Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 18 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Sterowanie maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej pracującej w warunkach sieci asymetrycznej.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr Grzegorz Iwański

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 2. Teoria układów wytwarzania energii elektrycznej z generatorami o regulowanej prędkości

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Włodzimierz Koczara

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 3. Badania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Jacek Rąbkowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 4. Identyfikacja i estymacja układów dynamicznych o stałym i zmiennym niecałkowitym rzędzie.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Dominik Sierociuk

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 5. Rozwój metod deep learningu jako narzędzia wsparcia analizy mikroskopowych obrazów patomorfologicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST6

  Kierownik: dr Żaneta Świderska-Chadaj

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 6. Przetwarzanie energii w obszarze średnich napięć z wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Jacek Rąbkowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 7. Badania algorytmów sterowania przekształtnikowych interfejsów sieciowych dla odnawialnych źródeł energii w warunkach nie...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr Małgorzata Bobrowska-Rafał

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 8. Metody i algorytmy morfometrii ilościowej w komputerowej analizie obrazów mikroskopowych nowotworów i innych zmian choro...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Tomasz Markiewicz

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 9. Badania algorytmu sterowania predykcyjnego czterogałęziowym, trójpoziomowym przekształtnikiem z kondensatorami o zmienny...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST7

  Kierownik: dr Marek Jasiński

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 10. Badania i rozwój procedur optymalizacji wielokryterialnej nowoczesnych przekształtników AC-DC w szczególności dla system...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Marian Kaźmierkowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 11. Opracowanie i badania algorytmów zarządzania mocą bierną oraz magazynem energii w inteligentnej mikrosieci elektroenerge...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST7

  Kierownik: Adam Milczarek

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 12. Uniwersalne algorytmy regulacji prądu dla energoelektronicznych przekształtników sieciowych AC/DC odporne na zaburzenia ...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Mariusz Malinowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 13. Modelowanie układów o niecałkowitym, zmiennym rzędzie i niestałym sposobie zmiany tego rzędu w czasie

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Dominik Sierociuk

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 14. Algorytmy wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej dla elektrowni fotowoltaicznej sprzężonej z siecią elektroenerg...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Mariusz Malinowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 15. Studium nowych rekonfigurowalnych systemów przekształcania energii o zwiększonej niezawodności dla odnawialnych źródeł e...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST7

  Kierownik: Michał Rolak

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 16. Algorytmy sterowania wielofazowym systemem wytwarzania energii w układach zdolnych do pracy w przypadku awarii

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Mariusz Malinowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 17. Metody sterowania przekształtników trójfazowych współpracujących z siecią asymetryczną i odkształconą, z wykorzystaniem ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST7

  Kierownik: dr Grzegorz Iwański

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 18. Modele matematyczne i morfologiczne w problemach analizy i rekonstrukcji zmian nowotworowych nerek.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Tomasz Markiewicz

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny