Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 40 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Im trudniej tym lepiej? Jak różne strategie uczenia się oddziałują na siebie

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Ewa Butowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 2. Wypalenie rodzicielskie w pierwszych latach realizowania roli rodzica. Od czego zależy, jak się rozwija i jakie ma konse...

  Konkurs: SONATA BIS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Konrad Piotrowski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 3. Wpływ suplementacji probiotykiem o właściwościach przeciwzapalnych na funkcjonowanie poznawcze osób starszych – moderują...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Aneta Brzezicka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 4. Neuronalne mechanizmy pamięci roboczej: Połączenie rejestracji aktywności pojedynczych neuronów i analizy populacyjnej u...

  Konkurs: SONATA BIS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jan Kamiński

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 5. Rola Językowych Markerów Sprawczości w Mobilizacji Działań Kolektywnych

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS6

  Kierownik: dr Magdalena Formanowicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 6. Udzielanie wsparcia społecznego a zdrowie: warunki i dynamika temporalna

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Ewa Gruszczyńska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 7. Ograniczony kontakt wzrokowy i mimikra emocji: Dlaczego ludzie naśladują emocje innych, mimo że ich nie widzą?

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Olszanowski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 8. Eksploracja neuronalnych korelatów myślenia o sobie u osób zażywających substancje psychodeliczne: badanie EEG z użyciem...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS6

  Kierownik: Anastasiia Ruban

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 9. Proces przywracania znaczenia w chorobie nowotworowej: rola elastyczności psychologicznej. Badania intensywne podłużne i...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Kroemeke

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 10. INSIMO: (Nie)stabilność zawodowa oraz (nie)mobilność przestrzenna w perspektywie młodych ludzi w ruchu. Wpływ pandemii C...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Dominika Winogrodzka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 11. Testowanie sygnalizacyjnej funkcji kreatywności w kontekście selekcji międzypłciowej i wewnątrzpłciowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Katarzyna Gałasińska - Grygorczuk

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 12. Badanie związku między sprawczością lingwistyczną i nastrojem

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Witkowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 13. Wpływ koordynacji interpersonalnej na efekt ekstrapolacji. Zrozumienie rozprzestrzeniania się skutków naśladownictwa

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Wojciech Kulesza

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 14. Zaufanie do Sztucznej Inteligencji

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Samson

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 15. Transferowalność efektów procesu nieintencjonalnego nabywania porcji pamięciowych

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS6

  Kierownik: Krzysztof Piątkowski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 16. Transnacjonalizm i kolonializm wspólnoty osadnicze w Afryce południowej między narodowym socjalizmem i apartheidem

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Klaus Bachmann

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 17. Poza dylematem wagonika. Wyznaczniki i konsekwencje powszechnego dylematu moralnego między prawdą a kłamstwem

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Cantarero

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 18. Plemienność czy obojętność? Badanie rzeczywiście istniejących wartości demokratycznych i ich konsekwencji w Polsce....

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Benjamin Stanley

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 19. Zaufanie jako zjawisko polimorficzne. Psychologiczna specyfika zaufania w relacjach wspólnotowych i rynkowych

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Agata Gąsiorowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 20. Estetyka populizmu. Walka polityczna i doświadczenie estetyczna w Polsce po 1989 roku

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Leszek Koczanowicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 21. Czy powtarzalna irracjonalność jest adaptacyjnie racjonalna? Rola zdolności numerycznych i selekcji strategii decyzyjnyc...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Jakub Traczyk

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 22. Rola Aktorów Socjalizacyjnych w Przejściach Transnarodowych i Formowaniu Poczucia Przynależności Dzieci Migrantów w Pols...

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS6

  Kierownik: Anzhela Popyk

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 23. Związek pomiędzy cyklem menstruacyjnym a lękiem i funkcjonowaniem poznawczym – moderacyjna rola stosowania doustnej anty...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS6

  Kierownik: Melanie Kowalczyk

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 24. Czy wielowymiarowa struktura konfliktu praca-dom oraz dom-praca ma znaczenie? Konsekwencje dla stresu oraz satysfakcji z...

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ewelina Smoktunowicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 25. Związek pomiędzy błądzeniem myślami a kontrolą poznawczą w prokrastynacji.

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Ewa Wiwatowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 26. Żony Lota. Kobiece formy pamiętania, zaświadczania i patrzenia na przeszłość

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Bojarska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 27. Egocentryzm ocen charakteru moralnego: mechanizmy, różnice indywidualne i strategie redukcji

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS6

  Kierownik: dr Konrad Bocian

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 28. Regulacja wewnętrzna, środowisko fizyczne czy polityki ograniczające mobilność? Predyktory aktywności fizycznej i zachow...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Aleksandra Łuszczyńska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 29. Publiczni wbrew woli. Wytwarzanie podmiotu w archiwach akcji "Hiacynt".

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Ewa Majewska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 30. Czy silna identyfikacja może szkodzić grupie? Rola bezpiecznych i defensywnych form identyfikacji w grupą w relacjach we...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Cisłak-Wójcik

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 31. Nadmierne kupowanie jako zachowanie pojawiające się w reakcji na nudę. Badania mechanizmu i warunków granicznych relacji...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Agata Gąsiorowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 32. Potrzeba poznawczego domknięcia, samoocena oraz sprawczość i wspólnotowość a uczestnictwo w sieciach społecznych

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Growiec

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 33. Integratywny model nieadaptacyjnych, spontanicznych myśli nie związanych z zadaniem. Podejście procesualne i funkcjonaln...

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr Monika Kornacka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 34. Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria 'rozedrganych' tranzycji

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS6

  Kierownik: dr Paulina Pustułka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 35. BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Izabela Grabowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 36. Relacje pomiędzy ruchami społecznymi a partiami politycznymi na rzecz reprezentacji demokratycznej grup społecznych w Eu...

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Olha Zelinska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 37. Od Samoobrony do Agrouni. Wiejskie ruchy społeczne po 1989 roku

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Michał Wenzel

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 38. Nastawienie rynkowe jako skutek pozabezpiecznego przywiązania. Eksploracja relacji i jej psychologicznych mechanizmów.

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Agata Gąsiorowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 39. Wpływ rozumienia posiadanej władzy i związanej z tym reaktywności sercowo-naczyniowej na twórcze rozwiązywanie problemów...

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jolanta Enko

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 40. Informacja zwrotna jako interwencja publiczna. Analiza porównawcza polityk przeciwdziałających marnowaniu żywności i tes...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Karol Olejniczak

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie