Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 121 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Barokowi malarze porcelany i szkła w służbie wrocławskich kolekcjonerów pierwszej połowy XVIII wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: Monika Żernik

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 2. Miejska infrastruktura techniczna Lwowa 1870-1918.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Miron Urbaniak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 3. Zapomniane dzieła Johanna Christopha Liski. Badania konserwatorskie obrazów barokowego malarza.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr Emilia Kłoda

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 4. Społeczność, tożsamość, rytuał. Interdyscyplinarny wzorzec postępowania badawczego w studiach nad cmentarzyskami ciałopa...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Justyna Baron

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 5. Postawy elit Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec elekcji Władysława IV Wazy i Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Aleksandra Ziober

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 6. Priests and Support Temple Staff in the Fayum Oasis in the Ptolemaic Period [Kapłani i pomocniczy personel świątynny w o...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS3

  Kierownik: Joanna Wilimowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 7. Przedmioty kościane z terenu dorzecza górnej Odry w okresie wpływów rzymskich. Technologia wytwarzania i funkcja

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: Marcin Diakowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 8. Cmentarz Salvatora - pierwsza nekropolia wrocławskich protestantów.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Krzysztof Wachowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 9. Poznawcze i osobowościowe korelaty pamięci węchowej

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS6

  Kierownik: Agnieszka Sabiniewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 10. Sztuka mezolityczna w Polsce: znaczenie społeczne i rytualne artefaktów w świetle ich biografii

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Tomasz Płonka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 11. Wokół Tsakhiurtyn Hondi. Badania epoki kamienia pogranicza Ałtaju i Pustyni Gobi w Mongolii

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS3

  Kierownik: Mirosław Masojć

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 12. Kształtowanie się sytuacji politycznej w Królestwie Bosporańskim: greckie i nie-greckie elity w świetle badań ilościowyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS3

  Kierownik: Michał Halamus

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 13. Perspektywa temporalna i zaburzenia rytmów dobowych jako predyktory stresu oraz symptomów depresji po porodzie. Badania ...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Sobol-Kwapińska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 14. Związek zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego z marnowaniem jedzenia. Pośrednicząca rola sądów moralnych

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS6

  Kierownik: Michał Misiak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 15. Psychologiczne skutki rodzicielstwa wśród par - badanie podłużne

  Konkurs: SONATA BIS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Sorokowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 16. Archeologia prawna Śląska i ziemi kłodzkiej (XIII-XVIII wiek).

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS3

  Kierownik: dr Daniel Wojtucki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 17. Przypadek miasta "pomiędzy": architektura i urbanistyka Opola w latach 1945-1989

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS2

  Kierownik: Barbara Szczepańska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 18. Dolina Atico - Peru w epoce prekolumbijskiej. Rozwój i relacje interkulturowe pomiędzy społecznościami obszaru gór i pus...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Józef Szykulski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 19. Kultura epigraficzna we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie w starożytności: status, prez...

  Konkurs: MAESTRO 13 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Krzysztof Nawotka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 20. Pruska myśl wojskowa 1815-1857

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Jacek Jędrysiak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 21. Rozwój kultury epigraficznej ludów bliskowschodnich w okresie grecko-rzymskim: Studium przypadku południowego Lewantu (F...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS3

  Kierownik: Piotr Głogowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 22. Zdrowotne, socjo-psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania wrażliwości węchowej - perspektywa globalna

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Oleszkiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 23. Przejście z paleolitu dolnego do środkowego w Europie środkowej poza linią Moviusa

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Andrzej Wiśniewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 24. Wrażliwość olfaktoryczna i neofobia żywieniowa wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Sorokowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 25. Klientela społeczno-ekonomiczna Jana Stanisława Sapiehy. Studium z dziejów fakcji w Wielkim Księstwie Litewskim

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS3

  Kierownik: dr Aleksandra Ziober

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 26. Kościół katolicki w Polsce wobec tematyki żydowskiej po II wojnie światowej (1945-1989)

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Bożena Szaynok

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 27. Historyczno-archeologiczne rozpoznanie zaplecza rakarskiego w śląskim mieście wczesnonowożytnym.

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paweł Duma

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 28. Funkcjonalność miłości romantycznej w ujęciu międzykulturowym.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Piotr Sorokowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 29. Miasto greckie epoki hellenistycznej i rzymskiej w świecie mocarstw terytorialnych

  Konkurs: MAESTRO 6 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Krzysztof Nawotka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 30. Performans postmedialny. Współczesny kontekst technologiczny działań performatywnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr Małgorzata Dancewicz-Pawlik

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 31. Retoryczne konstruowanie neoliberalnych podmiotów. Antropologiczna analiza coachingu

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr Michał Mokrzan

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 32. Delfickie inskrypcje honoryfikacyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dominika Grzesik

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 33. Homo erectus na szlaku ku Eurazji. Aglomeracja stratyfikowanych stanowisk tradycji aszelskiej na Pustyni Arabskiej w Sud...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Mirosław Masojć

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 34. Psychologiczne i neuronalne podłoże dzielenia się jedzeniem

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Sorokowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 35. Myśl urbanistyczna i planowanie miejskie na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX wieku

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Emilia Kiecko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 36. Metodologiczne aspekty analiz głosowych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Piotr Sorokowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 37. Uwarunkowania sądów moralnych o marnowaniu jedzenia

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: Michał Misiak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 38. Użytkowanie przestrzeni na osadach neolitycznych w świetle badań geoarcheologicznych

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS3

  Kierownik: Mateusz Krupski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 39. Laboratorium humanistyczne jako modus poznania. Od archeologii do projektu

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jacek Małczyński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 40. Zmierzch starego świata: późny paleolit środkowy oraz przejście do paleolitu górnego na terenie doliny Odry

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Andrzej Wiśniewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 41. Podnoszenie własnej atrakcyjności fizycznej – międzypłciowe i międzykulturowe porównanie.

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS6

  Kierownik: Marta Kowal

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 42. Miejska przemoc okiełznana czy rozpętana? Uzbrojenie jako element życia codziennego w średniowiecznym i wczesno-nowożytn...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Lech Marek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 43. Wpływ myślenia twórczego na uprzedzenia i stereotypy

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS6

  Kierownik: Agata Groyecka-Bernard

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 44. Brama Morawska - komunikacyjny węzeł środkowej Europy w epoce miedzi. Kontakty kulturowe eneolitycznych społeczności Gór...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Tomasz Chmielewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 45. Protestanckie budownictwo kościelne XVI-XVIII wieku w Europie

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Jan Harasimowicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 46. Krajobrazy Zagłady. Przyroda w przedstawieniach i miejscach pamięci Holocaustu

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: Jacek Małczyński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 47. Bodźce olfaktoryczne jako sygnał w komunikacji interpersonalnej

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS6

  Kierownik: Agnieszka Sorokowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 48. Zmiana kulturowa w neolicie i wczesnej epoce brązu na Śląsku. Interdyscyplinarny dialog w dobie nowych metod

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mirosław Furmanek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 49. Szklarstwo wczesnopolskie w świetle znalezisk z zespołów grodowych Śląska

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Aleksandra Pankiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 50. Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w 1894. Monografia z zakresu historii kultury

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: Wojciech Puchta

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych