greckich papirusów dokumentarnych z Egiptu r...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Kotyl

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 26. Synteza, charakterystyka i zastosowanie materiałów polimerowych wytworzonych na bazie matryc krzemionkowych.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: Małgorzata Kujawska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 27. Charakterystyka funkcjonalna białka ALKBH10B, partnera kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF u Arabidopsis th...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ2

  Kierownik: Dorota Zugaj

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 28. Wpływ szybkich periodycznych modulacji na ultrazimne gazy atomowe w obecności nieporządku.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST2

  Kierownik: Jan Major

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 29. Metody wspomagania modelowania struktury trzeciorzędowej białek za pomocą predyktorów miejsc kontaktowych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ1

  Kierownik: Paweł Woźniak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 30. Neuronalne korelaty przetwarzania aktualnych i dotyczących przeszłości informacji związanych z własną osobą

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Ilona Kotlewska-Waś

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 31. Kosmologiczna produkcja cząstek w tłach zależnych od czasu

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST2

  Kierownik: Olga Czerwińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 32. Oddziaływanie syntetycznych oligomerów z rybosomowym RNA.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Maciej Jasiński

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 33. Niskostratne układy mikrofalowe w technice linii paskowych. Analiza, projektowanie i badania eksperymentalne.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST7

  Kierownik: Jakub Sorocki

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 34. Analiza i projektowanie układów mikrofalowych o pobudzeniu różnicowym z wykorzystaniem sekcji linii sprzężonych.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST7

  Kierownik: Ilona Piekarz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 35. Sieci współpracy i wymiany w centrach i na peryferiach. Przypadkek polskiej nauki.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Dominika Czerniawska-Szejda

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 36. Izocyjanki jako zmiatacze metali przejściowych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: Grzegorz Szczepaniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 37. Stronnictwo Zygmunta III Wazy w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1603-1621

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS3

  Kierownik: Karol Żojdź

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 38. Mikroorganizmy halofilne w biodeterioracji budowlanych obiektów zabytkowych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ9

  Kierownik: Justyna Adamiak

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 39. Klasyfikacja stanów świadomości z wykorzystaniem złożonych bodźców dźwiękowych.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Urszula Górska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 40. Polska myśl teozoficzna a idee światowego Towarzystwa Teozoficznego w latach 1905-1939. Krytyczna analiza wybranych wątk...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS1

  Kierownik: Karolina Hess

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 41. Zastosowanie modeli CFD pożaru w projektowaniu konstrukcji budowlanych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST8

  Kierownik: Michał Malendowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 42. Ucieleśnione poznanie: lokalizacja przestrzenna źródła dźwięku wpływa na emocjonalną ocenę treści komunikatu.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Natalia Frankowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 43. Return migrants inclusion and employment: the case of return migration from the UK to Poland.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Mateusz Karolak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 44. Nowe samoorganizujące się sieci metalosupramolekularne

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: Adam Gorczyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 45. Czy glikacja białka nie jest wystarczającym czynnikiem indukującym mniejszą wrażliwość płytek krwi na aspirynę? Możliwa ...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: Hassan Kassassir

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 46. Identyfikacja produktów termiczno-oksydacyjnej degradacji estrów stigmasterolu

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ9

  Kierownik: Marianna Raczyk

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 47. Nanoreplikacja strukturalna jako metoda syntezy mezoporowatych katalizatorów węglowych i tlenkowych do utleniającego odw...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: Sebastian Jarczewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 48. Fotoelektrochemiczne właściwości nanostrukturalnych anodowych tlenków tytanu i wolframu

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: Karolina Syrek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 49. Clerus et cives. Niższe duchowieństwo w miejskiej przestrzeni społecznej późnośredniowiecznych Prus

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS3

  Kierownik: Marcin Sumowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 50. Badania właściwości katalitycznych kwaśnych cieczy jonowych w modelowych procesach chemicznych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST8

  Kierownik: Karolina Matuszek

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny