Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Integracja i transfer wiedzy z organizacji naukowych i badawczych do przedsiębiorstw

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Dariusz Trzmielak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 2. Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO). Metodyka i narzędzie pomiaru.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Januszkiewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 3. Elastyczność w relacjach z dostawcami a rodzaje współpracy dostawca-nabywca w zakresie rozwijania produktów na rynku B2B...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grażyna Wieteska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 4. Finansowanie rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Halina Waniak-Michalak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 5. Kształtowanie konkurencyjności małej firmy - rola doradztwa biznesowego

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Edward Stawasz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 6. Determinanty sukcesu organizacji - model teoretyczny i analiza porównawcza

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Robert Kozielski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 7. Zmiana pozycji kobiet na rynku pracy. Analiza sytuacji w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2002-2014.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Dorota Witkowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 8. Modele oceny dojrzałości procesów jako narzędzie doskonalenia organizacji

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Kalinowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania