Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 3 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Enzymy metabolizmu RNA, PAP I i PNPaza, jako miejsca docelowe dla nowych leków przeciwprątkowych i ich funkcjonalna char...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Jarosław Dziadek

  Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

 2. Rola interleukiny 8 w patogenezie prątków gruźlicy.

  Konkurs: HARMONIA 1  , panel: NZ6

  Kierownik: prof. Jarosław Dziadek

  Instytut Biologii Medycznej PAN

 3. Funkcjonalizowane farmakofory węglowodanowe jako potencjalne leki przeciwgruźlicze - mechanizm działania.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Jarosław Dziadek

  Instytut Biologii Medycznej PAN