Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 32 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Analiza dynamicznych modeli plastyczności bez wykorzystania warunków bezpiecznego obciążenia

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST1

  Kierownik: dr Konrad Kisiel

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 2. Przestrzenny model sieciowy zróżnicowania sekwencji i struktury genomu ludzkiego w skali populacyjnej

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Dariusz Plewczyński

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 3. Większościowe kolorowanie grafów

  Konkurs: OPUS 19 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Jarosław Grytczuk

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 4. DALEX: Lokalne, brzegowe i globalne objaśnienia złożonych modeli uczenia maszyn

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Przemysław Biecek

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 5. Program optymalności w problemach homomorfizmu grafów

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST6

  Kierownik: dr Paweł Rzążewski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 6. Osobliwości i niezmienniki w geometrii symplektycznej i afinicznej.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Wojciech Domitrz

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 7. Wybrane zagadnienia z granicy chaosu

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Grzegorz Świątek

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 8. Nowe algorytmy i struktury dla procesorów GPU wykonujące masowe operacje na danych.

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr Krzysztof Kaczmarski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 9. Metody renormalizacji dla równań eliptycznych i parabolicznych oraz ich zastosowania w teorii odkształceń niesprężystych...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Krzysztof Chełmiński

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 10. Własności pierścieni łącznych z wyróżnioną dodatkową strukturą

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Michał Ziembowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 11. Silny indeks chromatyczny grafów

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Dębski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 12. Warunkowe i niezależnościowe struktury miar probabilistycznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Jacek Wesołowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 13. Równania paraboliczne w przestrzeniach Holdera ze zmiennym wykładnikiem

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Bies

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 14. Podejście analityczne w dynamice konforemnej

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Grzegorz Świątek

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 15. Badanie asymptotyki ogonów rozwiązań losowych równań afinicznych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Bartosz Kołodziejek

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 16. MLGenSig (Machine Learning Genetic Signatures) Metody uczenia maszynowego w budowie zintegrowanych sygnatur genetycznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Przemysław Biecek

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 17. Oktonionowe transformacje Fouriera w analizie i przetwarzaniu sygnałów

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST7

  Kierownik: dr Łukasz Błaszczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 18. Metody symulacyjne w wielokrokowych Grach Obronnych Stackelberga w kontekście zagadnień bezpieczeństwa publicznego

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST6

  Kierownik: prof. Jacek Mańdziuk

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 19. Silne kliki w grafach

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST1

  Kierownik: Małgorzata Śleszyńska-Nowak

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 20. MAD-NLP: Wieloaspektowa diagnostyka modeli NLP

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST6

  Kierownik: Barbara Rychalska

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 21. Autonomiczne, samoadaptujące się metody metaheurystyczne w środowiskach dynamicznych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST6

  Kierownik: prof. Jacek Mańdziuk

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 22. Analiza matematyczna równań termolepkoplastyczności

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Leszek Bartczak

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 23. Komputerowe rozumienie obrazów medycznych przez integrację akwizycji sygnałów, reprezentacji informacji i modeli wiedzy....

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Artur Przelaskowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 24. Wybrane zagadnienia z granicy chaosu II

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Grzegorz Świątek

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 25. Teoria Ramseya na Liczbach Całkowitych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Jarosław Grytczuk

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 26. Kolorowanie i L(2,1)-etykietowanie geometrycznych grafów przecięć

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST1

  Kierownik: Joanna Sokół

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 27. Nieprzemienna probabilistyka - związki pomiędzy różnymi rodzajami niezależności

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr Kamil Szpojankowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 28. Radykały produktów skrzyżowanych uniwersalnych algebr obwiednich algebr Liego i wymiary podalgebr algebr macierzy.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Michał Ziembowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 29. HOMER: Uczenie maszynowe zorientowane na człowieka

  Konkurs: SONATA BIS 9 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Przemysław Biecek

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 30. Aksjomatyzacje rozmaitości i quasirozmaitości

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Stronkowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 31. Między probabilistyką klasyczną a niekomutatywną: kwadratowe harnessy i charakteryzacje

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Jacek Wesołowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 32. Ciągi pokrywające zbiory i achromatyczne kolorowania grafów

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Zbigniew Lonc

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych