Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

  1. Molekularna i funkcjonalna analiza interleukiny 18 (IL-18), jej receptora (IL-18R) i wiążącego ją białka w aktywnej gruź...

    Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ6

    Kierownik: Sebastian Wawrocki

    Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska