Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 17 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Permissions, Information and Institutional Dynamics, Obligations, and Rights

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Piotr Kulicki

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 2. Rozwój agnostycyzmu w filozofii anglosaskiej od końca XIX do początku XXI wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: Sylwia Wilczewska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 3. Ewidencjalizm i jego krytyka w epistemologii religii. W związku z dyskusjami nad stanowiskiem Alvina Plantingi

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr Ewa Odoj

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 4. Artefakty i podobieństwo rodzinne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Paweł Garbacz

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 5. Kategoria sprawczości Alfreda Gella i jej potencjał w rozwijaniu antropologii sztuk performatywnych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Anna Kawalec

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 6. O społeczno-kulturowym uwikłaniu potocznych teorii umysłu. Dyskusja o granicach uniwersalności i powszechności pojęć i a...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS1

  Kierownik: Robert Mirski

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 7. Nowy Realizm: zapomniana tradycja filozofii amerykańskiej

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jacek Jarocki

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 8. Etyka i kontyngencja. Bernarda Williamsa projekt etyki antyteoretycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Paweł Pijas

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 9. Kuzańczykowy świat alegorii. Analiza systemu filozoficznego Mikołaja z Kuzy na podstawie "Kazań"

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Barbara Grondkowska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 10. Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsona.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS1

  Kierownik: Jacek Jarocki

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 11. Logika deontyczna na potrzeby samochodów autonomicznych

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Piotr Kulicki

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 12. Eksperymenty myślowe w filozofii: geneza, struktura, funkcje

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS1

  Kierownik: Piotr Biłgorajski

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 13. Zaangażowanie języka, czynników kulturowo specyficznych i potocznych intuicji w zdolność czytania w umyśle i poznaniu sp...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Gut

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 14. Filozoficzna dyskusja wokół problemu determinizmu od św. Augustyna do Alvina Plantingi.Wolność człowieka a hipoteza teis...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Agnieszka Kijewska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 15. Wyobraźnia kontrfaktyczna i zabawa na niby: umysłowe fundamenty ludzkiej kreatywności

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: Monika Chylińska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 16. DEUS ABSCONDITUS - DEUS REVELATUS. PROBLEM POZNAWCZEJ NIEDOSTĘPNOŚCI BOGA I JEGO ROZWIĄZANIA

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Jacek Wojtysiak

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 17. Transhumanizm - geneza, koncepcje, ograniczenia

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS1

  Kierownik: Marcin Garbowski

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii