Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 11 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Dynamika zmian unerwienia adrenergicznego serca, oceniona za pomogą scyntygrafii znakowanej 123I-MIBG, a odwrotny remode...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: NZ5

  Kierownik: Ewa Dziewięcka

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 2. Zależności między dynamiką zmian włóknienia śródmiąższowego a remodelingiem serca w kardiomiopatii rozstrzeniowej....

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Paweł Rubiś

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 3. Doustne antykoagulanty niebędące antagonistami witaminy K (NOACs) jako modulatory mechanizmów prowadzących do fibrokalcy...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Joanna Natorska

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 4. Cukrzyca jako czynnik przyspieszający progresję stenozy aortalnej: nowe mechanizmy molekularne

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Joanna Natorska

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 5. Mechanizmy powikłań zakrzepowo-zatorowych u dorosłych po operacji Fontana

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Lidia Tomkiewicz-Pająk

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 6. Zależności między termoregulacją, gospodarką wodną i wydolnością fizyczną w przewlekłej niewydolności serca

  Konkurs: OPUS 18 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Paweł Rubiś

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 7. Kompleksowa ocena właściwości skrzepów fibrynowych u chorych ze stenozą aortalną - wpływ oksydacji fibrynogenu na rozwój...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: Jakub Siudut

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 8. Rola wybranych mikroRNA (miR-21, miR-29, miR-30 i miR-133a) w regulacji ekspresji transformującego czynnika wzrostu beta...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Paweł Rubiś

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 9. Właściwości sieci fibrynowej i ich determinanty u chorych z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową i jej nawrotami: udział ja...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Anetta Undas

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 10. Ekspresja białek układu krzepnięcia jako czynnik nasilający miejscowy stan zapalny, zaburzenia apoptozy i kalcyfikację w...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Ewa Wypasek

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 11. Użycie lasera medycznego i komórek macierzystych w leczeniu krańcowej postaci choroby niedokrwiennej serca

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Jerzy Sadowski

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II