Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 64 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Synteza strukturalnie zróżnicowanych średnich i dużych pierścieni poprzez kontrolowany rozpad tetraoksanów i związków po...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Bartłomiej Furman

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 2. Synteza niepłaskich heterocyklicznych analogów węglowodorów aromatycznych zawierających rdzeń 1,4-dihydropirolo[3,2-b]pi...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: Maciej Krzeszewski

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 3. Synteza mocznikowych/tiomocznikowych pochodnych sacharozy i wykorzystanie ich jako organokatalizatorów w asymetrycznej r...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: Katarzyna Łęczycka-Wilk

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 4. Trójwymiarowe Peptydowo-Organiczne Szkielety Supramolekularne

  Konkurs: SYMFONIA 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Szumna

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 5. Dynamiczna chemia kombinatoryjna jako narzędzie do określania geometrii cząsteczek

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Filip Ulatowski

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 6. Modyfikacje pierścienia A betuliny w syntezie związków cytotoksycznych.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Pakulski

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 7. Unikalne strukturalnie barwniki o pi-rozszerzonej powierzchni zawierające rdzeń dipirolonaftyrydynodionu

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST5

  Kierownik: Bartłomiej Sadowski

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 8. Stereoselektywna synteza allenów

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Rafał Loska

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 9. Modyfikacje właściwości organicznych regularnych klatek molekularnych o inherentnej chiralności i porowatości

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Agnieszka Szumna

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 10. Zastosowanie soli pirydyniowych w fotochemicznych reakcjach funkcjonalizacji wiązań wielokrotnych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: Katarzyna Goliszewska

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 11. Synteza i właściwości kryptandów zawierających rdzeń sacharozy

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Sławomir Jarosz

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 12. Katalizowane palladem perfluoroalkilujące funkcjonalizacje alkinów

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Wojciech Chaładaj

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 13. Synteza, samoorganizacja i długodystansowe przeniesienie elektronu w samorganizujacych się amido-korolach

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Daniel Gryko

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 14. Chemoenzymatyczne kaskady reakcji multikomponentowych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Ryszard Ostaszewski

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 15. Projektowanie i badania nowych fotoprzełączalnych receptorów w procesach wiązania i transportu soli o istotnym znaczeniu...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr Kajetan Dąbrowa

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 16. Inicjowane światłem reakcje utlenienia-addycji i ich wykorzystanie w syntezie wybranych związków naturalnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST5

  Kierownik: Filip Stanek

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 17. Chemoselektywna redukcja amidów do imin. Syntetyczne zastosowania opracowanego przekształcenia.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Michał Więcław

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 18. Synteza i właściwości zwitterjonowych rotaksanów i przełączników molekularnych

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Mateusz Woźny

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 19. Pochodne pirydyny jako grupy aktywujące w fotokatalitycznych reakcjach rodnikowych

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST5

  Kierownik: Michał Ociepa

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 20. Modularne, policykliczne węglowodory aromatyczne oparte na cyklazynach: nowe materiały do zastosowań optoelektronicznych...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marcin Lindner

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 21. Spektroskopie dichroizmu kołowego (CD) w fazie stałej jako narzędzia wspierające rozwój chemii medycznej

  Konkurs: SONATA 15 , panel: ST4

  Kierownik: dr Marcin Górecki

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 22. Reduktywna funkcjonalizacja amidów jako narzędzie do otrzymywania i dalszych transformacji trudno dostępnych imin

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST4

  Kierownik: Paweł Czerwiński

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 23. Diazoalkany donorowo-akceptorowe w reakcjach indukowanych światłem widzialnym

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST4

  Kierownik: Katarzyna Orłowska

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 24. Projektowanie i synteza pH- lub redox-czułych dimerycznych dendronów jako nanonarzędzia do transportu siRNA lub leków do...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Zofia Lipkowska

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 25. st5 synteza i materialy

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Rafał Roszak

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 26. Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr Wojciech Chaładaj

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 27. Porfiryny jako efektywne katalizatory fotoredoks w reakcjach tworzenia wiązań C-C

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST5

  Kierownik: Katarzyna Rybicka-Jasińska

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 28. Wykorzystanie reakcji przegrupowania eterów winylowych i alkoksydienów w syntezie 4-, 5- i 6-członowych związków karbocy...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Anna Domżalska-Pieczykolan

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 29. Ferroelektryki organiczne oparte na wysoce spolaryzowanych układach kumarynowych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Łukasz Kielesiński

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 30. Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr Michał Michalak

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 31. Synteza nowych funkcjonalnych klatek opartych o trygonalne bloki budulcowe w dynamicznej chemii kowalencyjnej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

  Kierownik: Marcin Grajda

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 32. Chemoselektywna synteza trudnodostępnych imin i kationów iminiowych z pasywnych amidów oraz ich użyteczne transformacje ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

  Kierownik: Paweł Czerwiński

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 33. FOTOCHEMICZNE PRZEKSZTAŁCENIA DIAZO ZWIĄZKÓW ŹRÓDŁEM ICH NOWEJ REAKTYWNOŚCI

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Dorota Gryko

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 34. Kontrola regio- i stereoselektywności hydro- i karbofluorometylowania poprzez sekwencję hydro- lub karbometalowania i fu...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Wojciech Chaładaj

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 35. Indukowane światłem generowanie rodników alkilowych w następstwie rozerwania wiązań C-C i C-N

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST4

  Kierownik: Joanna Turkowska

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 36. ŚWIATŁO CZERWONE - NARZĘDZIE DLA CHEMII ORGANICZNEJ I BIOORTOGONALNEJ

  Konkurs: MAESTRO 12 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Dorota Gryko

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 37. Porfiryny jako nowe, inspirowane naturą katalizatory fotoredoks

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: Katarzyna Rybicka-Jasińska

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 38. Badania struktury przestrzennej i trwałości kompleksów receptorów makrocyklicznych z anionami w fazie gazowej za pomocą ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Witold Danikiewicz

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 39. Enancjoselektywne reakcje indukowane światłem widzialnym - chiralne katalizatory fotoredoks

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Dorota Gryko

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 40. Nowe katalizatory asymetrycznych reakcji przeniesienia fazowego - od prostych soli amoniowych do katalizy supramolekular...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Janusz Jurczak

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 41. Nowe układy katalityczne selektywnej semi-hydrogenacji alkinów.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Karol Grela

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 42. Katalizowana metalami przejściowymi C-H-aktywacja nitronów

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr Rafał Loska

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 43. Wykorzystanie pochodnych seryn jako prekursorów w syntezie farmakoforów morfolinowych i piperazynowych posiadających czw...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

  Kierownik: Aleksandra Narczyk

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 44. Kataliza Przeniesienia Fazowego w Trybie Przepływowym pod Wysokim Ciśnieniem

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Janusz Jurczak

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 45. Modyfikacja przeniesienia ładunku dalekiego zasięgu poprzez dipole molekularne w układach dwuchromoforowych opartych na ...

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Daniel Gryko

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 46. Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem w...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr Maciej Giedyk

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 47. Katalizowana witaminą B12 funkcjonalizacja naprężonych cyklopropanów

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: ST4

  Kierownik: Joanna Turkowska

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 48. Silnie fluorescecyjne, spolaryzowane, wielokrotne heliceny na bazie pirolo[3,2-b]piroli

  Konkurs: OPUS 19 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Daniel Gryko

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 49. Synteza oraz transformacje naprężonych nitronów cyklicznych katalizowane metalami przejściowymi

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: ST4

  Kierownik: Jakub Brześkiewicz

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 50. Transfer chiralności w widmach oscylacyjnej spektroskopii chiralooptycznej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr Joanna Rode

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk