Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 40 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nierozwikłane zagadki molekularnych podstaw pierwotnej dyskinezy rzęsek (PCD) - identyfikacja dużych delecji genomowych ...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. Ewa Ziętkiewicz

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 2. Weryfikacja hipotezy stresu oksydacyjnego, apoptozy i czynnika immunologicznego jako mechanizmów odpowiedzialnych za nis...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Monika Frączek

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 3. Translacyjny odczyt przedwczesnych kodonów STOP (PTC readthrough) w genach zaangażowanych w patogenezę pierwotnej dyskin...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ4

  Kierownik: Maciej Dąbrowski

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 4. Czasowe profile ekspresji miRNA podczas biogenezy rzęsek ruchomych i analiza udziału miRNA w patogenezie pierwotnej dysk...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ2

  Kierownik: Joanna Jurczak

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 5. Znaczenie deacetylaz histonowych klasy II: HDAC9 i HDAC10 w Zespole Sezary'ego

  Konkurs: SONATA 15 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Katarzyna Iżykowska

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 6. Genomika systemowa w poszukiwaniu nowych genów/wariantów u spokrewnionych rodzin, w tym u mężczyzn z niepowodzeniami roz...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Maciej Kurpisz

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 7. Identyfikacja i funkcjonalna charakterystyka długich niekodujących RNA zaangażowanych w zależną od ATM odpowiedź na uszk...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 8. Rola miR-299-5p w patogenezie płaskonabłonkowego raka krtani.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: Joanna Janiszewska

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 9. Intrygujące białko OFD1 (oral-facial-digital syndrome 1), jego sieci interakcji oraz biogeneza rzęsek pierwotnych i ruch...

  Konkurs: OPUS 23 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Zuzanna Bukowy-Bieryłło

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 10. Modelowanie spermatogenezy człowieka dla potrzeb badania, diagnozy i terapii męskiej niepłodności

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Natalia Rozwadowska

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 11. Ekspresja i oddziaływanie wybranych miRNA z docelowymi mRNA w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ6

  Kierownik: Ewelina Kałużna

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 12. Globalna identyfikacja mRNA regulowanych przez PUM1 i PUM2 oraz ich białkowych kofaktorów, w modelu nasieniaka człowieka...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ1

  Kierownik: Maciej Śmiałek

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 13. FIBROdrive - definicja roli fibroblastów w różnicowaniu tkanki serca. Ocena mechanizmu wpływu komorowo-specyficznych fib...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Tomasz Kolanowski

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 14. Rola metylacji DNA w etiologii wysokiej krótkowzroczności u polskich dzieci

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: NZ5

  Kierownik: Joanna Świerkowska

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 15. Mutacje elementów cis-regulatorowych jako potencjalny mechanizm prowadzący do niedostępności chromatyny i wyciszania gen...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: NZ2

  Kierownik: Adam Ustaszewski

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 16. Badanie lokalizacji chromosomów w ludzkich plemnikach o różnym stopniu integralności chromatyny oraz różnicach w poziomi...

  Konkurs: SONATA BIS 10 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Marta Olszewska

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 17. Rola NANOS3 w modulowaniu procesów genetycznych we wczesnych etapach rozwoju ludzkich komórek gametogenicznych oraz znac...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Kamila Kusz-Zamelczyk

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 18. Interaktom RNP białka NANOS1: struktura i dynamika w powstawaniu/wczesnym różnicowaniu ludzkich komórek gametogeniczych ...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Jadwiga Jaruzelska

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 19. Uszkodzenia genu BCOR a aktywacja onkogennego szlaku CXCL12 w klasycznym chłoniaku Hodgkina

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Maciej Giefing

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 20. Wpływ mezenchymalnych i mięśniowych komórek macierzystych/progenitorowych w modelu myszy dystroficznej MDX na funkcje i ...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ3

  Kierownik: Magdalena Nowaczyk

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 21. Identyfikacja deregulowanych czynników transkrypcyjnych oraz miRNA - istotnych elementów regulomu w patogenezie klasyczn...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ5

  Kierownik: Julia Paczkowska

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 22. Badanie genów regulowanych przez białko z rodziny RBM będącego elementem uczestniczącym w splicingu podczas spermatogene...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Natalia Rozwadowska

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 23. Stymulowany związkami chemicznymi translacyjny odczyt przedwczesnych kodonów STOP w wybranych genach zaangażowanych w pa...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ4

  Kierownik: Maciej Dąbrowski

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 24. Efekt wyłączenia genu FAM13A w komórkach raka płuc

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Iwona Ziółkowska-Suchanek

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 25. Farmakogenetyka leków tiopurynowych u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit - zastosowanie najnowszych metod sekwen...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Marzena Skrzypczak-Zielińska

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 26. Metylom warstw i regionów topograficznych rogówki w stożku rogówki, badany z wykorzystaniem sekwencjonowania całego geno...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ5

  Kierownik: Katarzyna Jaśkiewicz

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 27. Poznanie funkcji genu kodującego transbłonowe białko TMEM244 i jego roli w rozwoju nowotworów limfoidalnych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Grzegorz Przybylski

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 28. Poszukiwanie nowych genów zaangażowanych w patogenezę pierwotnej dyskinezy rzęsek: analiza funkcjonalna genów kandydatów...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ5

  Kierownik: Alicja Rabiasz

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 29. Analiza funkcjonalna nowych, potencjalnie onkogennych miRNA w klasycznym chłoniaku Hodgkina

  Konkurs: OPUS 20 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Maciej Giefing

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 30. Identyfikacja mechanizmów deregulacji ścieżki mTOR alternatywnych do mutacji w ostrej białaczce limfoblastycznej z komór...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ2

  Kierownik: Natalia Maćkowska-Maślak

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 31. Dostępność chromatyny oraz warianty sekwencji w elementach regulatorowych w badaniach całogenomowych w patogenezie stożk...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Marzena Gajęcka

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 32. Analiza metylomu cfDNA pacjentów z chłoniakiem Hodgkina

  Konkurs: SONATA 17 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Kinga Bednarek

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 33. Analiza wpływu wybranych związków chemicznych na translacyjny odczyt przedwczesnych kodonów STOP (PTC readthrough) w gen...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Ewa Ziętkiewicz

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 34. Ocena znaczenia miRNA-335-5p w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genu PNPLA3 u chorych z przewlekłym wirusowym zapal...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ6

  Kierownik: Ewelina Kałużna

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 35. Całogenomowe poszukiwanie mutacji regulomu w płaskonabłonkowym raku krtani

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Maciej Giefing

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 36. Identyfikacja funkcjonalnych miejsc wiązania MYC oraz docelowych genów niezbędnych dla wzrostu komórek nowotworowych w o...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 37. Czynniki genetyczne w dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznej z prekursorów limfocytów T (T-ALL): ocena wartości pr...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ5

  Kierownik: Bronisława Szarzyńska-Zawadzka

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 38. Identyfikacja nowych onkogennych/supresorowych interakcji miRNA-mRNA w patogenezie pediatrycznej T-komórkowej ostrej bia...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ2

  Kierownik: Monika Drobna

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 39. Autologiczne komórki pochodzenia miogennego od pacjentów dystroficznych poddane korekcie genetycznej i zasocjowane z bio...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Maciej Kurpisz

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 40. Nowe warianty genetyczne powodujące azoospermię: analiza całego genomu i funkcjonolne badania in vitro

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Malcher

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk