Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 71 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Słuch muzyczny a akwizycja wymowy języka angielskiego jako języka obcego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS2

  Kierownik: Mateusz Jekiel

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 2. Zmierzenie wpływu wiedzy fonetycznej na postępy w akwizycji wymowy języka angielskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS2

  Kierownik: Kacper Łodzikowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 3. Wielostopniowy model akcentu w języku angielskim

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Piotr Gąsiorowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 4. "Przyszła ona do nas brzemienna": fenomenologia ciąży w angielskim dramacie wczesnonowożytnym ("Miarka za miarkę", 2.1.9...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Burzyńska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 5. Rola tłumaczenia ustnego symultanicznego w mitygacji nacechowanego ideologicznie dyskursu politycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS2

  Kierownik: Patryk Dobkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 6. Czytanie i recepcja przetworzonego (przetłumaczonego) tekstu: The Read Me Project

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Bogusława Whyatt

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 7. Abrewiatury łacińskie w literackich rękopisach średnioangielskich: ewolucja form i funkcji

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Justyna Rogos

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 8. Wielojęzyczność w Elektronicznym Repozytorium Rot Wielkopolskich (ROThA)

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Matylda Włodarczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 9. Gramatyka historyczna języka osetyńskiego i wczesna dialektologia języków irańskich

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Ronald Kim

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 10. Serce na języku: Neurofizjologiczne podstawy produkcji mowy emocjonalnej w dwujęzyczności.

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS6

  Kierownik: dr Rafał Jończyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 11. Tłumacz współodczuwający: Język emocjonalny w tłumaczeniu ustnym

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paweł Korpal

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 12. Czynniki leksykalne wyjaśniające popularność wyrazów w angielskim słowniku Wiktionary

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Robert Lew

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 13. Natura zaimków: o dystrybucji i zasięgu referencyjnym polskich zaimków

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Jacek Witkoś

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 14. Jak język operacji ogranicza komunikację afektu: podstawowe spostrzeżenia neuropoznawcze dla wielojęzycznego, napędzaneg...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Guillaume Thierry

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 15. Rola poznawcza gestów w języku dzieci niewidomych i niedowidzących.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Jelec

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 16. Prozodycznie uwarunkowana wariacja fonetyczna w języku polskim

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: Adam Olender

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 17. Fonologia języka staroangielskiego i języków brytańskich w okresie V-XI wiek n.e. w świetle teorii kontaktów językowych...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS2

  Kierownik: Agnieszka Zajączkowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 18. Nanosyntaktyka Partykuł Spójnikowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Jacek Witkoś

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 19. Figura domu. Anglojęzyczna literatura polskich emigrantów i ich potomków w Kanadzie po 2010 roku.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Dagmara Drewniak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 20. Analiza i opis procesów fonostylistycznych w dialekcie Lancashire na podstawie korpusu PAC

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Małgorzata Kul

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 21. Sandhi w wymowie języka drugiego

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Geoffrey Schwartz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 22. Facylitacja przetwarzania kognatów a struktura słownika umysłowego u osób wielojęzycznych - badanie czasów reakcji na bo...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Lijewska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 23. Wypracowanie standardów metodologicznych dla badań nad użyciem słowników internetowych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Robert Lew

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 24. Pamięć operacyjna i przetwarzanie leksykalne w tłumaczeniu konferencyjnym

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Chmiel

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 25. Wzajemne związki i wymiana kulturowa w ramach konstruktywistycznej sieci awangardy w Polsce, Flandrii i Holandii w latac...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS2

  Kierownik: Michał Wenderski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 26. Wpływ kierunku tłumaczenia na proces przekładu EDiT

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Bogusława Whyatt

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 27. Rola cech fonologicznych w fonotaktyce: Badanie struktury i przyswajania zbitek spółgłoskowych w językach słowiańskich i...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paula Orzechowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 28. Psychofizjologiczne podstawy przetwarzania języka afektywnego u osób bilingwalnych.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Rafał Jończyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 29. Rola hamowania w przetwarzaniu znaczenia w konteście wewnątrz- i międzyjęzykowym: badania z wykorzystaniem potencjałów w...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Karolina Rataj

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 30. Testowanie hybrydowych modeli reprezentacji fonologicznej za pomocą korpusów mowy

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr Kamil Kaźmierski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 31. Wpływ nastroju na procesy semantyczne w dwujęzyczności: Badanie z wykorzystaniem potencjałów wywołanych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS2

  Kierownik: Marcin Naranowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 32. Proza polska w Radzieckiej Strefie Okupacyjnej (SBZ, 1945-1949) oraz w NRD (1949-1990). Strategie wydawnicze i polityka ...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Paweł Zajas

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 33. Wpływy międzyjęzykowe w wielojęzyczności: Fonologia i składnia

  Konkurs: GRIEG , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Magdalena Wrembel

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 34. Wpływy międzyjęzykowe w wielojęzyczności z uwzględnieniem różnych domen: Fonologia i składnia

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Magdalena Wrembel

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 35. Estetyka i polityka północnoamerykańskich pamiętników kobiecych (od 1990 r. do współczesności) w perspektywie wielokultu...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Rzepa

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 36. Formalny kontekst występowania wyrażeń nominalnych i ich struktura wewnętrzna: generatywna analiza porównawcza

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Jacek Witkoś

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 37. Proces decyzyjny w parafrazie i tłumaczeniu - projekt Para-Trans

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Bogusława Whyatt

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 38. Od rasizmu do relatywizmu: opisy języków Indian Ameryki Północnej oraz ich funkcje w dyskursie nauk humanistycznych i sp...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Marcin Kilarski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 39. Badania nad konceptualizacją Obcości jako kontynuacji ideologii średniowiecznych w literaturze okresu purytańskiego w An...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Joanna Ludwikowska-Leniec

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 40. Ocena cech różnicujących struktury i funkcje mózgu związane z procesowaniem fonologicznym u osób dwujęzycznych zależnych...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Michał Pikusa

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 41. Wszystko złoto, co się świeci: Współczesny wymiar (nie)materialnego dziedzictwa bogactw kolonialnych na przykładzie lite...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr Marta Frątczak-Dąbrowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 42. Rewitalizacja języka bez udziału jego rodzimych użytkowników: Studium języka bretońskiego w Górnej Bretanii oraz języka ...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Michael Hornsby

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 43. Probabilistyczne, prozodyczne i dyskursywne efekty oddziałujące na odrębność akustyczną w mowie

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS2

  Kierownik: dr Zofia Malisz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 44. Myśląc stereotypowo: Neuronalne korelaty przetwarzania stereotypów w języku rodzimym i obcym

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Jankowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 45. Rodzaje fonacji w pierwszym i drugim języku

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Geoffrey Schwartz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 46. Etnografia przekładu literackiego. Literatura polska i niderlandzka w wydawnictwie Suhrkamp (1960-2000)

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Paweł Zajas

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 47. Dynamika samogłosek u Polaków uczących się języka angielskiego

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Geoffrey Schwartz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 48. Celownik w języku polskim jako element sprawdzający w teoriach językoznawczych

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Jacek Witkoś

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 49. Modulacja w cechach krtaniowych u Polaków uczących się języka angielskiego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Geoffrey Schwartz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 50. Pamięć i ideologia w krajobrazie językowym. Zmiany w nazewnictwie ulic w Niemczech Wschodnich i w Polsce w latach 1916-2...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Fabiszak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki