Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 6 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Heterocykliczne nanokołpaki: kształt, naprężenia i funkcje

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Marcin Stępień

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 2. Krzywizny i wnęki: metoda fold-in jako uniwersalne narzędzie syntezy złożonych struktur aromatycznych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Marcin Stępień

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 3. Sterowalne polem elektrycznym materiały szkieletowe złożone z podjednostek aromatycznych

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Marcin Stępień

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 4. Otwartopowłokowe struktury nanowęglowe: organiczne materiały i narzędzia syntetyczne

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Marcin Stępień

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 5. Związki pi-aromatyczne na płaszczyznach hiperbolicznych. Synteza i samoorganizacja

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Marcin Stępień

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 6. Rozlegle skondensowane pirolowe układy aromatyczne. Metody syntezy i materiały funkcjonalne

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Marcin Stępień

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii