Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

  1. Zagadnienie fałszu pieniądza na gruncie polskiej ustawy karnej i w ujęciu prawnoporównawczym.

    Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

    Kierownik: Maciej Błotnicki

    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji