Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 36 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badanie wpływu włączenia węglanowego ogniwa paliwowego w układ energetyczny oraz analiza wybranych właściwości takich uk...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marcin Wołowicz

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 2. Wpływ gradientu ciśnienia i przepływu dużej skali na przejście do turbulencji

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST8

  Kierownik: dr Łukasz Klotz

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 3. Nowa koncepcja sterowania samolotem wysoko-manewrowym

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: Agnieszka Kwiek

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 4. Badania wpływu procesów dynamicznych na efektywność sezonowego magazynu energii słonecznej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Wojciech Bujalski

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 5. Analiza wpływu obecności cząstek stałych w paliwie i utleniaczu na pracę węglanowych ogniw paliwowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: Rafał Bernat

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 6. Nowy model protonowego ceramicznego ogniwa paliwowego (SOFC) oparty o parametry zredukowane

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Jarosław Milewski

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 7. [SENTENCE] Badania procesów parowego rozkładu metanu do wodoru w obecności zjawisk elektrochemicznych

  Konkurs: SONATA 16 , panel: ST8

  Kierownik: dr Łukasz Szabłowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 8. Latające laboratorium do badania elektrycznego zespołu napędowego na różnych wysokościach

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Tomasz Goetzendorf-Grabowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 9. Opracowanie nierównowagowego modelu wymiany ciepła, powietrza i wilgoci w materiałach budowlanych z biokomponentami

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: ST8

  Kierownik: Michał Wasik

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 10. Badania wymiany ciepła i wilgoci w wielowarstwowym ubraniu ochronnym poddanym obciążeniom cieplnym i parowym

  Konkurs: OPUS 19 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Piotr Łapka

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 11. Symulacja DNS, modelowanie i badania eksperymentalne zjawiska przejścia laminarno-turbulentnego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr Sławomir Kubacki

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 12. Badanie nieustalonych procesów wymiany ciepła w urządzeniach o małych wymiarach

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr Łukasz Mężyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 13. Badania eksperymentalne komory spalania z wirującą detonacją do napędu turbiny gazowej

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr Jan Kindracki

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 14. Badania i modelowanie węglanowego ogniwa paliwowego w oparciu o sztuczną sieć neuronową oraz opracowanie jego głównych w...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Andrzej Miller

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 15. Praca rozproszonych źródeł energii -- strategie sterowania oparte o sztuczne sieci neuronowe

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: Łukasz Szabłowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 16. Budowa i implementacja dynamicznego modelu 1 kW stosu węglanowych ogniw paliwowych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: Arkadiusz Szczęśniak

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 17. Badania procesów produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem obiegów na nadkrytyczny CO2

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marcin Wołowicz

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 18. Statystyczne modelowanie dwu-składnikowych przepływów turbulentnych z powierzchniami rozdziału.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr Tomasz Wacławczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 19. Opracowanie i implementacja nowej metody modelowania przejścia laminarno - turbulentnego w warstwie przyściennej uwzględ...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Sławomir Kubacki

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 20. Proces mieszania zderzających się strumieni cieczy w pobliżu oraz powyżej temperatury wrzenia w otoczeniu nieruchomym or...

  Konkurs: SONATA 16 , panel: ST8

  Kierownik: dr Łukasz Kapusta

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 21. Zaawansowany model matematyczny ogniwa paliwowego MCFC do badań strukturalnych i optymalizacyjnych układów energetycznyc...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Andrzej Miller

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 22. Zunifikowana strategia sterowania dynamicznego oparta o funkcję błędu

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: Paweł Sanjuan Szklarz

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 23. Badanie, modelowanie oraz optymalizacja elektrowni szczytowo-wodorowej opartej o stałotlenkowe ogniwo paliwowe (SOFC) or...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Janusz Lewandowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 24. Badania wpływu związków siarki na ciekłe węglany

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: Kamil Futyma

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 25. Modelowanie odkształcalnych i nadmiarowych układów wieloczłonowych z zastosowaniem obliczeń sekwencyjnych i równoległych...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Janusz Frączek

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 26. Badanie mikro samolotu ze skrzydłem pasmowym i śmigłem pchającym

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr Jacek Mieloszyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 27. Opracowanie zaawansowanego mikro-makroskopowego modelu zjawisk transportowych w procesie ciśnieniowo powstrzymywanej osm...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Piotr Łapka

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 28. Przewidywanie intencji ruchowych człowieka do celów interakcji człowieka z robotem (ludzie starsi, dzieci autystyczne)...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST7

  Kierownik: Vibekananda Dutta

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 29. Proces mieszania przegrzanej strugi cieczy w warunkach silnego przepływu ośrodka gazowego

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Andrzej Teodorczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 30. Hamiltonowskie podejście do efektywnego modelowania wielkiej skali układów wieloczłonowych z tarciem oraz do obliczeń w ...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Janusz Frączek

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 31. Stabiliność hydrodynamiczna oraz intensyfikacja mieszania laminarnego w kanale poprzecznie pofalowanym do przepływu

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: Nikesh Nikesh

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 32. Dynamika granicy trójfazowej dla przepływów inercyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: ST8

  Kierownik: Michał Remer

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 33. Od niestabilności hydrodynamicznej do chaotycznej adwekcji i mieszania w przepływach laminarnych

  Konkurs: SONATA 15 , panel: ST8

  Kierownik: dr Stanisław Gepner

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 34. Badanie wielkoskalowych struktur w turbulentym wirowym przepływie von Kármána z przegrodami

  Konkurs: POLS , panel: ST8

  Kierownik: dr Paweł Baj

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 35. Badania nad intensyfikacją procesów wymiany ciepła i masy podczas magazynowania ciepła z zastosowaniem reakcji chemiczny...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Piotr Furmański

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 36. Topografia dna w układach z powierzchniowymi falami wodnymi - czy natura jest skuteczniejsza od człowieka?

  Konkurs: SONATA 16 , panel: ST8

  Kierownik: dr Tomasz Bobiński

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa