Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

  1. Badanie roli białka Arc w plastyczności synaptycznej neuronów hipokampalnych i korowych oraz mechanizmów regulacji ekspr...

    Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ3

    Kierownik: dr Agata Góźdź

    Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej