Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 15 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Aktywność biologiczna betalain z Atriplex hortensis var. rubra - znaczenie dietetyczne alternatywnego, jadalnego źródła ...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: NZ9

  Kierownik: Agnieszka Kumorkiewicz-Jamro

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 2. System monitorowania stanu cieplno-wytrzymałościowego elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych ze szczególnym uwzgl...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Magdalena Jaremkiewicz

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 3. Analiza mechanizmów zmęczeniowych występujących w biodegradowalnych kompozytach polimerowych z uwzględnieniem hydrolityc...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST8

  Kierownik: Karolina Mazur

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 4. Innowacyjna metoda spalania biomasy w złożu fluidalnym o zmiennym pionowym profilu gęstości

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST8

  Kierownik: Krystian Leski

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 5. Wytwarzanie trójwymiarowych rusztowań tkankowych dla naczyń krwionośnych wspomagane metodami szybkiego prototypowania w ...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST4

  Kierownik: Filip Koper

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 6. Badanie zjawisk przystosowania (shakedown) i nieprzystosowania (ratchetting) do obciążeń cyklicznie zmiennych w ekstrema...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Błażej Skoczeń

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 7. Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z bio-polioli o rożnej strukturze chemicznej i...

  Konkurs: SONATA 17 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Maria Kurańska

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 8. Badania w kierunku ilościowego opisu zachowania się podczas fotopolimeryzacji wolnorodnikowej nowych jednoskładnikowych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST5

  Kierownik: Andrzej Świeży

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 9. Modelowanie procesu niskocyklowego zmęczenia stali w warunkach nieizotermicznych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Halina Egner

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 10. Owoce klonów Hylocereus polyrhizus jako alternatywne źródło acylowanych barwników betacyjaninowych w przygotowywaniu mik...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ9

  Kierownik: Katarzyna Sutor-Świeży

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 11. Nowoczesne materiały oparte o sieci metaloorganiczne do usuwania substancji psychoaktywnych - synteza, charakterystyka c...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Przemysław Jodłowski

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 12. Połączenie odwodornienia z metatezą jako sposób integracji surowcowej oraz efektywna metoda generowania metatetycznych c...

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Piotr Michorczyk

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 13. Mobilność współdzielona w czasach pandemii. Modelowanie i kontrola rozprzestrzeniania się wirusów w sieciach mobilności ...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS4

  Kierownik: dr Rafał Kucharski

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 14. Projektowanie katalizatorów na bazie naturalnego zeolitu dla konwersji biomasy do bio-kwasów karboksylowych

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST5

  Kierownik: dr Natalia Sobuś

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 15. Badania kinetyczno-kalorymetryczne fotopolimeryzacji w cienkich warstwach porowatych z wykorzystaniem nowych dwuskładnik...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST8

  Kierownik: Maciej Pilch

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki