Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 33 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kompleksowe badania rzeźb i sztuki naskalnej w azteckim założeniu ogrodowym w Texcotzingo

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: Daniel Prusaczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 2. System komunikacji graficznej w przedhiszpańskich księgach kalendarzowo-religijnych środkowego Meksyku w ujęciu teoretyc...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Katarzyna Mikulska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 3. O farsach i trefnisiach. Humor i śmiech w przedhiszpańskiej i kolonialnej kulturze Indian Nahua w perspektywie antropolo...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Brylak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 4. Podobieństwo ortograficzne wyrazów oraz meta-świadomość ucznia w przyswajaniu słownictwa języka obcego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 5. Literackie obrazowanie katastrof naturalnych w prozie haitańskiej i antylskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr Alessia Vignoli

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 6. Kotwica transformacji: hydroelektrownia Itaipu jako prekursorka Zielonego Nowego Ładu terytorialnego

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Paweł Wiechetek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 7. "Niemożliwe" czasowniki w języku maniq: Semantyczne badanie na pograniczach wyrażalności i leksykalizacji

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ewelina Wnuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 8. W Tlalokanie św. Franciszka - synkretyzm religijny i dialog międzykulturowy w chrześcijańskich tekstach "Cantares Mexica...

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS3

  Kierownik: dr Katarzyna Szoblik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 9. Długotrwały kontakt językowy i jego skutki leksykalne oraz semantyczne na przykładzie polskich zapożyczeń leksykalnych w...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Ewa Geller

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 10. Rola dostaw drewna z południowego Bałtyku i wicekrólestwa Nowej Hiszpanii w rozwoju morskiego imperium Hiszpanii w XVIII...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Rafał Reichert

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 11. Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare'a w XX i XXI wieku: zasoby, strategia i recepcja.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 12. Podobieństwo między językami i różnice indywidualne ucznia w nabywaniu słownictwa języka trzeciego

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 13. Ucieleśniowe zapisy życia i pamięci: zraniona podmiotowość i ruchy społeczne w argentyńskiej literaturze auto/bio/grafic...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Moszczyńska-Dürst

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 14. Nauka słownictwa akademickiego poprzez pisanie zdań i wypracowań: Czy widać oznaki zwiększonego obciążenia poznawczego?...

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS2

  Kierownik: Breno Barreto Silva

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 15. Palatalizacja i powiązane procesy fonologiczne w gwarze podhalańskiej na podstawie gwary wsi Dzianisz. Analiza w ramach ...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS2

  Kierownik: Tomasz Łuszczek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 16. Generatywna analiza wokalizmu w systemie deklinacyjnym gwary kurpiowskiej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Jerzy Rubach

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 17. System koniugacyjny gwary kurpiowskiej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Jerzy Rubach

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 18. Zagadka Sfinksa: kulturowe reprezentacje starości

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Hanna Serkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 19. Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare'a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja....

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 20. Codex Vaticanus B: zapomniana księga dywinacyjna z przedhiszpańskiego środkowego Meksyku

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Mikulska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 21. Neoplatońska koncepcja teurgii a "Burza" Williama Szekspira

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS2

  Kierownik: Daniel Kaczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 22. Toposy kulturowe w przedhiszpańskiej i wczesnokolonialnej tradycji oralnej Centralnego Meksyku

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Szoblik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 23. Ponad pismem: (od)kodowanie rdzennych amerykańskich systemów graficznych

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Mikulska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 24. Czym jest teotl? Wieloaspektowa analiza kluczowej kategorii religijnej w przedhiszpańskim środkowym Meksyku

  Konkurs: UWERTURA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Brylak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 25. Wyobrażenia harmonii międzygatunkowej w literaturze, filmie i innych tekstach kultury anglosaskiej, od połowy XIX do XXI...

  Konkurs: SONATA BIS 10 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Justyna Włodarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 26. Między estetyką buntu a afirmacją swobody artystycznej: rola i funkcje literatury w intelektualnym dyskursie kongresów i...

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS2

  Kierownik: dr Michał Obszyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 27. Odkodowywanie tonalamatl: nowy komentarz interpretacyjny do Kodeksu Laud w świetle jego materialnego wsparcia, procesu p...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS3

  Kierownik: dr Araceli Rojas Martinez Gracida

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 28. Zbitki spółgłoskowe w języku baskijskim. Opis generatywny w ramach Teorii Optymalności.

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS2

  Kierownik: Jakub Dunin-Borkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 29. Przedhiszpańskie widowiska Indian Nahua - autochtoniczne formy teatralne w oparciu o kolonialne źródła pisane i manuskry...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: Agnieszka Brylak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 30. Teorie przyrodoznawcze we współczesnej humanistyce: darwinowskie paradygmaty oraz mit Darwina w publikacjach popularnona...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Dominika Oramus

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 31. Iteracyjne i dwukierunkowe systemy akcentowe: polski i ukraiński

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Beata Łukaszewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 32. Dynamika rozwoju haitańskiej opowieści ludowej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr Sara Del Rossi

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 33. Dyskursy i dylematy rozwojowe lokalnych społeczności Ameryki Środkowej

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Dembicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii