Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 38 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Między dziedzictwem świata i ludzkości: badanie międzynarodowych reżimów dziedzictwa przez pryzmat analizy instytucjonal...

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr Hanna Schreiber

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 2. Znaczenia, napięcia i konsekwencje praktyki konsensusu w Radzie Unii Europejskiej

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr Kamil Ławniczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 3. Deskryptywna i substancjalna reprezentacja kobiet w paradyplomacji: Przypadek Wspólnot Autonomicznych Hiszpanii

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Agata Rydzewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 4. Legalne cele w konfliktach zbrojnych z perspektywy państw i podmiotów pozapaństwowych

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Patrycja Grzebyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 5. Percepcja rywalizacji klubowych przez kibiców piłkarskich: analiza porównawcza państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czec...

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Seweryn Dmowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 6. Mechanizmy socjalizacji w procesie podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Kamil Ławniczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 7. Zróżnicowanie w deskryptywnej reprezentacji kobiet w Parlamencie Europejskim pomiędzy państwami członkowskimi: badanie p...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Aleksandra Polak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 8. Islamska Republika Iranu jako państwo-sponsor międzynarodowego terroryzmu

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Monika Stachoń

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 9. Łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym w Polsce z perspektywy capability approach

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Kurowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 10. Europeizacja partii i systemów partyjnych państw postjugosłowiańskich na tle doświadczeń krajów środkowoeuropejskich - p...

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dominika Mikucka-Wójtowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 11. D-Housing. Demokratyczność polityki mieszkaniowej

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 12. Efektywność próśb o wydanie opinii doradczej przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i samych opinii doradczych w ...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Patrycja Grzebyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 13. Rywalizacja międzynarodowa w dyskursie publicznym w Kirgistanie (2001-2014)

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: Oliwia Piskowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 14. Sądownictwo konstytucyjne w państwach poradzieckich: między wzorcem państwa prawnego a jego lokalną aplikacją

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Jacek Zaleśny

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 15. Polityka godzenia życia zawodowego i rodzinnego w państwie i przedsiębiorstwie a zatrudnienie matek. Analiza w podejściu...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Kurowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 16. Idee, normy i porządek międzynarodowy: studium porównawcze Nowego Jedwabnego Szlaku i Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marcin Kaczmarski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 17. Uwarunkowania procesu demokratyzacji na Bliskim Wschodzie - przypadek Jordanii

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: Artur Malantowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 18. Dlaczego w niektórych miastach wydatki na programy zdrowia publicznego są hojne? Analiza porównawcza polskich miast meto...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Wojciech Gędek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 19. Wyceniając politykę wobec uchodźców: Badanie porównawcze preferencji dotyczących polityki wobec uchodźców w Europie...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Natalia Garner

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 20. Wojny Rosji: przyczyny, uwarunkowania, przebieg i następstwa działań wojennych Federacji Rosyjskiej w okresie pozimnowoj...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Szeptycki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 21. Populiści z państw półperyferyjnych jako decydenci w stosunkach międzynarodowych: struktury ideacyjne i praktyki

  Konkurs: SONATA BIS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Wojciuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 22. Idea (nie)sprawiedliwości w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej

  Konkurs: OPUS 23 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Alicja Curanović

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 23. Polityki europejskie w dobie zmian modelu integracji europejskiej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Grosse

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 24. Partycypacja polityczna Polaków - nowe wyzwania i formy aktywności

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Jan Garlicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 25. Misja w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Alicja Curanović

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 26. Wychodźstwo polskie w Palestynie (1939-1948)

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Kossewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 27. Pomiędzy zagrożeniem normatywnym i miękką siłą: badanie dyfuzji instytucjonalnej z perspektywy nauki o stosunkach między...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Wojciuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 28. Wielopoziomowa weryfikacja teorii adaptacji partii politycznych - przypadek Polski

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Gagatek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 29. Między uczciwymi a sfałszowanymi. Wybory jako kluczowe uwarunkowanie "granicznego reżimu politycznego" - Turcja w perspe...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Adam Szymański

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 30. Usługi opiekuńcze dla osób starszych świadczone przez cudzoziemców a jakość opieki domowej – perspektywa polityk publicz...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Kamil Matuszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 31. Polityka Polski w obszarze międzynarodowych migracji do sektora opieki nad osobami starszymi w latach 2007-2018

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS5

  Kierownik: Kamil Matuszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 32. Ojcowska wolność wyboru (nie) korzystania z urlopu rodzicielskiego

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Kurowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 33. Postawy polityczne użytkowników kryptowalut w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS5

  Kierownik: Wojciech Mincewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 34. Demokratyzacja i autokratyzacja w wielopoziomowych demokracjach. Studium przypadku Polski

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Adam Szymański

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 35. Fragmentacja organizacji kobiecych i sprawowanie władzy politycznej przez kobiety na świecie w latach 1999-2020

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Olga Lavrinenko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 36. Autonomiczna broń - podzieleni sojusznicy? Rozwój wojskowych technologii bezzałogowych i autonomicznych a funkcjonowanie...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Madej

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 37. Od aktorów wojen zastępczych do państwa de facto: badanie transformacji ról międzynarodowych Kurdystanu irackiego

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS5

  Kierownik: Piotr Sosnowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 38. Prewencja masowych naruszeń praw człowieka

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agnieszka Bieńczyk-Missala

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych