Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 43 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Dopasowanie produktu ubezpieczeniowego do potrzeb klienta - rewolucja czy ewolucja prawnej regulacji zawierania umów ube...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mariusz Fras

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 2. Działalność biznesowa korporacji europejskich w Afryce: nowe podejście do ochrony praw ludów tubylczych i środowiska nat...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Ikechukwu Ugwu

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 3. Rekonstrukcja pojęcia słuszności w europejskim orzecznictwie cywilnym

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Sara Smyczek-Gołębiewska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 4. Nadużycie marki - marka jako nowe dobro osobiste w polskim prawie cywilnym na tle regulacji europejskich i prawa ameryka...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marlena Jankowska-Augustyn

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 5. Zagadnienie formy w prawie cywilnym materialnym i procesowym w kontekście instytucji papieru wartościowego i jego demate...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS5

  Kierownik: Krzysztof Kubień

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 6. Znaczenie tekstu prawnego w świetle wybranych koncepcji językoznawstwa kognitywnego

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Mateusz Zeifert

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 7. Przeobrażenia zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa skutkowe popełnione przez zaniechanie w prawie polskim i ni...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Olga Sitarz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 8. Uwikłani w czas, czyli temporalny wymiar wykładni prawa

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 9. Ludzkie, niezbyt ludzkie. W stronę ogólnej teorii podmiotowości prawnej w kontekście współczesnej nauki i technologii....

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Pietrzykowski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 10. Możliwości, wymogi i ograniczenia prawidłowego funkcjonowania historii legislacyjnej aktu prawnego jako narzędzia interp...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agnieszka Bielska-Brodziak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 11. Ochrona słabszej strony stosunku umownego

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Monika Jagielska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 12. Umorzenie zobowiązań podatkowych - studium porównawcze

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Piotr Buława

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 13. Rekonstrukcja kategorii "bliskości" w polskim systemie prawnym

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: Marlena Drapalska-Grochowicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 14. Teoretycznoprawne podstawy prawnej ochrony zwierząt. Kompleksowe opracowanie pojęciowych, systemowych i komparatystyczny...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Tomasz Pietrzykowski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 15. Społeczna i cyfrowa inkluzja osób starszych jako specjalne zadanie dla organizacji pozarządowych. Perspektywa międzynaro...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Barbara Mikołajczyk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 16. Prawo do prywatności i prawo do bycia zapomnianym w procesie doboru spersonalizowanej reklamy internetowej – model prawn...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS5

  Kierownik: Sylwia Giza

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 17. Prawo symboliczne. Perspektywa tworzenia i stosowania

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS5

  Kierownik: Marek Suska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 18. Standard ochrony praw językowych dla beneficjentów ochrony międzynarodowej w Europie: nowe podejście prawne do harmoniza...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Illia Klinytskyi

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 19. Ekspertyza sygnatur malarskich

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Tadeusz Widła

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 20. Policja sanitarna - zagadnienia administracyjnoprawne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Janik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 21. Współczesne kierunki zmian metodologii prawa prywatnego międzynarodowego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Maria de Abgaro Zachariasiewicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 22. Prawo interpretacyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paulina Konca

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 23. Tak zwane kontratypy pozaustawowe w polskim prawie karnym

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Grudecki

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 24. Standardy respektowania prawa do wolności religijnej osób osadzonych w zakładach karnych, aresztach śledczych oraz młodz...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Olga Sitarz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 25. Piecza naprzemienna a władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS5

  Kierownik: Katarzyna Kamińska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 26. Przekazywanie danych osobowych pomiędzy Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową. Aspekty prawne.

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS5

  Kierownik: Wojciech Panek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 27. Większości kwalifikowane w niewiększościowych mechanizmach: w kierunku nowej teorii superwiększości w sądowej kontroli k...

  Konkurs: POLS , panel: HS5

  Kierownik: dr Mauro Rivera Leon

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 28. Ludy tubylcze kontra zmiany klimatu. Wyzwania dla sprawiedliwości międzynarodowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS5

  Kierownik: Karolina Prażmowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 29. Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Dobrowolski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 30. Prawo "własności" danych wobec wyzwań XXI wieku – Big Data, Artificial Intelligence, Internet of Things

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Jakub Wyczik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 31. Międzynarodowe Prawo Zdrowia Publicznego

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Jacek Barcik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 32. Status prawny związku metropolitalnego w Polsce a metropolii we Francji. Studium porównawczoprawne.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Bogdan Dolnicki

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 33. Sondergericht Kattowitz - Sąd Specjalny w Katowicach 1939-1945

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Konrad Graczyk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 34. Odszkodowania dla właścicieli nieruchomości w sąsiedztwie lotnisk - aktualne dylematy i przyszłe wyzwania.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Magdalena Habdas

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 35. Nudge jako instrument regulacji prawnej

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS5

  Kierownik: Maria Pawińska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 36. Społeczno-prawna sprawiedliwość kobiet. Analiza kobiecych kręgów.

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr Lidia Rodak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 37. Zakaz dyskryminacji w algorytmicznym podejmowaniu decyzji

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dominika Iwan

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 38. Sądy specjalne w Generalnym Gubernatorstwie - Sondergerichte im Generalgouvernement

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS5

  Kierownik: dr Konrad Graczyk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 39. Zastosowanie autonomicznej AI w procesie pracy a odpowiedzialność cywilna pracodawcy wobec osób trzecich

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr Iwona Gredka-Ligarska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 40. Perspektywa prawnoporównawcza kompensowania osób pośrednio poszkodowanych: konieczny standard czy nadmierna ochrona?

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Aneta Paleczna

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 41. Specustawy z perspektywy teorii i filozofii prawa

  Konkurs: OPUS 23 , panel: HS5

  Kierownik: dr Mateusz Zeifert

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 42. Unijna polityka współpracy na rzecz rozwoju. Zagadnienia prawne

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS5

  Kierownik: Katarzyna Cichos

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 43. Autonomia woli stron w prawie prywatnym międzynarodowym - potrzeba weryfikacji klasycznego ujęcia w świetle nowych mecha...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: Małgorzata Pohl

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji