Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 244 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Geometria Algebraiczna: rozmaitości i struktury

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Jarosław Wiśniewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 2. Indukcja dla formuł ograniczonych i jej relatywizacje

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Leszek Kołodziejczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 3. Granice obliczalności dla zapytań rekurencyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr Filip Mazowiecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 4. Niskowymiarowa geometria algebraiczna afiniczna.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Mariusz Koras

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 5. Konstruowanie specyfikacji i weryfikacja oprogramowania

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST6

  Kierownik: prof. Andrzej Tarlecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 6. Regresja rangowa i U-procesy z karą LASSO - selekcja cech, estymacja i nierówności z wyrocznią

  Konkurs: FUGA 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Wojciech Rejchel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 7. Algorytmika problemów o zwartej reprezentacji

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST6

  Kierownik: prof. Wojciech Rytter

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 8. Kryptografia bez zaufanych stron

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST6

  Kierownik: dr Tomasz Kazana

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 9. Hybrydowe papiery wartościowe: obligacje typu contingent convertible oraz obligacje bail-in.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Jaworski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 10. Studium zdarzeń duplikacji w genomie.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST6

  Kierownik: Jarosław Paszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 11. Nierówności martyngałowe i koncentracyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 12. Analiza Obliczeniowa Aplikowalnych Gier Głosowania Ważonego

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST6

  Kierownik: dr Oskar Skibski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 13. Wieloskalowe modelowanie mechanizmu indukowanej przez ceramid śmierci komórek nerwowych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST6

  Kierownik: Weronika Wronowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 14. Predicting synthetic lethality in cancer

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Ewa Szczurek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 15. Ekwiwariantne homologie Khovanova splotów periodycznych - ich struktura oraz zastosowania

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Wojciech Politarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 16. Wybrane zagadnienia z pogranicza nieliniowych równań cząstkowych i geometrycznej teorii miary

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Paweł Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 17. Włączenie informacji o genetycznej różnorodności do analizy danych z sekwencjonowania DNA

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Norbert Dojer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 18. Teoria węzłów

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Maciej Borodzik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 19. Nowe metody statystyczne dla problemów klasyfikacji i integracji danych molekularnych i genomowych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST6

  Kierownik: dr Neo Christopher Chung

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 20. STABILNOŚĆ PROFILI WYBUCHÓW DLA RÓWNANIA FUJITY

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Mikołaj Sierżęga

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 21. Zrozumieć rekursję

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST6

  Kierownik: dr Lorenzo Clemente

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 22. Dowodliwość, obliczenia i kombinatoryka na niskich i średnich poziomach hierarchii Gödla

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Leszek Kołodziejczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 23. Automatyczna analiza systemów współbieżnych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST6

  Kierownik: prof. Sławomir Lasota

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 24. Geometria i zmiany geometrycznych struktur na rozmaitości algebraicznych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Adrian Langer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 25. Nierówności z wagą dla operatorów maksymalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST1

  Kierownik: Mateusz Rapicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 26. Nieskończoność we wnioskowaniu o danych i wiedzy

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Filip Murlak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 27. Metody obliczeniowe dla wysokowymiarowego uczenia statystycznego

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Błażej Miasojedow

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 28. Deterministyczne i losowe zjawiska w układach dynamicznych

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Barański

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 29. Podstawy teoretyczne selekcji cech w celu uodpornienia modeli prognostycznych na częściowe braki w danych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST6

  Kierownik: Marek Grzegorowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 30. Schematy Hilberta z wielogradacją

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: ST1

  Kierownik: Tomasz Mańdziuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 31. Zagadnienia o miarowych danych

  Konkurs: SONATA BIS 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr Iwona Chlebicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 32. Metody łańcuchowe w badaniu regularności procesów stochastycznych.

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Witold Bednorz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 33. Metody teoriomnogościowe w topologii analitycznej: od zbieżności punktowej i przestrzeni Banacha do algebr operatorowych...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Witold Marciszewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 34. Uogólnienia i zastosowania rozkładu Białynickiego-Biruli

  Konkurs: SONATA 16 , panel: ST1

  Kierownik: dr Joachim Jelisiejew

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 35. Modele filogenetyczne do analizy ewolucji komórek rakowych

  Konkurs: SONATA 16 , panel: ST6

  Kierownik: dr Jarosław Paszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 36. Osobliwe rozmaitości kontaktowe

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST1

  Kierownik: Robert Śmiech

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 37. Układy otwarte

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 38. Rozwój regułowych języków zapytań stosowanych w systemach inteligentnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: prof. Andrzej Szałas

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 39. Narzędzia, algorytmy i modele w badaniu wspólnej ewolucji gatunków, genów i białek.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Paweł Górecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 40. Funktory ściśle wielomianowe i hipoteza Lusztiga.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Marcin Chałupnik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 41. Osobliwości i globalne własności nieliniowych równań różniczkowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Marcin Bobieński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 42. Zachowanie się własności pierścieni i modułów przy wyróżnionych konstrukcjach

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Jerzy Matczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 43. Całościowe przewidywanie kooperatywnych elementów regulatorowych w genomach eukariotycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ2

  Kierownik: Aleksander Jankowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 44. Hiperboliczne prawa zachowania: teoria i zastosowania w naukach o ziemi i zdrowiu publicznym

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 45. Matematyczna i numeryczna analiza modeli transportu morfogenu

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST1

  Kierownik: Marcin Małogrosz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 46. Własności topologiczne zbiorów niezmienniczych w dynamice przestępnej

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Barański

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 47. Spolegliwość niejednorodnych zadań wielowymiarowych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr Paweł Siedlecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 48. parametry modeli skończonych

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr Eryk Kopczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 49. Rozmaitości algebraiczne: arytmetyka i geometria

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Adrian Langer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 50. Własności kombinatoryczne i strukturalne algebr Hecke-Kiselmana

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST1

  Kierownik: Magdalena Wiertel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki