Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 272 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rozprzestrzenianie się wpływu w sieciach wielowarstwowych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr Piotr Bródka

  Politechnika Wrocławska

 2. Wielopoziomowe algorytmy identyfikacji systemów o złożonej strukturze

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Mzyk

  Politechnika Wrocławska

 3. Modelowanie agentowe dynamiki opinii w oparciu o psychologiczne modele wpływu społecznego.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Katarzyna Weron

  Politechnika Wrocławska

 4. Wpływ zanieczyszczeń nieorganicznych na kinetykę ciągłej krystalizacji strąceniowej struwitu MgNH4PO4x6H2O w procesie re...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr Nina Hutnik

  Politechnika Wrocławska

 5. Sztuczny liść na bazie grafenu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Bartłomiej Szyja

  Politechnika Wrocławska

 6. Wytwarzanie i badanie piezorezystywnych przyrządów NEMS wykonanych technologiami FIB/SEM

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST7

  Kierownik: Piotr Kunicki

  Politechnika Wrocławska

 7. Wieloskalowe modelowanie i projektowanie interfejsów foto-elektrochemicznych

  Konkurs: UNISONO , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Bartłomiej Szyja

  Politechnika Wrocławska

 8. Jądra ciepła: konstrukcja i oszacowania

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Grzywny

  Politechnika Wrocławska

 9. Badanie zjawisk i charakteryzacja układów mikroprzepływowych z elementami mikrofalowymi wykonanymi w technologii LTCC

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Karol Malecha

  Politechnika Wrocławska

 10. Wytwarzanie i badanie mikrofabrykowanych struktur fotonicznych do wzmacniania światła z wykorzystaniem związków pochodze...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr Konrad Cyprych

  Politechnika Wrocławska

 11. Heterometaliczne alkoksylany i aryloksylany jako prekursory układów katalitycznych do otrzymywania związków organicznych...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Rafał Petrus

  Politechnika Wrocławska

 12. Projektowanie i otrzymywanie heterometalicznych klastrów molekularnych. Badania ich właściwości katalitycznych i transfo...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Piotr Sobota

  Politechnika Wrocławska

 13. Stochastyczne układy cząstek z siłami odpychającymi

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Jacek Małecki

  Politechnika Wrocławska

 14. Charakterystyka analityczna i spektroskopowa systemu mikroplazmowego z wiszącą kroplą

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST4

  Kierownik: Krzysztof Świderski

  Politechnika Wrocławska

 15. Dynamika i termodynamika skorelowanych układów z mieszanymi kwantowo-klasycznymi stopniami swobody - nowe metody oblicze...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Maciej Maśka

  Politechnika Wrocławska

 16. Syntetyczne analogi alkaloidów: aminoalkohole spoza puli chiralnej

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Przemysław Boratyński

  Politechnika Wrocławska

 17. Multiwalencyjna organokataliza dla syntezy asymetrycznej

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Wojaczyńska

  Politechnika Wrocławska

 18. Absorpcja wielofotonowa - rozwój protokołów symulacji

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Robert Zaleśny

  Politechnika Wrocławska

 19. Badania optycznie pompowanych laserów polarytonowych na bazie GaAs w kierunku uzyskania wysokotemperaturowej generacji i...

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Marcin Syperek

  Politechnika Wrocławska

 20. Przekraczanie granic w prognozowaniu cen energii elektrycznej (CrossFIT)

  Konkurs: MAESTRO 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Rafał Weron

  Politechnika Wrocławska

 21. Architektura i urbanistyka XIX i XX-wiecznych zespołów zabudowy wojskowej na obszarze północnej i zachodniej Polski: typ...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr Marta Rudnicka-Bogusz

  Politechnika Wrocławska

 22. Ultrashort pulse generation in 2 um spectral range using nanomaterial-based saturable absorbers

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST7

  Kierownik: Maria Pawliszewska

  Politechnika Wrocławska

 23. Ekscytony, fonony i polarony w półprzewodnikowych perowskitach i ich pochodnych

  Konkurs: OPUS 17 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Paulina Płochocka Maude

  Politechnika Wrocławska

 24. Przyjazne dla środowiska technologie zagospodarowania biomasy wodorostów morskich na produkty użyteczne dla zrównoważone...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Izabela Michalak

  Politechnika Wrocławska

 25. Aspekty leksykalizacji połączeń wielowyrazowych w perspektywie semantyki relacyjnej

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Maciej Piasecki

  Politechnika Wrocławska

 26. Wpływ lotnych organicznych produktów procesu toryfikacji biomasy odpadowej na jej reaktywność po toryfikacji oraz na ini...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: ST8

  Kierownik: Łukasz Niedźwiecki

  Politechnika Wrocławska

 27. Zaawansowane metody optymalizacji wielowarstwowych sieci uwzględniających aplikacje

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Krzysztof Walkowiak

  Politechnika Wrocławska

 28. Właściwości nieliniowe układów organometalicznych dla zastosowań w biofotonice.

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Matczyszyn

  Politechnika Wrocławska

 29. Szkielety metaloorganiczne do katalitycznej konwersji CO2

  Konkurs: SONATA 15 , panel: ST5

  Kierownik: dr Agata Łamacz

  Politechnika Wrocławska

 30. Zrozumienie zjawiska degradacji stałych nośników tlenu podczas cyklicznych reakcji redoks poprzez realizację badań ekspe...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Ewelina Ksepko

  Politechnika Wrocławska

 31. Badanie kinetyki rozkładu azotanu amonu oraz jego mieszanin z mocznikiem i kwasem borowym w zróżnicowanych warunkach wym...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: ST8

  Kierownik: Maciej Kaniewski

  Politechnika Wrocławska

 32. Komplementarne podejście do badania dynamiki nośników w nowoczesnych strukturach półprzewodnikowych

  Konkurs: OPUS 20 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Robert Kudrawiec

  Politechnika Wrocławska

 33. Czy opłaca się wykorzystywać dane tekstowe w modelach przewidywania bankructwa? Budowa wczesnego systemu ostrzegania

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr Sebastian Tomczak

  Politechnika Wrocławska

 34. Badanie aktywomu nowotworów w celu opracowania nowej generacji koniugatów przeciwciało-lek

  Konkurs: OPUS LAP 20 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Marcin Poręba

  Politechnika Wrocławska

 35. NonGauMech - Nowe metody przetwarzania niestacjonarnych sygnałów (identyfikacja, segmentacja, ekstrakcja, modelowanie) o...

  Konkurs: SHENG 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Radosław Zimroz

  Politechnika Wrocławska

 36. Ocena wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej struktur CFRP w warunkach nieproporcjonalnego wieloosiowego obciążenia...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST8

  Kierownik: Szymon Duda

  Politechnika Wrocławska

 37. Hybrydowe modelowanie zapotrzebowania na specjalistyczną opiekę stomatologiczną w dziedzinie profilaktyki próchnicy zębó...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS4

  Kierownik: Maria Hajłasz

  Politechnika Wrocławska

 38. Peptydowe aktywatory TGF-β - pochodne trobmospondyny-1 do zastosowań w kosmeceutyce

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST4

  Kierownik: Patrycja Ledwoń

  Politechnika Wrocławska

 39. Modelowanie interakcji społecznych z wykorzystaniem strumieni danych

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS6

  Kierownik: dr Radosław Michalski

  Politechnika Wrocławska

 40. Zespół suchego oka po chirurgii zaćmy jako platforma do opracowania wiarygodnych modeli choroby powierzchni oka wspieraj...

  Konkurs: SONATA BIS 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Dorota Szczęsna-Iskander

  Politechnika Wrocławska

 41. Mikroskopowy obraz wąskiego gardła fononowego w 2-wymiarowych perowskitach

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Michał Baranowski

  Politechnika Wrocławska

 42. Odwracalna modulacja funkcji G-kwadrupleksu z wykorzystaniem fotoczułych ligandów - badania in vitro i komórkowe

  Konkurs: SONATA 17 , panel: ST4

  Kierownik: dr Marta Dudek

  Politechnika Wrocławska

 43. Wpływ geometrii wiązki rurek na wymianę ciepła podczas wrzenia objętościowego w warunkach termodynamicznych zbliżonych d...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Bartosz Zajączkowski

  Politechnika Wrocławska

 44. Opracowanie modelu efektywności pracy wirtualnych ekspatriantów opartego na międzynarodowych praktykach zarządzania zaso...

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr Kamila Ludwikowska

  Politechnika Wrocławska

 45. Szanse i kierunki rozwoju nowoczesnych wspólnot energetycznych w Polsce na podstawie badań empirycznych i symulacyjnych...

  Konkurs: OPUS 23 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Kowalska-Pyzalska

  Politechnika Wrocławska

 46. Hybrydowe detektory fotowoltaiczne na bazie złącza van der Waals/(Al)GaN

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Robert Kudrawiec

  Politechnika Wrocławska

 47. Modelowanie mikrodomen bakteryjnych pod kątem interakcji z wybranymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi.

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ9

  Kierownik: Mateusz Rzycki

  Politechnika Wrocławska

 48. Struktura pasmowa, wzmocnienie optyczne oraz inne parametry nowoczesnych laserów półprzewodnikowych

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Marta Gładysiewicz-Kudrawiec

  Politechnika Wrocławska

 49. Efekty topologiczne w zaawansowanych strukturach niskowymiarowych

  Konkurs: MAESTRO 6 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Arkadiusz Wójs

  Politechnika Wrocławska

 50. Ekstrakcja niskowymiarowych faktorów ukrytych z dużych zbiorów nieujemnych danych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Rafał Zdunek

  Politechnika Wrocławska