Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 3 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rola mieloidalnych komórek dendrytycznych w polaryzacji odpowiedzi immunologicznej u myszy opornych (C57BL/6) i wrażliwy...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Lidia Szulc-Dąbrowska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 2. Udział katepsyn cysteinowych w regulacji zakażenia pokswirusami, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych białek na fun...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Lidia Szulc-Dąbrowska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Medycyny Weterynaryjnej

 3. Wpływ ortopokswirusa ektromelii na mitochondria permisywnych komórek RAW 264.7 i L929: badania in vitro

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Lidia Szulc-Dąbrowska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie