Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 105 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Katalityczne RNA jako narzędzia w biotechnologii mitochondriów ludzkich

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: Paweł Głodowicz

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 2. Ekspresja kolistych RNA w dystrofii miotonicznej typu 1 - związek z patogenezą

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Karol Czubak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 3. Uwarunkowania strukturalne właściwości przeciwnowotworowych oligonukleotydów bogatych w guanozynę

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Anna Pasternak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 4. Niskocząsteczkowe narzędzia do badania lokalnego mikrośrodowiska białek

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST4

  Kierownik: dr Jacek Kolanowski

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 5. Badania strukturalne DNAzymów 8-17 i I-R2 metodami NMR

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST4

  Kierownik: dr Witold Andrałojć

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 6. Eksploracja drugiej generacji analogów nukleotydów zawierających fosforosulfeno- lub fosforoselenoamidy jako nowe motywy...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST5

  Kierownik: dr Justyna Gołębiewska

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 7. Poszukiwanie nowych mechanizmów neurodegeneracji w czasie rozwoju ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3 w mysim modelu kno...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: Kalina Wiatr

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 8. Nowe L-asparaginazy jako potencjalne środki terapeutyczne i cele molekularne dla zwalczania infekcji: badania struktural...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Mariusz Jaskólski

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 9. Komórkowo-specyficzna ekspresja niekodujących RNA w przysadce mózgowej i ich rola w regulacji ekspresji genów

  Konkurs: OPUS 19 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Monika Piwecka

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 10. Transportery ABCG w dystrybucji fenylopropanoidów u Medicago truncatula uniwersalność vs. specjalizacja.

  Konkurs: OPUS 20 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Michał Jasiński

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 11. Identyfikacja mutacji aktywujących raka w niekodujących częściach genów kodujących białka i w genach długich niekodujący...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Piotr Kozłowski

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 12. Aptamer wiążący trombinę o zwiększonej różnorodności chemicznej jako potencjalny lek przeciwzakrzepowy i chemioterapeuty...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Weronika Kotkowiak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 13. Badanie nowej strategii terapeutycznej zmierzającej do obniżenia zmutowanego białka w SCA3/MJD

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Maciej Figiel

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 14. Rola transpozonów i epigenetycznej regulacji ekspresji genów w procesie wykształcania brodawek korzeniowych u Medicago t...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Żmieńko

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 15. Zagadkowa struktura ludzkich czynników transkrypcyjnych GRHL regulujących procesy nowotworzenia

  Konkurs: SONATINA 6 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Maria Rutkiewicz

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 16. Bliskie spotkania trzeciego stopnia: co dzieje się kiedy rybonukleaza Dicer napotyka w komórce RNA i DNA przyjmujące str...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 17. Kompleksowa analiza fosfoproteomiczna komórek NKT w kontekście roli mechanizmów fosforylacji w progresji miażdżycy w prz...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Magdalena Łuczak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 18. Nowe mechanizmy działania białka MFT, warunkujące wrażliwość nasion Medicago truncatula na kwas abscysynowy podczas kieł...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Joanna Banasiak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 19. Funkcja roślinnych metabolitów wtórnych w promocji wzrostu indukowanej przez endofity grzybowe.

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Paweł Bednarek

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 20. Poszukiwanie molekularnych mechanizmów progresji miażdżycy w przewlekłej chorobie nerek

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Magdalena Łuczak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 21. Analiza somatycznych mutacji w genach miRNA i w genach biogenezy miRNA w celu identyfikacji nowych celów terapii i bioma...

  Konkurs: MAESTRO 8 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. Piotr Kozłowski

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 22. W jaki sposób struktura RNA kieruje funkcją matrycowego RNA? Aspekty strukturalne i funkcjonalne kluczowe dla syntezy bi...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Leszek Błaszczyk

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 23. Molekularne determinanty selektywnego transportu będącego udziałem roślinnych transporterów ABCG

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Michał Jasiński

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 24. Mechanizmy i role rozwojowe terminacji transkrypcji

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Takashi Miki

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 25. Określenie roli końców 5' i 3' mRNA LINE-1 w biologii tego retrotranspozonu

  Konkurs: OPUS 17 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Zbigniew Warkocki

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 26. Kompleksowa analiza transkryptomu Schmidtea mediterranea - identyfikacja niekodujących RNA zaangażowanych w rozwój linii...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Paulina Jackowiak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 27. Arc jako neuronalny Gag. Badanie wirusowych właściwości i funkcji głównego regulatora plastyczności synaptycznej.

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: NZ1

  Kierownik: Julita Gumna

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 28. Wpływ nowotworowych mutacji somatycznych w genach miRNA na funkcjonowanie tych cząsteczek i ich potencjalną rolę w nowot...

  Konkurs: SONATA 16 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Paulina Gałka-Marciniak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 29. Strategia przeciwnowotworowa bazująca na indukowaniu kwadrupleksów. Właściwości strukturalne i biologiczne kompleksów li...

  Konkurs: SONATA 16 , panel: ST4

  Kierownik: dr Dorota Gudanis

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 30. Molekularne podstawy modyfikacji i aktywacji glukozynolanów w odporności roślin Brassicaceae na infekcję

  Konkurs: OPUS 20 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. Paweł Bednarek

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 31. Wysokoprzepustowe testy przesiewowe w celu wyselekcjonowania niskocząsteczkowych związków chemicznych osłabiających pato...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Marzena Wojciechowska

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 32. Agregaty toksycznego białka poliglicynowego: w centrum zainteresowania. Zrozumienie procesów formowania i degradacji.

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Magdalena Derbis

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 33. Funkcja i dysfunkcja ciągów powtórzeń w transkryptach niekodujących i kodujących białka

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Fiszer

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 34. Komórkowa sieć oddziaływań pomiędzy RNA i domeną helikazową rybonukleazy Dicer człowieka

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ2

  Kierownik: Kinga Ciechanowska

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 35. Badanie mechanizmów naprawy DNA w modelu DRPLA z wykorzystaniem systemu CRISPR-Cas

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ2

  Kierownik: Magdalena Dąbrowska

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 36. Odkrywanie zaburzeń rozwoju mózgu w chorobie Huntingtona wynikających z obniżenia całkowitego poziomu huntingtyny w HD, ...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Maciej Figiel

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 37. Parametry termodynamiczne i reguły fałdowania się RNA w warunkach komórkowych (in vivo-like). Przewidywanie fałdowania s...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Ryszard Kierzek

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 38. Nowe bispecyficzne koniugaty G-kwadrupleksów jako potencjalne leki przeciwnowotworowe

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: NZ7

  Kierownik: Carolina Pereira Roxo

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 39. Wykorzystanie związków małocząsteczkowych w epigenetycznej terapii złośliwych glejaków mózgu

  Konkurs: OPUS 19 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Mirosława Naskręt-Barciszewska

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 40. Analiza struktury RNA w komórce i jej kompartmentach w skali transkryptomowej oraz identyfikacja wpływu czynników komórk...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Pachulska-Wieczorek

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 41. Psychodeliki jako potencjalne terapeutyki w chorobach neurodegeneracyjnych - badanie w modelu mysim ataksji móżdżkowo-rd...

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Urszula Kozłowska

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 42. Badanie struktury genomowego RNA Ty3 podczas retrotranspozycji w drożdżach

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ3

  Kierownik: Angelika Andrzejewska-Romanowska

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 43. Funkcjonalne czy niefunkcjonalne? Analiza pozycyjnie zachowanych ortologów długich niekodujących RNA w genomach kręgowcó...

  Konkurs: SONATA BIS 11 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Barbara Uszczyńska-Ratajczak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 44. W poszukiwaniu nowych mechanizmów kontroli ekspresji genów odmiennych od RNAi - krótkie RNA powstające ze snoRNA.

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Kamilla Bąkowska-Żywicka

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 45. Rybozyd kinetyny i jego pochodne - analiza właściwości apoptotycznych i mechanizmu działania w komórkach guzów mózgu...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Eliza Wyszko

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 46. Struktura RNA wirusa grypy w warunkach in vivo i in vitro. Uwarunkowania strukturalne inhibicji namnażania wirusa za pom...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Elżbieta Kierzek

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 47. Rola transporterów błonowych w kaskadzie sygnałowej cytokinin podczas symbiozy bobowatych z bakteriami brodawkowymi

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Michał Jasiński

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 48. Identyfikacja białek wiążących się do powtórzeń CAG i badanie interakcji RNA-białko w komórkach

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. Włodzimierz Krzyżosiak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 49. Dwufunkcyjne oligonukleotydy antysensowe - optymalizacja w regulacji alternatywnego splicingu w nowotworowych liniach ko...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Jolanta Lisowiec-Wąchnicka

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 50. Modyfikowane siRNA, rybozymy i system CRISPR/Cas jako strategie inhibicji namnażania wirusa grypy typu A. Zastosowanie i...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: Julita Kęsy

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk