Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 31 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Analiza równań różniczkowych cząstkowych z parametrem skalującym

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Aneta Wróblewska-Kamińska

  Instytut Matematyczny PAN

 2. Geometryczna, probabilistyczna i analityczna teoria topologicznych grup kwantowych i jej powiązania z algebrami operator...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Adam Skalski

  Instytut Matematyczny PAN

 3. Geometria układów Pfaffa i zastosowania w teorii równań różniczkowych oraz teorii sterowania

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Wojciech Kryński

  Instytut Matematyczny PAN

 4. Geometria ściągalnych niskowymiarowych rozmaitości afinicznych.

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Karol Palka

  Instytut Matematyczny PAN

 5. Zastosowania analizy stochastycznej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Krzysztof Bogdan

  Instytut Matematyczny PAN

 6. Osobliwe rozwiązania równań chemotaksji oraz nielepkiej hydro- i aerodynamiki.

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Tomasz Cieślak

  Instytut Matematyczny PAN

 7. Objętość symplicjalna

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST1

  Kierownik: Karol Strzałkowski

  Instytut Matematyczny PAN

 8. Teoria reprezentacji oraz sieczne rozmaitości jednorodnych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Mateusz Michałek

  Instytut Matematyczny PAN

 9. Metody kombinatoryczne w geometrii algebraicznej oraz algebrze przemiennej

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Mateusz Michałek

  Instytut Matematyczny PAN

 10. Reprezentacje grupy podstawowej i geometria rozmaitości algebraicznych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Adrian Langer

  Instytut Matematyczny PAN

 11. Nieskończenie wymiarowy indeks Conleya i jego zastowowania do układów Hamiltonowskich i równań Seiberga-Wittena.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr Maciej Starostka

  Instytut Matematyczny PAN

 12. Struktura i reprezentacje algebr plaktycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: Łukasz Kubat

  Instytut Matematyczny PAN

 13. Zastosowanie metod informacji kwantowej w grach sygnalizacyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Frąckiewicz

  Instytut Matematyczny PAN

 14. Topologiczne własności przestrzeni funkcji ciągłych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr Mikołaj Krupski

  Instytut Matematyczny PAN

 15. Geometria afiniczna rzeczywista i zespolona.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Zbigniew Jelonek

  Instytut Matematyczny PAN

 16. Zagadnienia spektralne w algebrach Banacha.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST1

  Kierownik: Przemysław Ohrysko

  Instytut Matematyczny PAN

 17. Geometria dżetów i teorie pola

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Janusz Grabowski

  Instytut Matematyczny PAN

 18. Rozwinięcia ortogonalne w analizie harmonicznej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Adam Nowak

  Instytut Matematyczny PAN

 19. Geometria Dużej Skali

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Nowak

  Instytut Matematyczny PAN

 20. Dioscuri Center in Topological Data Analysis

  Konkurs: DIOSCURI 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Paweł Dłotko

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 21. Własności dynamiczne układów i odwzorowań wykorzystywanych w pewnych modelach matematycznych aktywności komórek nerwowyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Justyna Signerska

  Instytut Matematyczny PAN

 22. C*-algebry i ich interakcje z topologiczną i kwantową dynamiką

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr Karen Strung

  Instytut Matematyczny PAN

 23. Teoria osobliwości i geometria afiniczna algebraiczna

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Zbigniew Jelonek

  Instytut Matematyczny PAN

 24. Miary niezmiennicze, entropia i inne parametry wzrostu w klasycznych i nieklasycznych układach dynamicznych

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Tomasz Downarowicz

  Instytut Matematyczny PAN

 25. Geometria rozwiązań równań i układów równań różniczkowych typu eliptycznego.

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Adamowicz

  Instytut Matematyczny PAN

 26. Własności asymptotyczne modeli dynamiki populacyjnej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Ryszard Rudnicki

  Instytut Matematyczny PAN

 27. Podstawowe układy mechaniki płynów. Regularność, stabilność, struktura rozwiązań.

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Piotr Mucha

  Instytut Matematyczny PAN

 28. Analiza harmoniczna w kontekście rozwinięć ortogonalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Szarek

  Instytut Matematyczny PAN

 29. Analityczne relacje równoważności i działania grup polskich

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Marcin Sabok

  Instytut Matematyczny PAN

 30. Kwantyzacja deformacyjna i niedeformacyjna: od nawiasów Poissona do uniwersalnych symetrii.

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Piotr Hajac

  Instytut Matematyczny PAN

 31. Kombinatoryczne i deskryptywne własności ideałów na zbiorach przeliczalnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr Adam Kwela

  Instytut Matematyczny PAN