Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 2 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Determinanty zmian w poziomie i strukturze bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Pilc

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 2. Analiza czynników determinujących instytucje rynku pracy

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Pilc

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Ekonomii