Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 9 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Światłowody ko-domieszkowane lantanowcami i nanocząstkami metali szlachetnych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Jacek Żmojda

  Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny

 2. Analiza i synteza wybranych klas liniowych i nieliniowych układów rzędu niecałkowitego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Tadeusz Kaczorek

  Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny

 3. Badanie mechanizmów wpływających na różnice we właściwościach luminescencyjnych szkieł i wytworzonych z nich światłowodó...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marcin Kochanowicz

  Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny

 4. Deskryptorowe układy nieliniowe i liniowe niecałkowitych rzędów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Tadeusz Kaczorek

  Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny

 5. Nowe szkła antymonowe o mieszanej więźbie nisko- i wysokofononowej jako osnowy do konstrukcji włókien aktywnych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Dominik Dorosz

  Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny

 6. Ultraszerokopasmowa emisja 1.0-2.1 um w światłowodach wielordzeniowych domieszkowanych ziemiami rzadkimi i metalami Ni, ...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Marcin Kochanowicz

  Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny

 7. Nowe aktywne światłowody o multi-pierścieniowym rdzeniu typu LMA do ultra-szerokopasmowej emisji w zakresie bezpiecznym ...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Piotr Miluski

  Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny

 8. Szklano-ceramiczne światłowody domieszkowane jonami lantanowców - badania i technologia

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Jacek Żmojda

  Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny

 9. Analiza i synteza układów sterowania z wykorzystaniem układów przełączalnych niecałkowitego rzędu

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Tadeusz Kaczorek

  Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny