Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 39 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Poetyka empatii w twórczości Paula Muldoona

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Wit Pietrzak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 2. Strategie "ja" (po)romantycznego w poezji polskiej XIX-XXI wieku

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Jacek Brzozowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 3. Post-koine. Zwierzęta i poeci (studia wybranych przykładów w literaturze polskiej)

  Konkurs: FUGA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anita Jarzyna

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 4. Kino polskich "zespołów partyjnych" w latach 1977-1991

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS2

  Kierownik: Jarosław Grzechowiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 5. "Anni di piombo" we włoskim filmie fabularnym

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Miller-Klejsa

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 6. Starożytny teatr i dramat w świetle pism scholiastów

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Chiżyńska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 7. Polityczny wymiar przemocy wobec miast. Miastobójstwo w Palestynie - studium przypadku.

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dorota Golańska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 8. Sprawczość rzeczy (których już nie ma): pamięć o miastobójstwie w twórczości irackich i syryjskich artystów we Francji i...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Dorota Golańska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 9. Zróżnicowanie konstrukcji składniowo-frazeologicznych w prozie staroangielskiej

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Anna Cichosz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 10. Wyrażanie ocen i negocjowanie postaw w uzasadnieniach wyroków Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych oraz Trybunału Konst...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 11. Performans artystyczny jako forma transformacji miasta poprzemysłowego. Porównanie wybranych przypadków z Europy Central...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS2

  Kierownik: Błażej Filanowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 12. Literatura polemiczna Słowian prawosławnych w średniowieczu

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Gueorgui Mintchev

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 13. Filosowietyzm we włoskiej postfaszystowskiej kulturze filmowej

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Karol Jóźwiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 14. Słowo, dźwięk, obraz – intertekstualność w teledyskach

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Dorota Filipczak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 15. Współczesna poezja irlandzka w kontekście ekokrytyki

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Wit Pietrzak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 16. Ciało polityczne amerykańskiego poety Roberta Frosta

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Grzegorz Kość

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 17. Rola transferu językowego w nauczaniu języka polskiego studentów polonistyki w Lublanie

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: Katarzyna Bednarska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 18. Polska literatura emigracyjna w Wielkiej Brytanii i Irlandii po roku 2004

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Jerzy Jarniewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 19. W krzywym zwierciadle? Prawo w satyrze rzymskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS2

  Kierownik: Joanna Kulawiak-Cyrankowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 20. Recepcja mitów antycznych z kręgu kultury śródziemnomorskiej w teatrze polskim XXI wieku

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Małgorzata Budzowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 21. Rozwój systemów organizacji teatrów w państwach UE

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Karolina Prykowska-Michalak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 22. Edycje krytyczne ze wstępem dzieł wierszem i prozą Wincentego Ignacego Marewicza (1755-1822)

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Petlak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 23. Percepcja czasu jako kategorii językowej

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 24. Zróżnicowanie językowe świata Slavia Orthodoxa u progu nowożytności: ciągłość i zmiana. Badania z zastosowaniem metodolo...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Ivan Petrov

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 25. Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego w latach 1981-1989 na tle polityki programowej peerelowskiej kinematografii wobe...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS2

  Kierownik: Emil Sowiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 26. Jak dawne jest 'dawniej'? Stopień wyższy w językach słowiańskich – geneza, ewolucja, typologia

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS2

  Kierownik: dr Marek Majer

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 27. Funkcje i metody dystrybucji uwagi we współczesnym teatrze tańca

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS2

  Kierownik: Tomasz Ciesielski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 28. Powojenna literatura polska w świetle kryptotekstów (na podstawie biuletynów Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Wiśniewska-Grabarczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 29. "FUNGRESSION": Humor i niegrzeczność w mediach społecznościowych

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Marta Dynel

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 30. Kulturowe implikacje migracji Serbów we wczesnej dobie nowożytnej

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Piotr Kręzel

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 31. Transnarodowe kino Agnieszki Holland

  Konkurs: POLS , panel: HS2

  Kierownik: dr Elżbieta Ostrowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 32. Narodowy socjalizm w austriacko-niemieckich koprodukcjach telewizyjnych (1961-1980)

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jakub Gortat

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 33. Rekonfiguracja sieci konstrukcyjnej we wczesnoangielskiej frazie nominalnej

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS2

  Kierownik: dr Maciej Grabski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 34. Język na ekranie w grach wideo: perspektywa recepcji przekładu

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Deckert

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 35. Pozasystemowe sposoby użytkowania nowych technologii medialnych w okresie schyłkowego PRL

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Piotr Sitarski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 36. Witold Gombrowicz w najnowszej literaturze argentyńskiej (od 1970)

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ewa Kobyłecka-Piwońska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 37. Wiara i ironia: kultura poetycka W. B. Yeatsa

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Wit Pietrzak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 38. Rozpowszechnianie filmów w Polsce w latach 1945-1989: ogólnokrajowe ramy instytucjonalne i lokalne studium przypadku

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Konrad Klejsa

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 39. Koncepcja języka rzeczywistości w refleskji teoretycznej i twórczości artystyczej Pier Paolo Pasoliniego

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS2

  Kierownik: Karol Jóźwiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny