Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 29 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. "Cyfrowa decyzja": Motywacje mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce do korzystania i nie korzystania z Internetu w ujęc...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS4

  Kierownik: Oskar Wolski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 2. Reprezentacje przestrzenne osiedli wiejskich w Polsce

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marcin Wójcik

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 3. Struktura etniczno-religijna ludności współczesnej Polski

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Marek Sobczyński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 4. Interdyscyplinarne studia nad grodami drogi wodnej Dźwiny: dekodowanie i integracja danych archeologicznych, środowiskow...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Kittel

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 5. Międzyroczna i sezonowa zmienność strumieni netto gazów cieplarnianych (CO2, CH4, H2O) na obszarach bagiennych (Biebrzań...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Krzysztof Fortuniak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 6. Programy "odnowy wsi" w przemianach społeczno-gospodarczych obszarów wiejskich

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Oskar Wolski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 7. Dojazdy do pracy w Polsce: wzory i zachowania przestrzenne

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Szymon Marcińczak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 8. Opady ekstremalne w różnych skalach przestrzennych i czasowych - identyfikacja czynników sprzyjających występowaniu opad...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Joanna Wibig

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 9. Uwarunkowania środowiskowe rozwoju średniowiecznego ośrodka grodowego w Rozprzy w Polsce Środkowej w świetle badań multi...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Kittel

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 10. Nowe podejście do analizy uziarnienia osadów gruboziarnistych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST10

  Kierownik: Małgorzata Frydrych

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 11. Rola organizacji miejskiej przestrzeni rekreacyjnej w rozwoju rekreacji twórczej. Przykład Łodzi.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: Aleksandra Mroczek-Żulicka

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 12. Zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców Łodzi wynikające z wprowadzenia ograniczenia handlu w niedziele

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Szymon Wiśniewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 13. Wielka historia w małym mokradle: złożone relacje człowiek-środowisko na Nizinie Wschodnioeuropejskiej w ciągu ostatnich...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Kittel

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 14. Podobne ale różne: przemiany społeczno-przestrzenne w Halle (Saale) i Łodzi

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Ogrodowczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 15. Środowiskowe warunki funkcjonowania osady palafitowej Serteya II na Wyżynie Smoleńskiej w kontekście globalnych i lokaln...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Kittel

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 16. Pamięć krajobrazu zanikających miejscowości z terenu dawnych Prus Wschodnich - materialny wymiar przerwania ciągłości os...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: Anna Majewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 17. Przyspieszenie ocieplenia Arktyki, czy i jak wpływa na ekstremalne zdarzenia pogodowe w Polsce i Środkowej Europie?

  Konkurs: OPUS 17 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Joanna Wibig

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 18. Centra handlowe a miejski system transportowy

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS4

  Kierownik: Michał Kowalski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 19. Ewolucja struktury przestrzennej regionów miejskich w Polsce

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bartosz Bartosiewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 20. Wpływ zdarzeń ekstremalnych (susze i pożary) na rolę ekosystemów bagiennych umiarkowanych szerokości geograficznych w bi...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Krzysztof Fortuniak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 21. Zmiany teoretycznej dostępności transportowej i obciążenia sieci drogowej na skutek wystąpienia powodzi na terytorium Po...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Szymon Wiśniewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 22. Turbulencyjny strumień ciepła jawnego w obszarach zurbanizowanych na przykładzie Łodzi.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: Mariusz Zieliński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 23. Wpływ przemian politycznych na Litwie i Łotwie na sytuację mniejszości polskiej w XX i początkach XXI wieku - studium po...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Leśniewska-Napierała

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 24. Wpływ procesów gentryfikacji i wykluczenia społecznego na przemiany społeczno-przestrzenne obszarów śródmiejskich wielki...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 25. Przekształcenia przestrzenno-funkcjonalne terenów położonych wzdłuż autostrady A2 na odcinku Emilia - Wartkowice

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Lechowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 26. Demolowanie a rewitalizacja - analiza przekształceń przestrzennych i funkcjonalnych miast w różnych kontekstach społeczn...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Sylwia Kaczmarek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 27. Przemiany przestrzenne uzdrowisk ukraińskich Beskidów Wschodnich w latach 1827-2017 - ujęcie modelowe

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Quirini-Popławski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 28. Procesy morfogenetyczne jako determinanty zbiorowisk roślinnych w dobie globalnych zmian klimatycznych w młodszym dryasi...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Joanna Petera-Zganiacz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 29. INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DLA PROCESU KURCZENIA SIĘ MIAST: WSPIERANIE ROZWOJU MIAST NA WEWNĘTRZNYCH PERYFERIACH EUROPY

  Konkurs: UNISONO , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Szymon Marcińczak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych