Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

  1. Wpływ onkogenu ras na ekspresję białka BNIP3 regulującego autofagię w warunkach hipoksji. Konsekwencje dla wrażliwości n...

    Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

    Kierownik: prof. Leon Strządała

    Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN