Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 272 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badanie funkcji granzymu A w neutrofilach z wykorzystaniem indukowanych pluripotencjalnie komórek macierzystych

  Konkurs: OPUS 20 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska

  Politechnika Wrocławska

 2. Biosolubilizacja składników odżywczych wspomagana bioaugmentacją gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi.

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Saeid

  Politechnika Wrocławska

 3. Wieloskalowa analiza wpływu parametrów technologicznych procesu ekstrakcji z zastosowaniem naturalnych mieszanin głęboko...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Izabela Pawlaczyk-Graja

  Politechnika Wrocławska

 4. Metody detekcji i kompensacji uszkodzeń czujników prądu dla napędów z silnikami indukcyjnymi i synchronicznymi oparte na...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Teresa Orłowska-Kowalska

  Politechnika Wrocławska

 5. Badania oczyszczania surowców fosforowych z kadmu przez kalcynację

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST8

  Kierownik: Jakub Zieliński

  Politechnika Wrocławska

 6. Granice Jagłoma dla wielowymiarowych procesów Lévy'ego

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST1

  Kierownik: dr Łukasz Leżaj

  Politechnika Wrocławska

 7. Multi-parametryczne fenotypowanie bakterii i formowanych przez nie struktur przestrzennych

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST7

  Kierownik: dr Igor Buzalewicz

  Politechnika Wrocławska

 8. Głębokie modele sieci neuronowych dla nienadzorowanego uczenia reprezentacji danych grafowych

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST6

  Kierownik: Piotr Bielak

  Politechnika Wrocławska

 9. Inżynieria g-czynników ekscytonowych w strukturach van der Waalsa

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST3

  Kierownik: Tomasz Woźniak

  Politechnika Wrocławska

 10. Mechanizm mikrobiologicznej transformacji składników pokarmowych z odpadów rolno-spożywczych przy użyciu różnych scenari...

  Konkurs: SONATA BIS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Saeid

  Politechnika Wrocławska

 11. Inteligentne lasery: badania nad kontrolą zjawisk nieliniowych w światłowodach w celu generacji ultrakrótkich impulsów l...

  Konkurs: SONATA BIS 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Soboń

  Politechnika Wrocławska

 12. Zbadanie dynamiki nośników ładunku w niskowymiarowych układach półprzewodnikowych emitujących w zakresie średniej podcze...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Marcin Motyka

  Politechnika Wrocławska

 13. STABLEBAT - STABiLne materiały anodowE akumulatorów sodowo-jonowych na BAzie kompozyTów węgla i cyny

  Konkurs: SONATA 17 , panel: ST5

  Kierownik: dr Adam Moyseowicz

  Politechnika Wrocławska

 14. Fizykochemiczne aspekty bioługowania odpadów zawierających arsen

  Konkurs: SONATA 17 , panel: ST10

  Kierownik: dr Agnieszka Pawłowska

  Politechnika Wrocławska

 15. Badania wpływu powstania i ewolucji mikro-wirów na intensyfikację wymiany ciepła podczas okresowego zaburzania termiczne...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Sławomir Pietrowicz

  Politechnika Wrocławska

 16. Kompresja spektralna ultrakrótkich solitonów optycznych przestrajalnych w zakresie okna biologicznego 1600 - 1800 nm.

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST7

  Kierownik: Olga Szewczyk

  Politechnika Wrocławska

 17. Rozwój protokołu komunikacyjnego z użyciem strukturyzowanych wiązek świetlnych

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST7

  Kierownik: dr Mateusz Szatkowski

  Politechnika Wrocławska

 18. Nanoklastry złota stabilizowane eterami koronowymi jako inteligentne znaczniki o rozszerzonej funkcjonalności do zastoso...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST5

  Kierownik: Patryk Obstarczyk

  Politechnika Wrocławska

 19. Technika dwugrzebieniowa jako narzędzie do badania dynamiki generacji impulsów laserowych

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Jarosław Sotor

  Politechnika Wrocławska

 20. Badanie zjawisk elektronowych na złączu bezołowiowy perowskit/GaN

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST3

  Kierownik: Ewelina Zdanowicz

  Politechnika Wrocławska

 21. Optymalizacja metodami ciemno szarej skrzynki - rozwój nowej klasy wysoce skutecznych optymalizatorów ogólnego przeznacz...

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Michał Przewoźniczek

  Politechnika Wrocławska

 22. Badanie właściwości elektro-optycznych struktur półprzewodnikowych na bazie azotku galu (GaN).

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST3

  Kierownik: Paulina Kamyczek

  Politechnika Wrocławska