Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

  1. Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - ocena zasobów, zagrożeń i wykorzystania

    Konkurs: OPUS 4 , panel: ST10

    Kierownik: prof. Marek Degórski

    Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN