Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

  1. Identyfikacja parametrów migracji zanieczyszczeń w utworach wodonośnych wybranych zbiorników wód podziemnych na obszarze...

    Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

    Kierownik: dr Monika Okońska

    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych