Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 11 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Anatomia działań zbiorowych na rzecz przestrzeni sąsiedzkich w dużym mieście

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Sowada

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 2. Zróżnicowanie poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Gruzji i jego uwarunkowania

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: Julia Kaczmarek-Khubnaia

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 3. Indyjski przemysł filmowy jako czynnik nowych powiązań społeczno-ekonomicznych między Indiami a Europą

  Konkurs: UNISONO , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Stachowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 4. Miasto odporne na stres w warunkach pandemii (Covid-19)

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Lidia Mierzejewska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 5. Rola infrastruktury transportu publicznego w kształtowaniu struktur przestrzennych i zachowań komunikacyjnych na obszara...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jędrzej Gadziński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 6. Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Paweł Churski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 7. Wymiar przestrzenny (r)ewolucji na rynku samochodowym w Polsce

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Tadeusz Stryjakiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 8. Społecznie zrównoważona polityka transportowa i jej implikacje dla dużych miast Polski

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Adam Radzimski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 9. Symulacja wieloagentowa zachowań ludzi przemieszczających się pieszo na terenie dwóch obszarów zabudowanych

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Woźniak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 10. Trajektorie i wyzwania rozwoju wewnętrznych peryferii w nowych uwarunkowaniach spójności post SARS-CoV-2

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Paweł Churski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 11. Rola niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu miejsc turystycznych: Studium porównawcze wybranych miast P...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS4

  Kierownik: Qihang Qiu

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej