Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 6 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS

  Konkurs: UNISONO , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Bach-Głowińska

  Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

 2. Ocena algorytmów ultradźwiękowej tomografii transmisyjnej w kontekście przydatności do obrazowania stanu zachowania kons...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Monika Zielińska

  Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

 3. Przestrzenne aspekty zarządzania przewietrzaniem miasta i monitorowania jakości powietrza: zintegrowana metoda oceny. St...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS4

  Kierownik: Joanna Badach

  Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

 4. Wytwarzanie gniazd przedsiębiorczości w Trójmiejskim Obszarze Metropolitalnym. Analiza relacji przestrzenno - ekonomiczn...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Tomasz Parteka

  Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

 5. Çatahöyük w późnym neolicie (6500 - 5900 p.n.e.): próba rekonstrukcji układu przestrzennego w oparciu o cechy architekto...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS3

  Kierownik: Marek Barański

  Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

 6. Przekształcenia przestrzeni publicznej miasta średniej wielkości w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: Anna Golędzinowska

  Politechnika Gdańska, Wydział Architektury