Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 2 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Laserowanie z pojedynczych i sprzężonych podwójnych mikrownęk polarytonowych wykonanych z tellurków i selenków

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST3

  Kierownik: Krzysztof Sawicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 2. Badania spektroskopowe przepływu mikrownękowych polarytonów ekscytonowych w półprzewodnikach II-VI

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST3

  Kierownik: Krzysztof Sawicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki